Paskelbtas Renginiai

Vaidoto batalionas į atsargą išleido puspenkto šimto šauktinių

Antradienis, 26 July 2016 13:05 Parašė 

Praėjusį penktadienį Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas į atsargą išleido 459 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius. Tą pačią dieną vykusios Vaidoto bataliono vado pasikeitimo ceremonijos metu vadovavimą batalionui perėmė pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas, kuris pakeitė nuo 2014 m. vado pareigas vykdžiusį plk. ltn. Vytautą Baltrūną.

Iškilmingos rikiuotės metu 459 šauktiniai kariai, kurie baigė devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą Vaidoto batalione, dalyvavo paskutinėje bendroje bataliono rikiuotėje. Sausumos pajėgų ir Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadovybė padėkojo kariams už gerai atliktas pareigas ir įteikė tarnybos baigimo pažymėjimus.

Geriausiam Vaidoto bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariui jaunesniajam eiliniui Gyčiui Galiniui buvo įteikta bataliono žygio vėliava, su kuria bataliono padaliniai dalyvavo žygiuose ir sportiniuose turnyruose.

Visi tarnybą atlikę kariai įrašyti į atsargą, iš jų Lietuvos kariuomenėje toliau tęsti tarnybą planuoja per 120 Vaidoto bataliono karių.

Vaidoto bataliono vado pasikeitimo ceremonijos metu plk. ltn. V. Baltrūnas, batalionui vadovavęs nuo 2014 m., perdavė dalinio kovinę vėliavą ir vado pareigas plk. ltn. E. Lastauskui. Naujasis bataliono vadas iki šio paskyrimo ėjo Sausumos pajėgų štabo viršininko pavaduotojo pareigas, prieš tai – Karaliaus Mindaugo husarų bataliono štabo viršininko pareigas. Lietuvos kariuomenėje plk. ltn. E. Lastauskas tarnybą pradėjo 1995 m., pirmoji tarnybos vieta buvo Kunigaikščio Vaidoto batalione, tuomet dislokuoto Šiauliuose. Plk. ltn. E. Lastauskas už puikią tarnybą yra daug kartų skatintas, baigęs įvairių kursų Lietuvoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Vokietijoje.

Vaidoto bataliono inf.

Vyr. srž. Vilmos Lisauskaitės ir vyr. eil. Pauliaus Čilinsko nuotr.