Paskelbtas Renginiai

Šv. Onos atlaidai – pagarba Skarulių šventovei ir šio krašto žmogui

Ketvirtadienis, 04 August 2022 11:40 Parašė 

Renginiai, skirti Skarulių Šv. Onos bažnyčios 400 metų sukakčiai paminėti, pasiekė kulminaciją – liepos 24-ąją šiam jubiliejui buvo skirti Šv. Onos atlaidai. Šv. Mišias aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius, talkinamas monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus, prieš kelis dešimtmečius tarnavusio Jonavoje, bei klebono kun. Audriaus Mikitiuko, Jonavos kraštui paskyrusio vienuolika metų tarnystės.

Visą šventę, vykusią po atviru dangumi, pagyvino jos vedėjas, Tarptautinio Skarulių muzikos festivalio organizatorius, solistas Liudas Mikalauskas. Tądien Skaruliai virto šilta Padėkos diena visiems, kurie savo jėgas ir dėmesį skiria šio išnykusio kaimo šventovės išsaugojimui ir jos puoselėjimui.

Reikia žvelgti į ateitį

Rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius ir jo pavaduotoja Birutė Gailienė nuoširdžiai padėkojo sielų ganytojams, aukojusiems iškilmingas Šv. Mišias. Valdžios atstovai prisipažino, kad šią jubiliejinę šventę būtų sunku įsivaizduoti be nuotaikingojo L. Mikalausko, kuris Jonavos krašto žmonėms kasmet surengia Skarulių muzikos festivalį.

Kalbėdamas apie bažnyčios istorinę praeitį, rajono vadovas pabrėžė, kad negalima sustoti ant šiandienos slenksčio, bet privalu žvelgti į ateitį. Tokį tikslą ir turi  asociacija „Skarulių bendruomenė“, besirūpinanti šventovės bažnyčios išlikimu.

„Be šaknų medis nudžiūsta ir sunyksta. Pastatas, nepaisant  mūro tvirtumo, dūlėja, stogas prakiūra, metalas surūdija. O ši šventovė gyvuoja ir mūsų kraštą puošia jau 400 metų. Ji nesugriuvo, atlaikė karus ir gamtos stichijas. Statinio stiprybė – bendruomenė, kuri sugeba ne tik kasmet organizuoti puikius renginius, bet ir atvesti vandentiekį, sutvarkyti patalpas, nudažyti suolus, nuveikti kitus darbus. Taigi ne tik ateina pasižiūrėti į bažnyčią kaip į savotišką krikščionybės muziejų, bet ir ją puoselėja. Mes, vietos valdžia, niekada nenusišaliname nuo Skarulių bažnyčios reikalų, įsiklausome į bendruomenės pastebėjimus, prašymus. Kaimas nunyko, bet liko rūpestingi ir šviesūs žmonės. Esame dėkingi asociacijai už tokią gražią ir aktyvią veiklą“, – kalbėjo meras, drauge su pavaduotoja įteikdamas dovanas ir Padėkos raštus dešimtims aktyviausių žmonių.

Pavyzdys kitoms parapijoms

Lietuvos Respublikos Seimo narys Eugenijus Sabutis, neslėpdamas nuostabos, prisipažino tiek daug žmonių išnykusio kaimo vietoje jis iki šiol dar nebuvo matęs. Jo nuomone, Šv. Onos bažnyčia yra gyva ir ateityje neturėtų tapti muziejumi, tik retkarčiais aplankoma ir vertinama tarsi eksponatas. „Bažnyčia yra gyva todėl, kad čia esate visi jūs, nes ateinate tada, kai žinote, kad jai reikia jūsų, o jums – jos. Norėtųsi, kad šios vietos reikėtų ir ateinančioms kartoms, o maldos namai lauktų jos narių. Dėkui už dėmesį bažnyčiai, už gražią šventę. Ačiū tiems, kurie savo laiką atiduoda dvasinei šilumai, tam, kad gyvenimas teiktų kuo daugiau malonių akimirkų praeičiai, dabarčiai ir ateičiai“, – kalbėjo parlamentaras.

