Paskelbtas Rajono naujienos

Viešo svarstymo metu – nauji savivaldybės pasiūlymai dėl Dumsių kopos

Ketvirtadienis, 03 June 2021 11:34 Parašė 

Trečiadienį, birželio 2 d., įvyko Gaižiūnų poligono bendrojo plano sprendinių viešasis svarstymas, kurio metu krašto apsaugos sistemos atstovai virtualiai susitiko su Valstybinių miškų urėdijos, Jonavos rajono savivaldybės atstovais ir Jonavos rajono gyventojais.

Susitikimo metu aptartas visuomenei susirūpinimą keliantis Dumsių kopos klausimas. Kariuomenės atstovai atsakė į gyventojų klausimus ir dar kartą patikino, kad teritorijoje, kurioje yra Dumsių kopa ir pažintinis takas, nebus vykdomos karinės pratybos, o gyventojams bus galima lankyti šį gamtos objektą.

Be to, Dumsių kopą ir ją supančią miškingą teritoriją Lietuvos kariuomenės vado sprendimu nurodyta išbraukti iš kirtimų plano.

Savivaldybės pasiūlymai

Jonavos rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė susitikime informavo, kad rajono meras pateikė plano rengėjams papildomus aštuonis savivaldybės pasiūlymus. Visų jų esmė – kad Dumsių kopa nepatektų į karinio poligono teritoriją, būtų užtikrinamas patekimas link jos be užkardų ir neribojamas lankymas.

„Suprantame karinio poligono plėtros svarbą, norime palaikyti darnią kariuomenės ir visuomenės kaimynystę, vertiname visuomenės išreikštą interesą bei Dumsių kopos unikalumą, todėl nepritariame karinio poligono plėtrai Dumsių kopos teritorijoje, prašome ieškoti sprendimų, leidžiančių visuomenei išsaugoti ir lankyti pamėgtą gamtos objektą – žemyninę Dumsių kopą, persvarstant sprendinius, pateiktus Bendrajame plane“, - teigiama Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus rašte.

Praėjusią savaitę Jonavos rajono savivaldybės taryba taip pat nusprendė kreiptis į Vyriausybę ir Krašto apsaugos bei Aplinkos ministerijas, kad Dumsių kopa liktų laisvai prieinama lankytojams.

Teritoriją valdys ministerija

Šiuo metu Dumsių girios žemyninė kopa ir visa Gaižiūnų poligono teritorija yra valdoma Valstybinių miškų urėdijos. Vyriausybei priėmus nutarimą dėl teritorijos perdavimo, teritoriją valdys Krašto apsaugos ministerija.

Gaižiūnų poligono Rukloje plėtros projektas yra pripažintas ypatingu valstybinės svarbos projektu. Gaižiūnų poligono bendrąjį planą planuojama patvirtinti iki 2022 metų, o sprendinius įgyvendinti iki 2024 metų pabaigos.

Poligono teritorija yra plečiama įgyvendinant Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. ir 2016 m. liepos 20 d. nutarimus, kuriais buvo siekiama užtikrinti visapusišką Lietuvos kariuomenės karinį rengimą ir būti pasirengus priimti sąjungininkus bei sudaryti sąlygas bendram kariniam rengimui vykdyti.

Pagal Gaižiūnų poligono bendrojo plano sprendinius, Jonavos r. sav. teritorijoje planuojama plėsti karinį poligoną apie 2 866 ha, karinio mokymo teritoriją apie 1 310 ha. Tikslūs šių teritorijų plotai paaiškės tik teisės aktų nustatyta tvarka suformavus žemės sklypus.

KAM ir Jonavos r. sav. inf.