Paskelbtas Aktualijos

Svetimtaučiams svarbus mūsų palaikymas

Ketvirtadienis, 23 June 2016 10:05 Parašė 

Praėjusį penktadienį Ruklos pabėgėlių priėmimo centre (Ruklos PPC) vyko tradicinis Tarptautinei pabėgėlių dienai skirtas renginys, į kurį atvyko valdžios institucijų, įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai, įvairių šalių ambasadoriai, pabėgėliai. Į renginį atvykę svečiai bendravo su Ruklos PPC gyventojais, susipažino su jų kasdienybe, skanavo jų nacionalinių patiekalų.

Pabėgėlių diena nuo 2001 m. kasmet birželio 20-ąją minima 126 šalyse, pagerbiant priverstinai namus palikusius žmones. Lietuvoje pasaulinė pabėgėlių diena minima nuo 2002 m. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į žmones, kurie dėl karų, politinių persekiojimų, epidemijų, gamtinių katastrofų, ekonominių priežasčių yra priversti palikti savo namus ir kitose valstybėse prašyti prieglobsčio.

Pasak Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių Komisaro atstovės Lietuvoje Renatos Kuleš, šiandieną švenčiame tų žmonių drąsą ir ištvermę – asmenų, priverstų palikti savo šalis, bendruomenė sparčiai auga: visame pasaulyje ji sudaro net 65 milijonus arba 21 Lietuvą. „Pasaulyje tęsiasi kariniai konfliktai, ypač sudėtinga situacija Afganistane ir Somalyje, yra ir naujas konflikto židinys – Sirija. Galimybių grąžinti ir grįžti žmonėms lieka vis mažiau. Ta bendruomenė yra tokia didelė, kad reikia globalaus atsako sprendžiant tų žmonių likimus“, – kalbėjo R. Kuleš.

JT Vyriausiojo Pabėgėlių Komisaro organizacija kviečia žmones visame pasaulyje prisijungti prie akcijos: pasirašyti peticiją ir parodyti viso pasaulio vyriausybėms, kad mes suprantame, kokia sudėtinga yra pabėgėlio dalia ir kad mes esame su pabėgėliais.

„Mylėkite Lietuvą taip, kaip ją mylime mes“, – sveikindama šventės dalyvius, Lietuvoje radusius naujus namus, kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narė, Žmogaus teisių komiteto pirmininkė Aušrinė Marija Pavilionienė. Ji prisiminė mergaitę – filmo „Svetima žemė“ heroję. Ši mergaitė sakė, kad geriau būtų buvę mirti savo šalyje, nei gyventi svetimoje žemėje. Pasak M. A. Pavilionienės, mergaitė dar nepažino tikrosios gyvenimo vertės. „Nesvarbu, kur jūs gyvenate, svarbu kokį pasaulį kuriate savyje“, – drąsino pabėgėlius politikė. Ji akcentavo, kad lietuviai visuomet laukė tų, kurie savo kultūra, intelektu, darbu, tradicijomis turtino mūsų visuomenę.

„Užsienietis Lietuvoje kam nors yra gretimo buto kaimynas arba bendradarbis, draugas, žmogus, kuris ne savo noru pasirinko gyvenimą svetimoje valstybėje. Manau, kad esame tolerantiški. Nors tolerancija ir nėra įgimtas dalykas, ją galima kantriai ugdyti“, – sakė Ruklos PPC direktorius Robertas Mikulėnas.

Pasak Ruklos PPC direktoriaus, pabėgėliai Lietuvoje surado ne tik pastogę, bet ir mūsų paramą, naujų draugų. O kasmet birželio 20-ąją susitikti Rukloje – labai graži tradicija: svetimtaučiams svarbus mūsų supratingumas, palaikymas, padrąsinimas.

Šventės svečiai kartu su pabėgėliais ir savanoriais gamino šaltibarščius, o Pabėgėlių centro gyventojai – ir vyrai, ir moterys – jau nuo sekmadienio ruošė nacionalinius patiekalus, dengė stalus ir kvietė ragauti.

Vyko tinklinio varžybos, vaikų programa „Burbulų dėdė“, buvo kuriama bendra mandala. Šventės dalyviams koncertą surengė projekto „Lietuvos balsas“ dalyvė Kristina Jurevičiūtė, grupė „Ja Da“ ir elektroninės muzikos duetas „Beissoul & Einius”.

***

Ruklos pabėgėlių priėmimo centras veikia nuo 1996 m. Per 20 m. centre gyveno apie 3000 užsieniečių, šiuo metu čia gyvena apie 50 svetimtaučių, vienas korpusas vis dar tuščias. Per 2016–2017 m. mū­sų ša­lis yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti 1105 prie­globs­čio pra­šy­to­jus iš laikinų pa­bė­gė­lių sto­vyk­lų Ita­li­jo­je, Grai­ki­jo­je, Tur­ki­jo­je. Ta­čiau nuo ka­ro, per­se­kio­ji­mų ar ki­to­kių ne­gan­dų iš Si­ri­jos, Ira­ko, Eri­trė­jos, Af­ga­nis­ta­no bė­gan­čių žmo­nių per­kė­li­mo į Lie­tu­vą pro­ce­sas vyks­ta van­giai – iki šiol į mū­sų ša­lį at­vy­ko 11 prie­globs­čio pra­šy­to­jų.

Laima SLOVIKIENĖ