Anot kun. A. Mikitiuko, tie vienuolika metų tarnystės Jonavoje, taigi ir Skaruliuose, jam suteikė didelės ir vertingos patirties, bet tai, kas buvo, niekada nebepasikartos, nes gyvenimas skirtas ne kartoti praeitį, bet kurti naujus dalykus. Jis pasidžiaugė valdžios atstovų dalyvavimu ir civilinės valdžios bendradarbiavimu su religinėmis bendruomenėmis. Kun. Audrius atkreipė dėmesį, kad „visi žmonės yra dovana, kurios negalima palikti istorijai, kurią reikia parodyti visai Lietuvai.

„Tai, ką jūs darote – rūpinatės bažnyčia, ją saugote ir puoselėjate, yra neįkainojama vertybė. Kai praeis jubiliejus, atslūgs įtampa, siūlau sugalvoti kažkokią edukaciją, kad kitos bendruomenės pamatytų jūsų veiklą ir mokytųsi iš jūsų. Mes, kunigai, atvažiuosime su savo parapijiečiais, neturinčiais patirties šioje srityje. Tikiu, kad ateityje sugalvosite edukaciją ir pabūsite pavyzdžiu kitoms parapijoms“, – kalbėjo buvęs Jonavos dekanas kun. A. Mikitiukas.

Idėjos virsta realybe

Renginyje kelis kartus paminėta iš Skarulių kilusios Elenos Tuzovienės, gyvenančios Bukonių seniūnijoje, pavardė. Net ir įsikūrusi už keliolikos kilometrų nuo tėviškės, ji yra aktyvi asociacijos narė, kurios idėjos virsta realybe. Šios moters iniciatyva sutelkus seniūnijos gyventojus, buvo atnaujinta Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. E. Tuzovienė iki šių dienų savo laiką ir jėgas skiria Skarulių bažnyčios remontui ir išsaugojimui, aktyviai dalyvauja asociacijos „Skarulių bendruomenė“ veikloje.

Kreipdamasi į susirinkusiuosius, ji akcentavo, kad Skarulių žemė yra šventa. „Tai daugelio mūsų prosenelių žemė. Čia gyveno ir dirbo mūsų tėvai, bet buvome išvaryti iš savo lopšio. Nebeliko mūsų namų, nebeturime to, apie ką svajojome. Visi buvome priversti išsikraustyti ir ieškoti vietos kitur. Bet turime išlikusią šventovę, labai mums brangią Šv. Onos bažnyčią, ir norime ją saugoti ateičiai“, – kreipėsi E. Tuzovienė.

 Būtent toks noras suvienijo skaruliečius, šiemet įkūrusius jau minėtą asociaciją. E. Tuzovienė priminė, kad A. Mikitiukas, tarnaudamas Jonavoje ir žinodamas apgailėtiną maldos namų būklę, ne kartą ragino burtis į organizaciją ir ieškoti lėšų remonto darbams. „Bet šis pastatas – kultūros paveldo objektas, kur draudžiama bent vieną plytą nukelti ar perdažyti kunigų kapavietės tvorelę. Tačiau mes pasiryžome įkurti asociaciją ir iškėlėme sau vieną tikslą – saugoti ir puoselėti Šv. Onos bažnyčią, atgaivinti mūsų senolių turėtas tradicijas, o svarbiausia – atgaivinti gražiausią jų šventę – Šventos Onos atlaidus. Ši diena rodo, kad mums pavyko tai padaryti, o susirinkusiųjų gausa liudija, jog šventovė buvo ir yra kiekvienam labai brangi“, – dalijosi mintimis E. Tuzovienė.

Ji pakvietė visus, norinčius prisidėti prie Skarulių bendruomenės veiklos, stoti į sambūrį. Moteris, visą gyvenimą paskyrusi pedagoginei veiklai, prisipažino buvo pati nustebusi, kad kuriant asociaciją net 44 skaruliečiai tapo steigėjais. O dabar ją sudaro beveik 100 narių. „Mes parašysime dar ne vieną projektą, gal pavyks kai kuriuos reikalus suderinti su Kultūros paveldo departamentu, galbūt bendrovė „Achema“ skirs lėšų langams pakeisti. Sakau – galbūt, nes nežinia, kaip į mūsų prašymus bus sureaguota“, – kalbėjo aktyvi moteris.

