Paskelbtas Rajono naujienos

Rukloje įgyvendinamas sąjungininkams skirtas logistikos infrastruktūros projektas

Antradienis, 20 September 2022 11:52 Parašė 

Siekiant gerinti NATO priešakinių pajėgų bataliono tarnybos sąlygas Lietuvoje ir jo logistinius poreikius, Rukloje pradedamas įgyvendinti Nuolatinių logistinių pajėgumų užtikrinimo parko (angl. Permanent Logistics Support Area) projektas. Rugsėjo 19 d. Rukloje aptarti projekto eigos susirinko jį įgyvendinančių šalių – NATO pirkimų ir paramos agentūros (angl. NATO Support and Procurement Agency), Vokietijos Bundesvero infrastruktūros biuro, Krašto apsaugos ministerijos ir statybos darbų rangovo – atstovai.

Projekte suplanuota pastatyti: remonto dirbtuves, administracines patalpas, technikos aptarnavimo ir priežiūros dirbtuves, sandėlius ir kitus svarbius logistinius pastatus. Šis logistinių pajėgumų užtikrinimo parkas bus įkurtas anksčiau Rukloje veikusio technikos parko teritorijoje. Čia Lietuvos pusė atliko paruošiamuosius valymo, aplinkotvarkos, ekologinius grunto paruošimo, o taip pat pastatų griovimo,  per teritoriją tekančio Ruklelės upelio pralaidos tvarkymo darbus.

Iš viso beveik 20 ha teritorijoje bus pastatyta ir įrengta apie 15 tūkst. m² pastatų ir inžinerinių statinių bei 50 tūkst. m² kietųjų dangų aikštelių. Taip pat bus sutvarkytas kelių tinklas, įrengti nauji inžineriniai tinklai bei logistinio parko reikmėms skirta fotovoltinė saulės elektrinė, įrengta fizinė, elektroninė apsauga.

Šiuo metu vykdomi paruošiamieji statybvietės darbai. Projektą planuojama baigti 2025 m. I ketv., jį finansuoja Vokietija.

Tai nėra pirmas krašto apsaugos projektas, kurio įgyvendinimas bus patikėtas NATO paramos ir pirkimų agentūrai. Ji dalyvauja vystant ir kitus Lietuvos kariuomenės modernizavimo projektus, sąjungininkų ir Lietuvos kariams skirtą infrastruktūrą, taip pat įsigyjant karinę techniką ir ginkluotę.

NATO šalių gynybos institucijos NATO paramos ir pirkimų agentūrą naudoja kaip pagrindinę viešųjų pirkimų platformą vykdant įvairius prekių ir paslaugų įsigijimus.

Nuo 2017 metų Lietuvoje dislokuojama NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė yra reikšmingas ir ilgalaikis sąjungininkų indėlis į regiono saugumo sustiprinimą. Kovinei grupei vadovauja Vokietija, kuri siunčia į Ruklą karius, personalą, karinę techniką.

Nuotraukos srž. Ievos Dzevaltauskaitės-Kartanienės