Paskelbtas Miesto naujienos

Posėdžiauja savivaldybės tarybos komitetai

Trečiadienis, 21 September 2022 11:54 Parašė 

Po vasaros atostogų savivaldybės tarybos nariai renkasi į komitetų posėdžius. Šią savaitę bus nagrinėjama per 30 sprendimo projektų: dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo; dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo; dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2022-2023 mokslo metais patvirtinimo; dėl vidutinių kietojo ar kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo; dėl prašymo teikimo herbo etalono ir (ar) heraldinio projekto kūrimo Jonavos rajono Ruklos miesteliui; dėl Jonavos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo ir kt.

Kaip visada, daugiausiai klausimų (22) nagrinės Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetas. Po 15-18 sprendimų projektų analizuos ir savo pastabas bei pasiūlymus teiks Miesto reikalų; Kaimo reikalų; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų bei Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitetai.

Tarybos posėdį planuojama šaukti rugsėjo 29 d. Neatmestina, kad iki to laiko gali būti pateikta ir papildomų sprendimų projektų.

„Alio Jonavos“ inf.