Paskelbtas Rajono naujienos

Naujas Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vyriausiasis puskarininkis

Penktadienis, 26 March 2021 08:49 Parašė 

Kovo 22 d. Rukloje, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke (Mokomasis pulkas), iškilmingoje rikiuotėje vyko vyriausiųjų puskarininkių keitimosi ceremonija. Aštuonis metus dalinyje vyriausiojo puskarininkio pareigas vykdžiusį seržantą majorą Aleksandrą Balionį pakeitė seržantas majoras Vilmantas Maselskas. Iškilmingoje ceremonijoje, laikydamiesi saugumo reikalavimų dėl koronaviruso plitimo prevencijos, dalyvavo Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karybos studijų grupės viršininkas plk. Ričardas Dumbliauskas, Mokymo ir doktrinų valdybos vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Petras Jankauskas, MPB ,,Geležinis Vilkas“ vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Algirdas Šalčiūnas, karių artimieji, kiti garbingi svečiai.

Mokomojo pulko štabo viršininkas plk. ltn. Donatas Žilys apdovanojo atsisveikinantį su daliniu srž. mjr. Aleksandrą Balionį ir įteikė atminimo dovaną.

„Mokomojo pulko vyriausiasis puskarininki, visų pirmiausia tai yra pareiga tęsti pradėtus darbus, pabrėžiant svarbiausia pulko uždavinį – karių rengimas. Seržantų korpusas yra pagrindinė varomoji jėga, vyriausiasis puskarininkis neša didžiulę atsakomybę. Sėkmės vieningo kolektyvo ir aukštos motyvacijos link,“ – buvusį ir naujai paskirtą puskarininkius sveikino štabo viršininkas plk. ltn. D. Žilys, vykdantis Mokomojo pulko vado funkcijas.

Tarnybą krašto apsaugos sistemoje seržantas majoras Aleksandras Balionis pradėjo 1992 m. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione, Alytuje. Ten užimdamas įvairias pareigas tarnavo iki 1995 m. Nuo 1995 m. pabaigos iki 1996 m. pradžios tarnavo TPP Mokymo centre, 1996–1997 m. – Taikos įvedimo Misioje (IFOR) Bosnija ir Hercegovina,1997–1998 m. – TPP Mokymo centre, 1998–1999 m. – Alytaus Mechanizuotojo pėstininkų batalione vyriausiuoju puskarininkiu, nuo 1999 m. iki 2007 m. tarnybą tęsė Mokomajame pulke, 2007–2013 m. Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykloje.  Nuo 2013 m. iki 2021 m. vykdė Mokomojo pulko vyriausiojo puskarininkio pareigas.

„Dėkoju vadui, kolektyvui. Didelė garbė tarnauti su profesionalais, Mokomojo pulko instruktoriais. Linkiu teisingo kelio tarnyboje ir kryptingai siekti karjeros!” – atsisveikindamas su Mokomuoju pulku sakė srž. mjr. Aleksandras Balionis.

Už nepriekaištingą tarnybą per visus kariuomenėje tarnautus metus srž. mjr.A. Balionis ne kartą skatintas ministro ir kariuomenės vadovybės padėkos raštais, daiktinėmis dovanomis, kariuomenės lygmens medaliais.

Mokomojo pulko inf.
Gr. Ramintos Mikoliūnaitės nuotr.