Paskelbtas Rajono naujienos

Grįžtame prie temos. Dvasininką papiktino neištesėtas valdininkų pažadas

Trečiadienis, 23 June 2021 08:35 Parašė 

Praėjusių metų pavasarį Šėtos Švenčiausiosios Trejybės parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas į „Alio Jonavos“ redakciją atsiuntė laišką, kuriame išsakė nuoskaudas ir susirūpinimą dėl Žeimių sen. Normainių II kaime pamirštos ir neremontuojamos Baro konfederacijos koplytėlės likimo. Praėjus metams, sielų ganytojas, piktindamasis nepasikeitusia situacija, vėl kreipėsi į žurnalistus.

Klebono laiškas

„2020 m. Jonavos rajono mero pavaduotojo Eugenijaus Sabučio iniciatyva  sudaryta komisija nuvyko į Normainių kaimą susipažinti su Baro konfederacijos atminimą saugančios koplytėlės būkle. Jos sudėtyje – Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Vijolė Šadauskienė, administracijos Remonto, statybos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jakutienė, Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius, Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė ir pats E. Sabutis.

Komisijos nariai (...)  pripažino, jog rodyklė koplytėlės link pastatyta netinkamoje vietoje. „Atvirai kalbant, turistui ar šiaip susidomėjusiam žmogui tikrai sudėtinga surasti Baro konfederacijai skirtą paminklą, nes nuoroda pastatyta prie paties objekto, toli nuo pagrindinio kelio Žeimiai–Šėta, tad norintieji pamatyti koplytėlę tiesiog ją pravažiuoja. Tokia situacija netoleruotina ir būtina ją kuo skubiau ištaisyti. Manau, šis reikalas bus greit išspręstas – pakanka suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir perkelti ženklą į deramą vietą“, – sakė vicemeras E. Sabutis.“ (2020 06 29 „Alio Jonava“)

Ar galėtumėte pratęsti šią temą, nes „bus greit išspręstas reikalas“ visiškai nepajudėjo iš mirties taško. Kodėl toks paprastas darbas – perkelti rodykles nuo paminklo prie kelio tapo neįveikiamas? Ir jei anksčiau atsirašinėjo ir teisinosi pandemija, tai kas dabar trukdo?“

Tokio turinio laišką kun. R. G. Skrinskas atsiuntė redakcijai.

Sudėtingi reikalavimai

Skaitytojams primename, kad pernai laiško autorius skundėsi, jog 1975 m. anuometinei valdžiai restauruojant koplytėlę  iš jos su Kultūros ministerijos žinia buvo išimtos Nukryžiuotojo ir Šv. Jono Nepomuko skulptūrėlės, kurios iki šiol negrąžintos. Neseniai gautame laiške kunigas nebeužsimena apie dingusias skulptūras, bet palieka vieną reikalavimą – „perkelti rodykles nuo paminklo prie kelio“.

Kaip rašoma klebono laiške, komisija lankėsi vietoje, susipažino su statinio būkle ir pripažino, kad nuoroda paminklo link iš tiesų turėtų stovėti prie pagrindinio kelio, o ne ten, kur yra pati koplyčia. Tačiau tai, kas daugeliui atrodo tik smulkmena, kurią galima greit išspręsti, dėl įvairių griežtų taisyklių ir reikalavimų kartais būna itin sudėtingi ir reikalauja ilgesnio laiko. Taip atsitiko ir su Normainių II koplytėlės rodykle.

Svarbiausia – šį klausimą būtina suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD)  prie Susisiekimo ministerijos ir gauti jos leidimą.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Remonto, statybos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jakutienė akcentavo, kad minimą nuorodą pastatyti prie kelio ketinta jau pernai, tačiau pastangų įgyvendinti nepavyko. „Praėjusiais metais Lietuvos automobilių kelių direkcijai išsiuntėme prašymą, kad leistų rodyklę įrengti turistams ir visiems eismo dalyviams matomoje vietoje. Nubraižėme schemą, kurią taip pat pateikėme šiai institucijai. Tačiau mūsų schemą atmetė kaip netinkamą, tad ruošiame naują ir mėginsime teikti dar kartą“, – situaciją komentavo vyriausioji specialistė.

Anot jos,  taisyklės keičiasi, reikalavimai vis labiau griežtėja, atsiranda naujų, tad perkelti nuorodą nėra taip paprasta kaip daugelis įsivaizduoja. Pastatyti kelio ženklą nepakanka – reikia įrengti aikštelę automobiliams stovėti, objektas privalo būti saugiai pasiekiamas pėsčiomis, užklotas danga ir t. t.

