Paskelbtas Rajono naujienos

Dar teks palaukti: esame 344-oje prioritetinės eilės sąrašo vietoje

Antradienis, 16 August 2022 12:31 Parašė 

Į „Alio Jonavos“ redakciją kreipėsi Gaižiūnų kaimo gyventoja, klausdama, kada bus įrengtas kelkraštis Gaižiūnų g., Jonava. Žmonėms nesaugu nei eiti pėsčiomis, nei važiuoti dviračiu. Nėra suformuoto kelkraščio: iš karto – griovys. Kelio atkarpa priklauso VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kuri ir turėtų pasirūpinti gatvės saugumu. Beje, tai ne vienas paklausimas: laikraščio redakcijai skambina daugelis pasipiktinusių jonaviečių.

Redakcijai atsakė VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis komunikacijos vadybininkas SAULIUS JANSONAS. 

Valstybinės reikšmės kelių projektai yra planuojami ir įgyvendinami pagal skiriamą finansavimą ir valstybinės reikšmės kelių ruožuose infrastruktūros įrengimo, rekonstravimo ir remonto prioritetines eiles, sudarytas vadovaujantis valstybinės reikšmės kelių ir jų elementų planavimo metodikomis. Šios prioritetinės eilės ir metodikos yra skelbiamos Kelių direkcijos interneto svetainėje (https://lakd.lt/prioritetines-eiles-sarasai-pagal-keliu-ir-ju-elementu-planavimo-metodikas).

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1519 Jonava-Meškoniai ruožas nuo 0,000 km iki 0,353 km yra 344 prioritetinės eilės sąrašo vietoje (https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/05/6_Rajoniniai_keliai_prioritetine_eile_2022.pdf), todėl, vertinant dabartinį finansavimą bei vietą eilėje, galėtų būti tvarkomas per 7 metų laikotarpį.

Aukščiau minėta eilė parengta pagal rekonstruotinų ir remontuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodiką (https://lakd.lt/wp-content/uploads/2021/08/keliu_ruozu_metodika_2021-5.pdf)

Prioritetinės eilės sąrašas parengiamas pagal tokius kriterijus, kaip kelio dangos būklė, bendras eismo intensyvumas, krovininio transporto eismo intensyvumas, bendra kelio statinio būklė ir t. t.

Atkreipiame dėmesį, kad paspartinti projekto įgyvendinimą galima prisidedant savivaldybei, vadovaujantis savivaldybių finansinio prisidėjimo metodika https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/04/Savivaldybiu-finansines-dalies-prisidejimo-prie-valstybines-reiksmes-keliu-ruozu-projektu-sudarymo-metodika-2022.pdf

Šiuo atveju, jei objektas yra 344 vietoje, remiantis metodika, savivaldybės prisidėjimas turėtų siekti ne mažiau kaip 40 proc. bendros projekto įgyvendinimo sumos. Tuomet preliminariai kelio remontas priklausomai nuo darbų apimčių galėtų būti įgyvendintas per 4 metų laikotarpį.  

Papildomai informuojame, kad už valstybinės reikšmės kelių priežiūrą yra atsakinga AB „Kelių priežiūra“. Esant poreikiui, įmonė atlieka dangos tvarkymo darbus, vadovaudamasi  normatyviniais reikalavimais (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bde86f002ae711eabe008ea93139d588).

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