Paskelbtas Rajono naujienos

Algirdo batalionas pasiekė pilną operacinį pajėgumą

Antradienis, 15 November 2022 11:19 Parašė 

Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (PB „Geležinis Vilkas“) Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas oficialiai pasiekė pilną operacinį pajėgumą (angl. Full operational capability, FOC). Šis pasiekimas reiškia, jog naują karinę techniką gavęs dalinys pilnai ją įsisavino ir yra visiškai pasirengęs atlikti reikiamas užduotis mūšio lauke.

Pilno operacinio pajėgumo statusą Algirdo batalionas įgavo pasibaigus spalio 17–28 d. vykusioms pratyboms „Geležinis vilkas 2022 II“, kurių metu į Generolo Silvestro Žukausko poligoną Pabradėje mokymams perdislokuotas dalinys sėkmingai atliko puolimo ir gynybos operacijas naudodamasis naujosiomis pėstininkų kovos mašinomis. Operacijos buvo atliekamos NATO šalyse taikomu „pajėgos prieš pajėgas“ pratybų metodu, mokymuose Algirdo bataliono kariai treniravosi kartu su Lietuvoje dislokuota NATO priešakinių pajėgų bataliono kovine grupe.

Nuo pat pirmosios pėstininkų kovos mašinos „Vilkas“ atvykimo į Ruklą Algirdo batalione pradėtas nuoseklus procesas, reikalingas įsisavinti naująją ginkluotę – iš pradžių į šių kovos mašinų naudojimo subtilybes kariai, mechanikai, vadai gilinosi asmeniškai, vėliau prasidėjo įgulų rengimo etapas, kuomet kovos mašiną valdantis personalas treniravosi greitai, operatyviai ir sklandžiai dirbti kaip komanda, po to buvo atliekamos kovinio šaudymo pratybos, kuomet „Vilkai“ tuo pat metu ir manevravo mūšio lauke, ir naikino taikinius 30 mm patrankomis. Galiausiai, pratybų „Geležinis Vilkas 2022-2“ metu atlikdamas sudėtingus kovos veiksmus poligone, dalinys įrodė esąs pasirengęs planuoti ir vykdyti karines operacijas naudodamasis naująja ginkluote.

Pėstininkų kovos mašinomis „Vilkas“ Algirdo batalionas pradėtas ginkluoti 2019 m., kurios per trejus metus visiškai pakeitė dar 2000 m. iš Vokietijos gautus šarvuotus transporterius M113. Pagrindiniai privalumai, kuriuos dalinys įgijo, gavęs naująją ginkluotę, yra didelė ugnies galia, įskaitant ir galimybę naikinti priešo tankus raketomis SPIKE, taip pat karių apsauga, kadangi „Vilkai“ turi aukštos klasės šarvuotumo lygį bei mobilumas – galimybė greitai pervažiuoti į reikiamą mūšio vietą tuo pat metu gabenant karius.

PB „Geležinis Vilkas“ informacija.
Lietuvos kariuomenės nuotraukos