„Kaip rasti plotą reikalaujamai automobilių parkavimo aikštelei, kai aplink plyti privačios žemdirbių valdos, dirbami laukai? Rankų nenuleidžiame, tačiau tikrai nežinau, kaip pavyks išspręsti šią, atrodo, nedidelę problemą. Mėginsime dar kartą“, – samprotavo E. Jakutienė.  

Be to, šis informacinis lankytinos kultūros ir istorijos vietos ženklas esąs trijų rajonų bendras projektas, vykdytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pašnekovės nuomone, negali juk jo paimti ir perstatyti į kitą vietą, reikia gaminti naują. 

„Baro konfederatų koplyčia stovi kelis šimtmečius, bet niekada niekas nekėlė problemos dėl rodyklės. Kilus tokiam klebono pasipiktinimui, specialiai dažnai nuvažiuoju į šią vietą Normainių II kaime, bet niekada neteko matyti nė vieno lankytojo, nepastebėjau jokio lankytojų ženklo. Turizmo ir informacijos centras niekada nesakė, kad dėl rodyklės būtų kilę problemų, nepasitaikė klaidžiojančių istorinėmis vietomis besidominčių žmonių“, – stebėjosi ji.

Objektų aktualumas

Atsižvelgdama į tai, kad kun. R. G. Skrinskas džiaugėsi prižiūrimomis ir patraukliomis analogiškomis Baro konfederatų koplyčiomis Vepriuose ir Žeimiuose, E. Jakutienė raštu kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybę, prašydama pasidalyti gerąja patirtimi. Tačiau atsakymo iš kaimynų nesulaukė.

„Paskambinau Veprių seniūnei, paaiškinau situaciją ir tikėjausi išgirsti jos poziciją koplyčios remonto klausimu. Bet valdininkė mane patikino, kad tai esąs ne seniūnijos, o Savivaldybės reikalas, tad nieko pasakyti negalinti. Tada pati nuvažiavau į Veprius, apžiūrėjau statinį, nufotografavau daug plika akimi matomų  defektų ir priėjau prie išvados, kad Normainių II koplytėlė, palyginti su stovinčia Vepriuose, ne taip jau blogai atrodo. Tad toks klebono dėmesys Baro konfederacijos objektui, kuris yra Jonavos rajono savivaldybės nuosavybė, atvirai kalbant, stebina“, – atvirai kalbėjo vyriausioji specialistė.

Savivaldybės taryba kartu su administracija sudaro strateginius planus, numato tvarkytinų objektų prioritetus keleriems metams. Anot pašnekovės, rajone yra didelių objektų, kurie reikalingi visuomenei jau dabar. „Parapijiečiai džiaugiasi sutvarkyta Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčia, tęsiami Krašto muziejaus atnaujinimo darbai, laukia Skarulių Šventos Onos maldos namai. Tai tie objektai, kuriuos kasdien lanko daug žmonių ir yra reikalingi rajono bendruomenei jau dabar, šiandien. Ateis eilė ir Normainių koplyčiai, bet ji tikrai nėra objektas Nr. 1“, – komentavo pašnekovė, atkreipdama dėmesį, kad būtina atlikti statinio ekspertizę, nustatyti defektus, apskaičiuoti Šv. Jono Nepomuko ir Nukryžiuotojo skulptūrų atkūrimo kainą ir t. t.

„Šėtos klebonui derėtų būti kantresniam ir suvokti, kad kiekvienas veiksmas reikalauja ir lėšų, ir laiko. Dar kartą patikinu kunigą Skrinską, kad bandysime antrą kartą kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl rodyklės. Kaip ir minėjau anksčiau, negaliu pažadėti, kada ši problema bus išspręsta“, – akcentavo Jonavos savivaldybės administracijos Remonto, statybos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė.

Dar neatėjo metas

Buvęs Jonavos savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis, praėjusių metų rudenį išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, dar kartą patikino, kad Savivaldybė turi savo strateginį planą, kuris susijęs su kultūros paveldo vertybėmis. Jame konkrečiai sudėliota remontuotinų objektų eilė.

„Mes matėme Baro konfederacijos koplyčią Normainiuose, bet ji tikrai nei sugriuvusi, nei apgriuvusi. Suprantama, laikas paliko savo pėdsakus, bet ji juk neliko užmiršta. Tačiau svarbiausiais laikomi objektai, esantys mieste ir labiausiai lankomi. Būtent juos ir reikia pirmiausia suremontuoti. Galima pasidžiaugti išoriniu Jonavos bažnyčios remontu, po truputėlį tęsiamas Krašto muziejaus atnaujinimas, laukia Skarulių bažnyčia, pagalbos prašosi Kulvos ir Žeimių maldos namai. Eilė netrumpa, joje, be abejo, laukia ir Normainių Baro konfedertų koplyčia. Ne viskas iš karto. Kaip paaiškėjo, net ir ženklo perkėlimą į kitą vietą riboja įvairios taisyklės ir reikalavimai. Ateis metas – darbų sulauks ir šis valstybės saugomas objektas“, – sakė parlamentaras E. Sabutis.

