Paskelbtas Rajono naujienos

Panoterių krašto bendruomenės: "Mums gera būti kartu"

Penktadienis, 22 October 2021 15:57 Parašė 

Žmogus negali būti vienas šiandieniame gyvenime. Ir jis nebūna. Jį supa artimieji, jei jų nėra, tai žmogui sudarytos sąlygos būti ir bendrauti gyvenamos vietovės aplinkoje: parapijos ar pasaulietinės organizacijos organizuojamuose užsiėmimuose, mokymuose. Svarbiauias dalykas- nebūti vienam.  Žmogaus ryšys su kitu žmogumi- unikalus reiškinys, be kurio nėra gyvenimo prasmės. Neužtenka žmogui padėti sriubos lėkštę ant stalo ir į ranką įdėti duonos riekę ir jis bus šiandien laimingas. Žmogus skirtas šioje Žemėje mokytis, klysti, taisyti, kurti, būti išgirstas ir pats mokėti klausytis. Žmogus Žemėje gimsta, auga, bręsta ir sensta. Žmogaus senatvė – tai naujas gyvenimo žingsnis. Joje neturėtų būti  liūdesio, vienatvės, nežinomybės, ligų egzistavimo. Pagyvenę žmonės yra išmintingi, turtingi savo gyvenimiška patirtimi, tačiau vieniši, bet labai žingeidūs ir norintys bendrauti. Panoterių krašto bendruomenės narių 95 procentai yra senjorų amžiaus žmonės, kurie nori būti reikalingi, pilietiški, prasmingai organizuoti savo laisvalaikį, dalyvauti veiklose.

Savo praktinėje veikloje tenka susidurti su projektu ,,Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano 1.1.4. priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo  savivaldybėse, kuriam finansuoti lėšos gaunamos iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  Šio projekto tikslas – skatinti gyvenamųjų vietų bendruomenių savarankiškumą, gyventojų susitelkimą ir tarpusavio pasitikėjimą, aktyvinti jų dalyvavimą bendrose veiklose įvairaus amžiaus, įvairių socialinių sluoksnių žmonėms. Ši priemonė mūsų rajone vykdoma  eilė  metų ir nuveikta nemažai veiklų bendruomenėse. 

Jonavos rajono Panoterių krašto bendruomenėje 2021 m. balandžio mėn. buvo parengta ir patvirtinta  pagyvenusių žmonių ir senjorų užimtumo programa ,,Mes“.  Į šią programą įsijungė Panoterių  miestelio gyventojai, kurie noriai dalyvauja programos skyrių veikloseTodėl šiais metais mūsų bendruomenė paskelbtą Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą priemonę bendruomeniškumo stiprinimui, pasirinko veikloms vykdyti šios programos dalyvius. Konkretus mūsų bendruomenės projekto pavadinimas ,,Bendruomeniškumo stiprinimas per susitelkimą į pilietines iniciatyvas ir veiklas, gerinančias gycenimo kokybę“. Šio projekto dalyviams  neįdomu sėdėti namuose prie lango ir ,,laukti smerties“. Jie yra mūsų aktyvūs, veiklūs, žingeidūs, pareigingi bendruomenės nariai. Projekto veiklose  dalyvauti  pasisiūlė  žmonės , kurių amžiaus vidurkis 62,5 metų,  98 procentai yra moterys.  Veiklos buvo gana įvairios :tai susitikimai, diskusijos, praktinės veiklos  ir pokalbiai. Šio amžiaus grupės dalyvių moto yra: ten, amžinybėje, pailsėsime. O dabar, kol judame, kol galime kalbėti, kol galime padėti vieni kitiems, kol galime pabūti kartu, pabendrauti, įsijunkime į naujos veiklos renginius. Šios programos dalyvių bendravimas su Panoterių miestelio jaunimu, savo anūkais  atviruose  pokalbiuose apie šiandieninį maistą , bendravimo ypatumus, pozityvo svarbą visuose amžiaus  tarpsniuose sukėlė nemažai atsiliepimų , klausimų diskusijoms buvo gana daug. Pilietinės iniciatyvos iniciatyva su jaunimu, vaikais,įrengiant šviesos instaliaciją, pasitinkant Liepos 6 d. LR himno giedojimą aplinkoje, kurioje jautėmės pakylėti. Tai buvo mūsų visų nuopelnas. Kita iniciatyva , siūlant ir balsuojant už 2021 metų kraštietį, įsijungia ne tik įvairaus amžiaus, socialinių sluoksnių –žmonės, bet ir užsienyje gyvenantys ir dirbantys mūsų kraštiečiai. Tai priemonė, kurioje sudalyvauja daugiau nei 400 žmonių. Panoterių krašto ,,Metų kraštiečio“ rinkimai yra labai svarbi ir atsakinga mūsų veikla, nes   renkamas žmogus, kuris per praėjusius metus yra padaręs, atlikęs kraštui išliekamąją vertę turintį darbą, iniciatyvą ar kt veiklas. Panoterių krašte gyvenančio žmogaus garbės  reikalas dalyvauti tokio žmogaus rinkimuose, vertinti jo veiklas, sekti juo, jausti pagarbą žmogui, kuris daro gerus darbus aplinkiniams, didžiuotis juo, kai jis per Didžiuosius Atlaidus rugsėjo mėn.  kels miestelio centrinėje aikštėje pašventintą Panoterių vėliavą.

Projekto veiklose ypač buvo akcentuojama į žmogaus sveikatos stiprinimą: judėjimo svarbą, mitybos akcentus pagyvenusiame amžiuje. Šiaurietiško vaikščiojimo užsiėmimuose ne tik vaikščiojome, bet ir susipažinome su Panoterių krašto istorinėmis lankytinomis vietomis: Piliakalnių kaimo piliakalnio, Milagainių, Panoterių  dvarviečių istorijomis. Buvo smagu gaminti   nebrangius, nekaloringus produktus, dalintis receptais. O šiose veiklose būtinai pasikrovėme  pozityvumo  per pokalbius, per refleksijos  pamokėles. Ypač įspūdį paliko senjorams, pagyvenusiems žmonėms iniciatyva ,,Vanduo ir oras – sveikatos ir energijos šaltiniai“, dalyvaujant vandens procedūrose  Birštono ,,Versmės“ sanatorijoje  ir kaimo turizmo sodyboje ,,Pocynė“.

Savęs realizavimas: kad galime dar mokytis naujų dalykų, kad mintys, rankų judesiai yra dar aktyvūs, kad gali daryti naujus veiksmus:  lipdyti, piešti, verti, sukti  ir kt, yra įtraukta į projekto veiklas.  

Pristatant projekto veiklas mūsų bendruomenės facebook, prie veiklų įsijungė ir Jonavos Visuomenės sveikatos biuras su edukacijomis apie Pirmąją pagalbą, apie miego svarbą žmogaus organizmui, apie raumenų, sąnarių, raiščių stiprinimą vyresnio amžiaus žmonėms. Dabar 2 kartus per savaitę vyksta kinezeterapijos užsiėmimai ir jie ypač mėgiami mūsų programos dalyvių. Tai  žmogaus kokybės gerinimo veikla

Reikia tik pradėti kažką  daryti, šalia atsiras žmonių, kurie norės pabūti kartu, pasimokyti ar pamokyti. Atsiranda bendrystė   ne tik tarp vietos bendruomenės, bet ir tarp bendruomenių, institucijų.

Būti kartu –mums yra gera, šilta, jauku, nes esame vieni su kitais ir vienas šalia kito....