Paskelbtas Rajono naujienos

Vėjo gūsiai nesutrukdė minoms pasiekti taikinių

Ketvirtadienis, 08 October 2020 15:24 Parašė 

Spalio 3–4 d. Gaižiūnų poligone (Jonavos r.) vyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) 5-osios Vyčio apygardos minosvaidžių būrio vertinamosios pratybos. Pratybų tikslas - įvertinti kaip minosvaidžių būrys pasirengęs lauko taktinėms pratyboms ir stebėti bei vertinti kovinį šaudymą iš minosvaidžių. Pratybas vertino ne tik 5-osios rinktinės štabo S3 skyriaus kariai, bet ir KASP štabo G3 skyriaus vertintojai. 

Nors poligone vyravo pakankamai stiprus ir gūsingas vėjas, tačiau visų trijų pratybose naudotų minosvaidžių minos gan tiksliai pataikė į nustatytus taikinius. Minosvaidžių būrio kariai savanoriai daugiausiai patirties ir žinių gauna iš 5-osios rinktinės vyriausiojo puskarininkio srž. mjr. Egidijaus Palucko, kuris dar 1996 m. buvo Minosvaidžių skyriaus vadu. Jo turimos žinios ir užsidegimas stiprinti minosvaidžio būrį motyvuoja karius dar labiau domėtis šiuo netiesioginės ugnies palaikymo ginklu, kuo tiksliau nustatyti taikinį. 

Šaudant iš minosvaidžių, priklausomai nuo užduoties (pavyzdžiui, naikinti priešo pajėgas, sukurti dūmų užsklandą ar apšviesti teritoriją), šaudoma trijų tipų minomis: skeveldrinėmis-fugasinėmis, dūminėmis arba šviečiamosiomis. Minos turi padegamąjį užtaisą ir papildomus parako maišelius, kurie suteikia minai papildomą greitį, priklausomai nuo reikalingo nuotolio. Pratybų metu iš minosvaidžių buvo šaudoma mokymo tikslais, todėl naudotos mokomosios minos ir vienas ar du parako maišeliai.

Lengvasis 60 mm minosvaidis yra kuopos netiesioginės ugnies palaikymo ginklas, skirtas pėstininkų padaliniams paremti, taip pat priešo gyvajai jėgai ar silpnai įrengtiems įtvirtinimams naikinti. Dėl minosvaidžių gebėjimo šaudyti stačia trajektorija, jie yra ypač efektyvūs kovojant mieste ir raižytos vietovės sąlygomis – minosvaidžiai gali taikliai šaudyti virš įvairių kliūčių, ko negali padaryti daugelis kitų ginklų.

KASP informacija.
Ltn. Linos Sindaraitės nuotraukos.