Paskelbtas Miesto naujienos

B. Gailienė: priėmimo į mokyklas tvarka situacijos neiškreips – Jonavoje vietų užtenka

Trečiadienis, 12 August 2020 08:30 Parašė 

Jonavos rajono savivaldybės taryba ketvirtadienį posėdyje planuoja tvirtinti naują mokinių priėmimo į rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą. Nauja tvarka, pasak savivaldybės specialistų, atitiks naujausius teisės aktus, tačiau nelems esminių pokyčių Jonavos rajono mokyklose.

„Naujas tvarkos aprašas priimamas siekiant užtikrinti naujausių teisės aktų reikalavimus bei Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo vykdymą. Savivaldybė privalo vadovautis galiojančiais įstatymais ir keisti savo tvarkas, jei keičiasi teisės aktai. Tačiau galiu nuraminti visus Jonavos rajono moksleivius ir jų tėvelius – mūsų rajono ugdymo įstaigose nėra vietų trūkumo, todėl šie pakeitimai realios įtakos mokinių priėmimui neturės", - sako savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Birutė Gailienė.

Jos teigimu, analogiška tvarka, kurioje numatomi priėmimo į laisvas vietas ugdymo įstaigose prioritetai,  galioja ir kituose šalies rajonuose ar miestuose.

„Priėmimo į laisvas vietas apraše numatomi prioritetai pagal mokyklai priskirtą aptarnavimo teritoriją aktyviai taikomi miestuose, kur jaučiamas vietų trūkumas mokyklose. Tuo tarpu Jonavoje yra atvirkščiai – vietų ugdymo įstaigose yra, nuolat mažėja mokinių, todėl mokyklos praktiškai gali priimti visus norinčius tarybos sprendimu patvirtintiems klasių komplektams užpildyti, – sako B. Gailienė. – Be abejo, gali būti pavienių atvejų, kai mokyklą lankyti norės daugiau vaikų, nei gali talpinti klasių komplektai. Jei tokių vaikų bus tiek, kad galima formuoti konkrečioje įstaigoje naują klasę – ją ir formuosime, to nedarytume tik dviem atvejais – jei nebūtų pakankamai patalpų arba norinčiųjų lankyti tokią papildomą klasę būtų vos keli".

Pasak B. Gailienės, Jonavos rajono savivaldybės administracija, suprasdama, kad šis klausimas yra labai aktualus daugeliui miesto gyventojų, patikslina informaciją, paskleistą viešoje erdvėje vieno iš rajono Tarybos narių R. Osausko.

„Dalis tėvelių sureagavo audringai, manydami, kad jų vaikas, pvz., būsimas pirmokas ar penktokas, nebegalės lankyti anksčiau pasirinktos įstaigos, nes negyvena teritorijoje, kuriai konkreti švietimo įstaiga priskirta. Tiesa yra ta, kad konkrečiai mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantys moksleiviai turi PIRMUMO teisę lankyti tą mokyklą. Tai nereiškia, kad jie negali lankyti kitos. Tai reiškia, kad, jei jie nori lankyti kitą įstaigą, kreipiasi į ją. Toje įstaigoje esant laisvų vietų (o jų, kaip minėta, praktiškai visuomet yra) jie laisvai gali būti priimami. Šiuo atveju galioja tokie pirmumo į laisvas vietas prioritetai (eilės tvarka):

  1. pirmiausiai teisę patekti turi specialiųjų poreikių turintys moksleiviai;
  2. jei mokykloje jau mokosi būsimo moksleivio broliai (įbroliai) ar sesės (įseserės);
  3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

„Įstaigos, planuodamas savo kelių metų veiklą, nuolat analizuoja, prognozuoja mokyklą ketinančių lankyti vaikų skaičių. Pagal tvarkos aprašą, kurį ruošiamasi patvirtinti rajono taryboje, prašymai lankyti įstaigą bus priimami tik nuo sausio 1 d. iki liepos 25 d., – sako B.Gailienė. – Tačiau, dėl mano jau įvardintos priežasties – planavimo – įstaigos neišvarydavo ir anksčiau besikreipiančių tėvelių,  tokiu atveju mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi aiškiai tėvelius informuoti apie galiojančią tvarką ir tai, kad prašymo pateikimas dar neužtikrina patekimo į įtaigą.

Šioje vietoje dar kartą noriu akcentuoti, kad mūsų įstaigos praktiškai visuomet patenkina besikreipiančiųjų poreikį, todėl neverta panikuoti dėl to, jog, priėmus šį tvarkos aprašą, staiga negalėsite lankyti norimos įstaigos. Siūlau tėveliams dar kartą susisiekti su įstaiga, kur bus suteikta išsami informacija. Savo ruožtu prašysime ir pačių įstaigų vadovų geranoriškai informuoti tėvelius, apie kurių planus rinktis konkrečią įstaiga buvo žinoma, paaiškinti situaciją ir nuraminti".

„Labai raginu įsigilinti ne į nuomonę, o į realų dokumentą, ko dažnai privengiame ir paskleistą politikų interpretavimą priimame už gryną pinigą, taip tik sukeldami nereikalingo streso pirmiausiai sau, – sako B.Gailienė. – Na, o dabartinės globalios situacijos fone raginčiau nerimauti ne dėl priėmimo į mokyklas, o dėl apskritai saugaus sugrįžimo į jas".

Jonavos savivaldybės inf.

A. Reipos nuotr.