Paskelbtas Miesto naujienos

Savivaldybė skelbia valdomo nekilnojamojo turto ataskaitą

Trečiadienis, 14 September 2022 11:38 Parašė 

Jonavos rajono savivaldybė skelbia valdomo nekilnojamojo turto (NT) 2021 metų ataskaitą – tai pirmoji savivaldybės administracijos parengta valdomo NT apžvalga.

Jonavos rajono savivaldybėje, kaip ir daugumoje kitų savivaldybių, turtas valdomas decentralizuotai. Savivaldybės turto valdytojais yra savivaldybės administracija ir didžioji dalis kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių veiklai būtinas turtas.

Pagrindiniai savivaldybės turto valdymo principai – turėti optimalų turto kiekį, leidžiantį užtikrinti savivaldybės funkcijų vykdymą, siekti efektyvaus patalpų naudojimo, savalaikio atnaujinimo, o savivaldybės funkcijoms nereikalingą ar netinkamą naudoti turtą parduoti viešuose elektroniniuose turto pardavimo aukcionuose.

Jonavos rajono savivaldybė 2021 metų pabaigoje nuosavybės teise valdė 1771 nekilnojamojo turto objektą, iš kurių didžiausią dalį sudarė būsto fondui priklausantys NT objektai.

Pagal valdomą naudingą plotą svarbiausią savivaldybės NT dalį sudaro negyvenamosios paskirties pastatai ir patalpos, skirtos savivaldybės valdomų įstaigų veiklai.

Pirmoji NT ataskaita orientuota į esamos padėties fiksavimą. Vėlesnių metų ataskaitose bus teikiami ir palyginimo duomenys.