Paskelbtas Miesto naujienos

SKAITYTOJAS KLAUSIA. Kodėl turiu mokėti?

Antradienis, 29 November 2022 11:24 Parašė 

Į „Alio Jonavos“ redakciją kreipėsi garažų bendrijos „Draugystės“ narys A. D. Jis teiravosi, kodėl turi mokėti atliekų tvarkymo mokestį, nors prie garažų konteinerių nėra.

UAB „Jonavos paslaugos” Atliekų tvarkymo sistemos organizavimo skyriaus vedėja Rasa RAICEVIČIENĖ: Komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintos komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo taisyklės (aktuali taisyklių redakcija patvirtinta Jonavos r. savivaldybės tarybos 2021-08-08 sprendimu Nr. 1TS-138). Šios taisyklės nustato, kad mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyviniai konteineriai sodininkų ir garažų bendrijose statomi tik suderinus jų poreikį ir pastatymo vietą su sodininkų ar garažų bendrijos pirmininku arba bendrijos valdybos pirmininku, kai bendrijoje vienasmenis valdymo organas nesudaromas (toliau – bendrijos pirmininkas).

Šiai dienai Administratoriui bendrijos primininkas/valdyba nėra pateikusi/suderinusi kolektyvinių konteinerių poreikio ir pastatymo vietos GB „Draugystė“ teritorijoje. Sodininkų ir garažų bendrijose nesant mišrių komunalinių atliekų kolektyvinių konteinerių, naudojasi savivaldybės viešosiose erdvėse įrengtais bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais, mokant garažų ir sodininkų paskirties objektų kategorijoms nustatytas dvinarės įmokos pastoviąsias ir kintamąsias dalis.

Tiek minėtos taisyklės, tiek ir komunalinių atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai (LR Atliekų tvarkymo įstatymas, poįstatyminiai teisės aktai) numato, kad nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba, jeigu rinkliava savivaldybės teritorijoje nenustatyta, sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi arba savivaldybe.

„Alio Jonavos“ inf.