Paskelbtas Miesto naujienos

Jau galima tiesiogiai stebėti oro kokybės duomenis Jonavoje

Antradienis, 20 October 2020 10:58 Parašė 

Jonavos rajono gyventojai savivaldybės interneto svetainėje jau gali tiesiogiai stebėti oro kokybės duomenis Jonavos mieste. Informacija svetainėje atnaujinama kas valandą. Informaciją stebėti galima čia.

Jonavos rajono savivaldybės administracija rengia savivaldybės aplinkos monitoringo planą, kuriame didelis vaidmuo teks oro kokybės stebėsenai.

Siekiant susipažinti su įvairiais oro kokybės matavimo būdais kelioms savaitėms Panerių gatvėje pastatyta multifunkcinė stotelė, matuojanti oro temperatūrą, drėgmę, slėgį ir kokybę: anglies monoksido (CO), ozono (O), azoto  dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2) bei kietųjų dalelių koncentracijas aplinkoje. 

Stotelė veikia energiją imdama iš saulės, o be naudingų oro kokybės matavimų kartu nemokamai teikia ir daugiau visuomenei patrauklių paslaugų: WiFi interneto ryšį, USB prieigą mobilių įrenginių baterijoms pakrauti, dviračių įrankių komplektą bei kompresinę oro pompą.

Jei savivaldybės taryba pritars rengiamai aplinkos monitoringo programai, jau kitais metais turėsime nuolatinius matavimo prietaisus, vykdančius ne tik oro, bet ir paviršinio vandens bei dirvožemio matavimus.

Iš viso rajone planuojama nuolatinius stebėjimus vykdyti dvylikoje taškų (5 oro, 4 paviršinio vandens ir 3 dirvožemio).

Iki šiol oro kokybę Jonavoje nuolat matuoja viena Aplinkos apsaugos agentūros stotelė Panerių gatvėje.

Pagrindiniai oro teršalų emisijos į atmosferą šaltiniai yra transportas, energetika ir pramonė. Į orą patenkančios įvairios cheminės medžiagos sukelia neigiamą poveikį gyvajai gamtai ir žmogui.

Jonavos savivaldybės inf.