Paskelbtas Renginiai

Senjorų turtas – išmintis

Ketvirtadienis, 16 June 2022 08:49 Parašė 
Dr. Zita Žebrauskienė ir Gediminas Dalinkevičius  Dr. Zita Žebrauskienė ir Gediminas Dalinkevičius

Praėjusį penktadienį Jonavoje vyko konferencija „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės“. Tai – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Senjore, būk pilietiškas! Nustok dejuoti, pradėk veikti!“

Įžanginį žodį tarusi Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (NTAUA) prezidentė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) rektorė dr. Zita Žebrauskienė pasveikino susirinkusius linkėdama būti veikliais ir principingais.

Į renginį atvyko Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, negailėjusi gražių žodžių senjorams, pavadinusi juos „valstybės turtu, kuris šiandien iki galo dar neišnaudotas“, pavyzdžiu, kaip būti aktyviais, žingeidžiais visais gyvenimo etapais.

Konferencijos dalyvius sveikino LR Seimo nariai Vilija Aleknaitė Abramikienė, Vilija Targamadzė, Eugenijus Sabutis, Tomas Tomilinas; Ministrės Pirmininkės patarėja Aistė Kairienė.  Apie Jonavos trečiojo amžiaus universiteto ir savivaldos santykį kalbėjo meras Mindaugas Sinkevičius.     

Netrūko ir iškilmingų akimirkų. Viena jų – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Garbės ženklo įteikimas dr. Zitai Žebrauskienei.

Pranešimus skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas Steponas Kulbauskas („Vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties ir aktyvumo didinimas“); Visagino TAU direktorė Asta Sieliūnienė („TAU veiklos unikalumas ir teisinis kontekstas“); Kauno TAU rektorė, dr. prof. Nijolė Večkienė („Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi programų tikslai ir uždaviniai“).

Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos mokytojų švietimo skyriaus metodininkė Dalia Vilkelienė pristatė Jonavos TAU istoriją bei Trečiojo amžiaus universiteto veiklą praėjusiais mokslo metais.              

Vėliau, po konferencijos darbo apibendrinimo, netrūko diskusijų apie vyresnio amžiaus žmonių mokymąsi trečiojo amžiaus universitetuose.

Konferenciją moderavo MČTAU prorektorius organizaciniams reikalams Gediminas Dalinkevičius.  

***

Stebėdama Jonavos TAU bendruomenę, kolegas iš kitų rajonų, jaunatviškas šypsenas, prisiminiau prancūzų rašytojo Viktoro Hugo žodžius: „Laimingi seni žmonės, nepraradę meilės mokslui, muzikai, teatrui, apskritai jautrumo išoriniam pasauliui. Žmogaus turimos savybės niekuomet taip nepraverčia kaip senatvėje“. Atvirai pasakius, konferencijos dalyvius pavadinti senais žmonėmis man atrodė šventvagiška. Energija, entuziazmas ir su niekuo nesupainiojamas, daug metų kauptas turtas – išmintis...

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