Paskelbtas Rajono naujienos

Gyventojai gali prisidėti prie gatvių asfaltavimo darbų

Trečiadienis, 28 July 2021 20:33 Parašė 

Jonavos rajono savivaldybės administracija kviečia gyventojus teikti pasiūlymus savivaldybei prisidėti prie Jonavos rajono kelių ir gatvių asfaltavimo darbų.

Pasiūlymus pareiškėjai gali teikti du mėnesius nuo kvietimo paskelbimot. y. iki lapkričio 1 dienos. Pasiūlymai teikiami savivaldybei tiesiogiai, paštu, faksu ar elektroniniu paštu elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Pasiūlyme turi būti: kelių projekto aprašymas; kelių projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda; paaiškinimai, kokią įtaką projekto įgyvendinimas darys bendrai rajono susisiekimo infrastruktūrai, socialinei gerovei ir saugiam eismui vietinės reikšmės kelyje; preliminari kelių projekto vertė (su PVM ir be jo) pateikiant lokalines sąmatas; siūlomas perduoti privačių (tikslinių) lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM).

Pareiškėjai su pasiūlymu gali pateikti ir kitus dokumentus, kurie, jų manymu, gali būti svarbūs vertinant kelių projektą tinkamu įgyvendinti.

Iškilus specifiniams su pasiūlymo vertinimu ir (arba) kelių projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla susijusiems klausimams, savivaldybės administracija gali prašyti pateikti papildomų dokumentų.

Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Jonavos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas