Paskelbtas Rajono naujienos

Dumsių kopoje ieškos saugotinų vertybių

Penktadienis, 30 July 2021 16:03 Parašė 

Jonavos rajono savivaldybės administracija paprašė mokslininkų įvertinti, ar Dumsių girios kopa galėtų atitikti Saugomų teritorijų steigimo kriterijus. Nustačius tokią atitiktį, būtų rengiami dokumentai saugomo gamtos paveldo objekto steigimui ir tolimesnei priežiūrai.

Nupirkti mokslinio įvertinimo paslaugą administracijai pavedė Jonavos rajono savivaldybės taryba, atsižvelgusi į visuomenės keliamas problemas.

Vykdydama tarybos posėdyje gautą užduotį, administracija pasirašė sutartį su UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“.

Pagal šią sutartį, Dumsių kopos vertės pagrindimo tiriamuosius darbus atliks Vilniaus universiteto mokslininkė doc. dr. Filomena Kavoliutė.

Jos teigimu, svarbiausios tyrimo sritys – įžvelgti būsimos karinio poligono veiklos įtaką ir poveikį Dumsių kopai ir jos aplinkos gamtinėms vertybėms, pasiūlyti tinkamiausias apsaugos priemones, parengti gamtos paveldo objekto apsaugos ir tvarkymo reglamentą.

Mokslininkė planuoja išanalizuoti Gaižiūnų senovinės aliuvinės deltos ankstesnių geomorfologinių tyrimų medžiagą, atlikti reljefo žemėlapių duomenų analizę. Lauko darbų metu bus siekiama nustatyti Dumsių kopos, kaip gamtos paveldo objekto vertę – charakteringą tipiškumą ar išskirtinumą. Bus sudaromi geomorfologinis ir morfometrinis žemėlapiai, atliekamos fotofiksacijos, augalijos tyrimai.

Visus darbus planuojama užbaigti iki kitų metų liepos mėnesio, o lauko tyrimų darbai bus atlikti dar šią vasarą. Iki to laiko Lietuvos kariuomenė yra pasižadėjusi užtikrinti Dumsių kopos saugumą ir nedaryti jai poveikio.

Tik mokslinį pagrindimą turintys ir Aplinkos ministro patvirtintus kriterijus atitinkantys objektai gali būti registruojami saugotinais.

Patvirtinus Dumsių kopą saugotinu objektu, įsigaliotų visiems privalomas objekto apsaugos ir tvarkymo reglamentas.