Paskelbtas Miesto naujienos

„Achema“ jonaviečiams pravėrė savo „virtuvės“ duris

Ketvirtadienis, 30 June 2016 12:55 Parašė 

Didžiausia rajono įmonė – AB „Achema“ – neseniai Savivaldybėje surengė viešą pristatymą-diskusiją „AB „Achema“ įtaka Jonavos rajonui ir bendruomenei bei galimos grėsmės“. Įmonės atstovai pristatė esamą situaciją ir technologinę padėtį, aplinkosauginę situaciją ir potencialias gamyklos, kaip pavojingo objekto, grėsmes, informavo apie planuojamus remontus.

Į renginį buvo pakviesti suinteresuotų institucijų, taip pat rajono bendruomenės ir žiniasklaidos atstovai.

Kaip žinia, gamykla yra įrašyta į pavojingų objektų sąrašą. Pasak įmonės technikos direktoriaus Juozo Tunaičio, gamykla yra vos už 4 km nuo miesto, todėl suprantama, kad rajono bendruomenė nori ir privalo gauti išsamią informaciją iš pirmų lūpų.

Pasak technikos direktoriaus, gamykla dirba nepertraukiamu režimu, todėl tam, kad būtų užtikrintas saugus ir sklandus agregatų darbas, jie periodiškai tikrinami, remontuojami ir atnaujinami. Šiuo metu jau prasidėjo planiniai remontai ir modernizavimo darbai: vienas po kito stabdomi cechai, gamykla iki spalio dirbs 50 proc. gamybiniu režimu. Į gamybinių įrenginių atnaujinimą šiemet įmonė planuoja investuoti apie 24 mln. eurų.

Technikos direktoriaus pavaduotojas darbų saugai, Saugos darbe skyriaus viršininkas Mindaugas Jančauskas kalbėjo apie įmonėje nuolat vykdomą galimų grėsmių prevenciją, o Aplinkosaugos ir laboratorinės kontrolės vadovas dr. Marius Brazlauskas pristatė gamykloje taikomas taršos prevencijos priemones – poveikio aplinkos orui ir paviršiniam vandeniui kontrolę. Jis akcentavo, kad į aplinką išleidžiami teršalai – amoniakas, azoto oksidai, sieros dioksidas – yra leistinos ribinės vertės.

Renginyje dalyvavęs rajono meras Mindaugas Sinkevičius pasidžiaugė, kad įmonė ne žodžiais, o darbais demonstruoja socialiai atsakingą požiūrį į jonaviečius, kurie ištisomis šeimomis yra susiję su „Achema“ ar su kitomis koncerno įmonėmis.

„Mes suprantame, kad bendrovė gamina ne saldainius – „Achema“ yra chemijos pramonės įmonė, todėl džiugu, kad įmonės vadovybė investuoja ne tik į gamybos atnaujinimą, kad didėtų pelnas, bet ir į tas sritis, kurios greičiausiai ekonomiškai neatsiperka – į aplinkosaugą“, – akcentavo rajono vadovas.

Sutarta ir ateityje periodiškai susitikti, pabendrauti, aptarti aktualius klausimus. Visi suprantame, kad sėkminga šios didžiausios įmonės, kurioje dirba apie pusantro tūkstančių darbuotojų, veikla yra tiesiogiai susijusi su miesto ir miestiečių gerove.

Laima RINKEVIČIŪTĖ