Paskelbtas Miesto naujienos

Norėtų įdarbinti... saulę

Penktadienis, 29 July 2016 15:35 Parašė 

Savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyrius teiks dvi paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui, siekiant gauti 90 proc. finansavimą pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Jeigu paraiškos būtų „palaimintos“ ir gauta parama, ant Jonavos ligoninės ir Jonavos PSPC pastatų stogų numatoma pastatyti saulės fotovoltines elektrines. Saulės elektrinėje pagaminta nuolatinės srovės elektros energija inverterių pagalba būtų verčiama į standartinės įtampos ir dažnio kintamos srovės elektros energiją, kuri bus tiekiama į ligoninės ir poliklinikos poreikiams tenkinti. Tokiu būdu tikimasi sumažinti elektros energijos suvartojimą iš tinklų, sutaupyti išlaidas elektros energijai, prisidėti prie gamtos išteklių mažinimo ir pasinaudoti atsinaujinančiais energijos ištekliais.

Planuojama Jonavos ligoninės projekto vertė – apie 130 tūkst.199 eurai, iš jų parama Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis – 114 tūkst. 614 eurų. Jonavos ligoninė prie projekto prisidėtų maždaug 16 tūkst. eurų. Planuojama saulės fotovoltinės elektrinės galia – 80 kW. Saulės elektrinės generuojamas elektros energijos kiekis sudarys iki 27 proc. nuo bendro įstaigos elektros energijos suvartojimo.

Jonavos PSPC projekto vertė siekia apie 84 tūkst. eurų, iš jų parama Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis sudarytų apie 72 tūkst. eurų, o Jonavos ligoninės indėlis – 11, 5 tūkst. eurų. Planuojama saulės fotovoltinės elektrinės galia – 50 kW. Saulės elektrinės generuojamas elektros energijos kiekis sudarys iki 74 proc. nuo bendro įstaigos elektros energijos suvartojimo.

Savivaldybės taryba pritarė, kad paraiškos būtų teikiamos, dabar reikia sulaukti atsakymo iš Liteuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

„Alio Jonavos“ inf.