Analogiškas mintis išdėstė ir kun. R. G. Skrinsko laiške minima V. Šadauskienė: „Nemenkinu Normainių koplytėlės, bet mūsų rajone yra gerokai aktualesnių objektų, laukiančių savo remonto. Paprasčiausiai – Normainių Baro konfederacijos koplyčiai dar neatėjo metas.“

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos primena, kad nuo rugsėjo 1 d. Jonavos rajono savivaldybės administracija gali teikti paraišką Departamentui dalinai finansuoti Normainių Baro konfederacijos koplytėlės tvarkybos darbus valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis paveldotvarkai.

Praeities atspindžiai

Per vienerius metus tiek Lietuvoje, tiek ir Jonavoje įvyko nemažai svarbių įvykių, pakoregavusių net ir pačius griežčiausius planus. Prie jų galima priskirti koronaviruso pandemiją, karantiną, darbą nuotoliniu būdu, daug dėmesio pareikalavusius rinkimus į LR Seimą ir t. t. Sudėtinga situacija, be abejo, sutrukdė laiku įgyvendinti iškeltas užduotis. Tai palietė ir Baro konfederacijos Normainių II kaime klausimą. E. Sabutį išrinkus į Seimą, Savivaldybės mero pavaduotojos pareigos patikėtos Birutei Gailienei, kuri itin domisi kultūros paveldo tema. Anot jos, mūsų rajone didelio dėmesio sulaukia religinės bendruomenės bei maldos namai.

„Normainių Baro koplyčia yra Jonavos rajono teritorijoje, bet priklauso Šėtos parapijai. Gal dėl tos priežasties taip ir rūpinasi Šėtos klebonas. Mes dėsime visas pastangas, kad ji būtų suremontuota ir sulauktų turistų ar šiaip parvažiuojančių žmonių dėmesio. Viskam turi ateiti savas laikas, kurį pandemija buvo tarsi sustabdžiusi, – samprotavo vicemerė B. Gailienė. – Manau, žmogui turėtų būti svarbi jo tapatybė – kas jis, kokios jo šaknys, kokia istorija slypi už jo, iki jo atėjimo. Kultūros paveldas plačiąja prasme – puikus atspindys to, kas buvo iki mūsų, kas ir kaip rašė mūsų šalies, tautos istoriją, to išsaugojimas neturėtų būti paskutinėje vietoje. Reikia suprasti, kad dalis tokių objektų pasiduoda laiko tėkmei ir neišvengiamai nyksta. Bet istorinę atmintį svarbu skiepyti ne tik per pastatus ir monumentus, bet ir diegti kaip vertybę jau nuo mažumės. Tai – svarbus vertybinis momentas. Jei žmogus suvoks savo istoriją, kilmę, savo tautinę tapatybę, tai bus tikrai didelis pasiekimas, sąmoningo piliečio asmenybės pagrindas.“

Apie koplytėlę

Normainių dvaro koplytėlė (toliau – koplytėlė) įrašyta į Kultūros vertybių registrą, jai suteiktas unikalus kodas 26179, valstybės saugomo objekto statusas, nustatytas regioninis reikšmingumo lygmuo. Koplytėlė pastatyta Baro konfederacijai (1768–1772 m.) atminti. 1768 m. vasario 29 d. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės didikai ir bajorai Podolės mieste Bare (Vinicos sritis) sudarė konfederaciją – ginkluotą sąjungą, kuri siekė apginti katalikų tikėjimą, bajorų teises ir išlaisvinti Abiejų Tautų Respubliką iš faktiškos Rusijos imperijos kontrolės. Koplytėlė yra buvusio Normainių dvaro teritorijoje. Žinoma, kad nuo 1784 m. dvaras priklausė Brunovų giminei. Koplytėlės rytų fasade esantis įrašas lenkų kalba: „ODNOWIONY PRZEZ PRAWNUKA/ PROSPERA BARONA BRUNNOWA/Ru 1852.JUNIJ25D“ byloja, jog 1852 m. birželio 25 d. didikas Brunovas rekonstravo koplytėlę. 1975 metais koplytėlę restauravo tuometinis Paminklų restauravimo institutas. Restauravimo metu išimtos Šv. Jono Nepomuko ir Nukryžiuotojo skulptūros į buvusią vietą koplytėlėje negrąžintos.

Irena BŪTĖNAITĖ

logo srtrf