Paskelbtas Renginiai

Caritas Jonavoje padės integruotis į darbo rinką

Penktadienis, 03 December 2021 11:01 Parašė 

Lietuvos Caritas kartu su Kauno arkivyskupijos Caritu Kauno regione įgyvendina Europos sąjungos projektą, pavadinimu „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“.

Šio projekto metu dirbama su socialinę atskirtį išgyvenančiomis grupėmis, siekiama padėti asmenims integruotis į darbo rinką.

Projekto programos veiklos vykdomos ir Jonavos rajone, todėl Carito astovai Jonavos rajono savivaldybėje susitiko su socialiniais partneriais bei aptarė bendradarbiavimą.

„Nedarbo problema yra kompleksinė, apimanti ne tik asmens darbo patirties ar socialinių įgūdžių stoką, bet dažnai tai susiję ir su psichologinėmis  traumomis, patirtomis praeityje, todėl projekto metu bandoma atliepti į visus šiuos poreikius“, - sako projekto koordinatorė Inga Pastorastė.

„Manau, tokios nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvos yra labai sveikintinos, veikdami kartu, t.y., drauge su mūsų biudžetinėmis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, galime pasiekti apčiuopiamų rezultatų“, - sakė Jonavos rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

Pagalba bus teikiama Jonavos rajono Caritas padaliniuose. Bus dirbama su neįgaliaisiais, benamiais, asmenimis, paleistais iš laisvės atėmimo vietų, piktnaudžiaujančiais alkoholiu, socialinės pašalpos gavėjais,  socialinės rizikos šeimomis.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį kiekvienas dalyvaujantis asmuo galės dalyvauti  9 mėnesius trunkančioje veiklų programoje. Veiklas vykdys socialiniai darbuotojai, psichologai ir užimtumo specialistai.