Paskelbtas Laisvalaikis

Miestas, kurio nėra

Antradienis, 08 June 2021 08:01 Parašė 

Ten dega man skirtas žiburys

Kaip amžinas ženklas pamirštų tiesų.

Man iki jo – paskutinis žingsnis

Ir tas žingsnis ilgesnis už gyvenimą.

Lankau apleistus namus jau seniai. Labai seniai. Net nežinau, kas link jų taip traukia, bet ta trauka kažkokia labai stipri. Specialiai neieškau ir nedarau lankytino sąrašo, tačiau tokie namai tarsi patys mane susiranda. Ir tada tyliai pravėrusi duris, atsargiai žengiu vidun ieškoti buvusių namų dvasios…

Apleisti namai – tai nereiškia vien šiukšlių krūvą viduje, langų duženas, ar sukritusio pečiaus plytų likučius. Apleistas – paliktas likimo valiai. Mes įpratę, kad apleistas draugų, artimųjų gali būti tik žmogus. Tačiau namai eina paraleliai su žmonėmis. Kaip žmogui reikia savo namų, savo pastogės, kur jis jaučiasi saugus, galintis pasislėpti nuo viso pasaulio, rasti užuovėją nuo negandų, o kartu ir didžiuotis savo kūriniu, pasidžiaugti su kitais savo unikaliais interjero sprendimais, kaip žmogui, taip ir namams reikia žmogaus. Tik turintys gyventojus namai gali gyvuoti patys. Klestėti ir turtėti savo dvasia. Skirtumas tik tas, kad žmogus gali išeiti ir apleisti namus. O namai niekada neapleis savo šeimininko. Niekada nesuterš jo, neįskaudins. Jie kaip ta ištikimoji gulbių pora – laikysis greta visa amžinybę. Todėl, kai pamatau žmogaus apleistus namus, man be galo jų gaila. Ir kartu labai įdomu, kodėl taip atsitiko. Kokia istorija liko nutylėta amžiams. Ką sugėrė grindys ir sienos, kuo negali pasiskųsti atsivėrę tarp lentų plyšiai. Kodėl slapčia pritykino paliktų namų vienatvė.

Apleisti namai ypatingi, juose gyvena buvusių žmonių palikti ženklai. Praeities ženklai. Ir nebūtinai tai likę daiktai – baldai, žaislai ar nuotraukų albumai. Iš praeities ženklų galima suvokti ten gyvenusio žmogaus mintis, suopratį, jausmus. Ten viskas tyli ir viskas kalba. Nebent jau pajuodusi medžio anglis viską nusinešė į nebūtį. Tačiau jei liepsna dar nepalietė kovos su laiku trapumo, dar galima apčiuopti užželiančius pėdsakus…

Jei stebėtojas daiktus mato tik iš išorės – tai nemato nieko. Tik pažvelgęs vidun, pasikapstęs gilyn, suprasi, kokius lobius gali atrasti. Taip yra su žmonėmis, taip yra ir su apleistais namais. Ypač jei juose nuo seno gyveno kelios kartos. Iš išorės kas – griuvenos, šukės, trūnėsiai. O pasigilinus į jų praeitį, gali perskaityti nuostabią istoriją. Juk tenai gyveno kažkieno laimingų dienų prisiminimai. Tad itin senų namų dvasia kartais lieka per amžius. Net jei atburzgęs buldozeris sulygins griuvėsius su žemės paviršiumi, šalia kiekvieną pavasarį žydės senovinio bijūno krūmas arba baltus žiedlapius barstys sulaukėjusi slyva…

Diena už dienos, tai pametant, tai painiojant pėdsaką,

Aš einu į miestą, kurio nėra.

 ______________________

Juozas ČIČIRKA

Marijai

Tu ne iš girios. Ne iš marių. Ne iš dvaro.

Išvis Tu ne iš pasakos esi.

Kiek už Sigutę našlaitėlę, už Pelenę

Pralieta ašarų, kai buvome maži!