Padėkos geradariams

Pasak E. Tuzovienės, Skarulių bendruomenės veiklą palaiko daug įvairių institucijų ir individualių asmenų. Ji pasidžiaugė visų sielos ganytojų dėmesiu šventovės jubiliejui, Šv. Mišių auką, paramą ir dalyvavimą organizuojamuose renginiuose. „Ačiū dabartiniam dekanui kun. Virginijui Birjotui, leidusiam imtis iniciatyvą į savo rankas ir daryti gerus darbus. Mes taip ir darome – ir paminklus statome, ir koplytėlę sutvarkome, ir kunigų kapus prižiūrime. Dėkui, kunige, už supratimą, geranoriškumą, už mūsų bendruomenės globą“, – dėkojo ji.

Daug gražių žodžių skirta rajono valdžiai. Rajono mero objektyvumas ir įsiklausymas į itin aktualius klausimus padėjo gauti lėšų tvorai užtverti, kad keturkojai nelandžiotų po protėvių kapines, lėšų skirta ir bažnyčios grindims sutvarkyti. Gražiai bendraujama su Jonavos miesto seniūne Egle Pinkevičiene, kurios dėka kapų lankytojai gali naudotis įvestu vandentiekiu, tvarkinga privažiavimo aikštele ir t. t.

E. Tuzovienės nuomone, „Achemos“ įmonė galėtų daugiau prisidėti prie Šv. Onos bažnyčios remonto reikalų. „Teisybė, bažnyčios stogas uždengtas gamyklos lėšomis, bet šito nepakanka – tikimės, kad „Achema“ atsižvelgs į mūsų prašymus ir ateityje suteiks lėšų maldos namų tvarkymui“, – atvirai mintijo asociacijos narė.

Skarulių bendruomenės vardu dešimtims geradarių padėkota naminės duonos kepalėliais.                  

Muzikos festivalio pradžia

Skarulių bažnyčios jubiliejui skirti renginiai vyko net tris savaitgalio dienas. Didelio susidomėjimo sulaukė žiburių procesija po išnykusį kaimą
bei naktinė adoracija ir šviesų instaliacija „Šimtmečių šviesa“, projekto “Atvirukas iš Skarulių” pristatymas, nemažai jonaviečių sudomino filmas „Laiko patikrinti žmonės“ bei klasikinės muzikos popietė su instrumentine grupe „Rapsodija“, vadovaujama Edvardo Ratauto.

Liepos 24-osios šventė sutapo su Tarptautinio Skarulių muzikos festivalio pirmuoju koncertu, kuriame skambėjo operos grandų L. Mikalausko, Egidijaus Bavikino, Merūno Vitulskio atliekamos dainos. Vyrų trejetą papildė Amerikoje gyvenanti operos primadona, skarulietė Genovaitė Bigenytė, vasaras leidžianti tėviškėje, bei instrumentinis sekstetas “Brass Bravo”.

Sekmadienio pavakarę pasibaigus nuotaikingam koncertui ir apdovanojimams, Skarulių bendruomenė  pakvietė į agapę. Čia buvo dalijamasi prisiminimais, vyko bičiuliški pokalbiai, skambėjo ansamblio “Nalšia” muzika.

Šventadienio renginys – vainikas ne tik Šv. Onos bažnyčios gražiai sukakčiai, bet ir pagarba Skarulių istorijai ir šio krašto žmogui. Ir už tai turime būti dėkingi asociacijos “Skarulių bendruomenė” nariams, rajono Savivaldybės vadovams,  Jonavos kultūros centrui, kitoms įstaigoms bei organizacijoms, prisidėjusioms prie šių iškilmių.

Irena BŪTĖNAITĖ 

logo srtrf