Paskelbtas Renginiai

Lietuvos ir Čekijos patriotą prisiminė jo gimtinė

Ketvirtadienis, 09 June 2016 03:00 Parašė 

„Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą“, – šiais Žano Žako Ruso žodžiais rajono meras Mindaugas Sinkevičius pradėjo renginį, skirtą iškiliam kraštiečiui, aktyviam XX a. trečiojo dešimtmečio žurnalistui tarptautininkui ir vertėjui, Lietuvos ir Čekijos (tuo metu Čekoslovakijos) kultūrinių, literatūrinių ryšių puoselėtojui ir ugdytojui Pranui Dovalgai (1911 m. spalio 2 d.–1941 m. lapkričio 17 d.) atminti.

Pasak mero, šie žodžiai geriausiai tinka iškiliam kraštiečiui pristatyti: likimas jam nedovanojo ilgo gyvenimo – atseikėjo vos 30 m., tačiau jie buvo prasmingi. P. Dovalga buvo ryški asmenybė, jis dalyvavo čekų pasipriešinimo judėjime ir už tai kartu su trimis čekais, antinacinio judėjimo dalyviais, hitlerininkų buvo sušaudytas.

Į renginį atvyko Čekijos Respublikos ambasadorius Bohumilas Mazanekas, Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkas prof. Albertas Gurskas, žurnalo „Lietuva ir Čekija“ redaktorius ir leidėjas, P. Dovalgos biografijos ir kūrybinio palikimo tyrinėtojas Petras Algis Mikša, dokumentinio filmo „Žurnalistas ir vertėjas Pranas Dovalga“, režisierius Justinas Lingys, taip pat gausus būrys P. Dovalgos giminaičių.

Čekijos Respublikos ambasadorius dėkojo Lietuvos ir Čekijos draugijai, rajono Savivaldybei, P. Dovalgos giminėms ir artimiesiems. Pasak ambasadoriaus, pavasarį ambasadoje buvo pristatytas dokumentinis filmas apie šią iškilią asmenybę, dabar jį prisimename jo gimtinėje – prieš mus atsiskleidžia mažai žinomi Lietuvos ir Čekijos istorijos klodai, kurie skatina domėtis lietuvių ir čekų tautų kultūriniu palikimu ir šiandienos aktualijomis.

P. Dovalgos asmenybę susirinkusiems pristatė sūnėnas dr. Jonas Martynaitis, kuris visiems nuoširdžiai padėkojo už pagarbą ir dėmesį dėdės atminimui. Vėliau buvo parodytas dokumentinis filmas „Žurnalistas ir vertėjas Pranas Dovalga“.

Po jaukaus susitikimo Savivaldybėje renginys buvo pratęstas Pabartonyse esančioje P. Dovalgos tėviškėje. Pasitinkant 105-ąsias P. Dovalgos gimimo ir 75-ąsias žūties metines Pabartonių vienkiemyje pernai rudenį buvo atidengtas atminimo akmuo, kuris įamžino iškilaus Jonavos kraštiečio atminimą. Meras ir Čekijos ambasadorius prie jo padėjo gėlių, taip pagerbdami žinomo kraštiečio atminimą.

***

Pranas Dovaga, būsimasis žurnalistas, vertėjas ir antinacinio judėjimo dalyvis, gimė 1911 spalio 2 d. Laukiškių kaime, Jonavos valsčiuje. 1929–1930 m. studijavo Lietuvos universitete teisę. 1930–1933 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijoje – žemės ūkio ekonomiką. Studijų neužbaigęs išvažiavo į Čekoslovakiją. Gyveno Prahoje, vėliau – Bratislavoje.

Į lietuvių kalbą išvertė nemažai čekų autorių kūrinių. Bendradarbiavo su Lietuvos periodine spauda, rašė į laikraščius „XX amžius“, „Lietuvos aidas“, žurnalus „Židinys“, „Naujoji Romuva“, kitus. Lietuvos specialaus korespondento statusas jam leido bendrauti su aukščiausiais tuometinės Čekoslovakijos veikėjais.

P. Dovalga kaip žurnalistas ypač pagarsėjo, kai 1938–1939 m. dienraštyje „XX amžius“ paskelbė seriją straipsnių apie Čekoslovakijos ir visos Europos politinę situaciją po Miuncheno sandėrio.

Hitlerininkams užgrobus Čekoslovakiją, P. Dovalga įsijungė į antinacinį judėjimą. 1939 m. kovo 15 d. gestapas jį suėmė, įkalino. 1941 m. lapkričio 17 d. Prahoje, Ruzynės kareivinių manieže, kartu su trimis čekais, antinacinio judėjimo dalyviais, buvo sušaudytas.

Laima RINKEVIČIŪTĖ