Tu iš gyvenimo. Prieš tūkstantmečius buvus,

Šiandieną vėl gyva tarp mūs esi.

Tik už Tave ir Tavo kančią, Sūnui žuvus,

Deja, deja... raudojom ne visi.

Nejau suvokti galim praradimo vertę

Tiktai netekę to, kas mums brangu?

Į Tavo Širdį kalavijais smeigiam kaltę

Visų kartų pražuvusių vardu...

Tu ne Sigutė našlaitėlė, ne Pelenė.

Tu mums Žvaigždė aušrinė danguje.

Tai per Tave Dvasia galaktikom plevena

Ir apsistoja mūsų širdyse.

Todėl šiandien, kai Tavo karstas žydi rožėm,

Kai vėl Tave pamatom debesy,

Tu melsk už tuos, kuriems, Tavęs priimt nenorint,

Pati tikriausia Motina esi!

______________________

Giedrė ADOMAITYTĖ

Dėkingumas

Už vakaro tylėjimą širdy, persmelktą žiogų smuikavimo,
Kurio galiu klausytis jau be galo,
Už tą didžiulę Dievo dovaną – malonę jo beribę,
Kurią lyg fakelą iškėlus – širdį šviečiančią
palaimintu gyvenimu einu.
Gėlių žydėjimą, jų kvapo ilgesį
ir tą sparnuotą sielos įkvėpimo virpesį
Su ašarom ir laimės stygom aidinčiom
Dėkingumu pražydo jau širdis.

Draugui

Dar neišeik. Pabūk. Pabūk dar tyliai.
Tiesiog kalbėk, kalbėk nebyliai.
O aš klausysiu… tavo tylą.
Kartais nereikia žodžių – iš akių matyti,
Kas tavo sieloj slypi.

Dar neišeik. Pabūk. Pabūk draugu.
Tokiu draugu, kai galime kalbėtis
Tik mudviem žinomos kalbos
Žodžiais, vedančiais į priekį.

Pabūk draugu, kurį branginsiu
Ir tamsioje nakty atminsiu,
Lyg fakelą iškėlus širdį šviečiančią
Palaimintu gyvenimu atgimsiu.
Pabūk draugu, kuriuo tikėsiu,
Nors jau nebus vilties, tu rasi šviesą.

Pabūk draugu, kad apkabinčiau
Linkėdama stiprybės, laimės ir vilties,
Ir šypsenos ne vien veide,
Bet ir širdy, akyse.

Apglėbčiau, kad nurimtum.

Pabūk draugu, kai taip ramu,
Kai viskas tikra, paprasta ir sava,
Kai tu žinai manas mintis, o aš tavąsias,
Ir svajones, ir liūdesį, ir skausmą,
Kai tu žinai, ir žodžių daug nereikia.
Tiesiog... Pabūk draugu,
Kai viskas tikra, paprasta ir sava.

______________________

Ana ALEKSANDRAVIČIENĖ

Tavo akys

Man tavo akys lyg dangus,

Melsvų rugiagėlių spalva.

Žvelgiu į jas, tampu ramus,

Širdim tau priklausau visa.

 

Mieloji, kai šypsaisi, jos

Išduoda paslaptį, brangus.

Akių spindėjimo ilgiuos...

Ant lūpų – bučinių medus.

 

Tos akys – meilės šuliniai,

Iš jų semiuosi atgaivos.

Žvelgi, grožiuosi, tu žinai,

Jų nuoširdumo neišduos.

 

Man tavo akys lyg dangus,

Laukų rugiagėlių spalva.

Žvelgiu ir užmirštu metus,

Širdim tau priklausau visa.

 

Ir aš tikiu, kad dar ilgai

Akys žydės, dangum man bus.

Mylint užauga juk sparnai,

Skrydį dalinsimės perpus.

 

Kai akys – gėrio šuliniai,

Iš jų pasisemiu gaivos.

Kai priklausau tik tau vienai,

Širdis širdies juk neišduos.

 

Mieloji, kai šypsaisi tu,

Akys pasako man – brangus.

