Paskelbtas Miesto naujienos

Vandenyje fiksuota padidėjusi tarša, rekomenduojama jį virinti

Antradienis, 13 October 2020 15:43 Parašė 

Nuo š. m. spalio 8 dienos Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginiuose vykdomi profilaktiniai dezinfekavimo darbai. Vykdant darbus buvo imami  mėginiai bei atliekami vandens tyrimai. Gautų tyrimų rezultatai parodė, kad yra padidinta tarša pagal indikatorinį rodiklį - kolonijas sudarantys vienetai (KSV) 220C temperatūroje (pagal higienos normą HN 24:2017 specifikuota rodiklio vertė turi būti be nebūdingų požymių). Visi kiti mikrobiniai rodikliai atitinka HN 24:2017 normų reikalavimus. 

Siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybę, dezinfekcijos darbus planuojama vykdyti kelias savaites, reguliariai mažomis dozėmis įterpiant natrio hipochloritą į technologinį procesą. Vandens tyrimai bus imami reguliariai, t. y. visi indikatoriniai ir mikrobiologiniai rodikliai bus tiriami kiekvieną pirmadienį, o penktadieniais imamas papildomas tyrimas siekiant nustatyti kaip kinta indikatorinis rodiklis - kolonijas sudarantys vienetai (KSV) 220C temperatūroje.  Šalia šių rodiklių bus stebimas ir aktyvaus chloro kiekis tiekiamame vandenyje.

Dėl vykdomų dezinfekcijos darbų gali jaustis chloro kvapas, nemalonus skonis. Rekomenduojame vartoti virintą geriamąjį vandenį, nes virinimo proceso metu galutinai pasišalina  kolonijas sudarantys vienetai. Apie tiekiamo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Jonavos vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl atsiradusių nepatogumų.

Jonavos vandenys inf.