Iš naujo aš tave randu,

Ant lūpų – bučinių medus.

 

Man tavo akys lyg dangus,

Melsvų rugiagėlių spalva.

Žvelgiu ir aš tampu ramus,

Širdim tau priklausau visa. 

______________________

Vytautas RIAUBIŠKIS

Epitafija

sušildė

sniego blizgesį

karalių dovanos –

į laukiančio stebuklo Žemę

atėjo jis!

erdvė pakvipo

laiko ištikimybės subrandintais

smilkalais,

mira

gydė kūną

ir maištingą sielą,

aukso

spindesys ne akino,

ne gundė –

palaimą teikė ir ramybę

baltasis angelas šypsojosi –

karalių išmintis

aplankė mus ir

laimino...

Į save

grįžtu iš ten,

kur niekad

nebuvau

laikui

nepavaldžioj tyloj –

akistata su

realybe,

prisimenu tik

savo ateitį –

didžiulį laiko ratą,

riedantį

žvaigždžių ražienom...

 

Mano liūdnasis tango

garsais prabilo ilgesys,

aplink – nostalgijos

neįtikėtini viražai,

ir supa vėl mane

akimirkos tikrumo žavesys,

aš jį geriu, geriu,

man jo vis maža

lietus už lango,

vėjas naktyje,

net karštas vynas

kūno nebešildo,

liūdnasis tango

skamba

mano būtyje,

tik

niekas jo akordų

neišgirdo...

______________________

Ingrida GEDVILIENĖ

Tėvo pamokymai

Susidraugauk su laime,

Žiūrėk toliau už svajones.

Kvailiok ir piešk ant sienų

Tik tau suprantamas tepliones.

Šok lietuje,

Taškyk balas,

Ieškoki ir atrask

Naujas salas.

Apkabink medį,

Pakelk ant rankų vaiką,

Nusilenk senoliui

Už išmintį ir saiką.

Plauk kaip upė

Tyliai, srauniai ar ramiai,

Tik nesustok,

Nes laukia pelkės raibuliai...

Gyvenk, dalindama save

Po mažą sielos krislą.

Juk, sako, gėris visada

Atgal kaupu sugrįžta.

Gyvenk....

Sava

Čia vėjas savas

Ir keliai savi.

Sugrįžta paukščiai,

Pievos kvepia medumi.

Ir toks svaigus dangus

Su giesmėm vyturių.

Klausausi ir džiaugiuos

Juk visa tai turiu...

Renku tave po trupinį, po lašą

Po smiltį, snaigę, žiedlapį žiedų.

Visur matau tave

Girdžiu,

Jaučiu,

Ir visuomet į tavo delnus sugrįžtu.

______________________

Irena NAGULEVIČIENĖ

Tėvo vyšnių sodas

Pasaulio stebukle, pakibęs virš pievų,

Šauki ir šauki vėl sugrįžt atgalio,

Sustot prie alyvų ar žydinčių ievų,

Prie gimtojo slenksčio pareiti keliu.

Prie vartų sutikt besišypsantį Tėtį,

Priglust prie krūtinės, jo skruostą paliest,

Paimti už rankos, pajust delną kietą,

Klausytis netylančios paukščių giesmės...

Ramybėj sustingo takelis į sodą

Ir Tėtis prie vartų nelaukia seniai,

Tiktai sapnuose jis kasnakt pasirodo,

Lyg rūkas paglosto savaisiais delnais.

Ir girdim, ir jaučiam, kaip virpa vyšnynai,

Kaip viskas čia šventa – tylu ir ramu,

Kaip gera pareiti namo į gimtinę,

Pajaust tėvo dvasią tarp vyšnių baltų.

                * * *

Birželiui kvepiant jazminais, pievažolėm rasotom,

Vaikai pro vartelius pareis į tėvo vyšnių sodą.

Kris žiedlapiai ant žemės, kris, nuklos baltai mūs taką,

Pasiklausykim praeities  – ji širdimi prašneko.