Paskelbtas Miesto naujienos

Achema imasi griežtų saugumo priemonių atsiveždama specialistus iš užsienio

Penktadienis, 31 July 2020 14:48 Parašė 

Bendrovėje veikiantys įrenginiai sudėtingi ir specifiniai, todėl jų profilaktiniam aptarnavimui ir remontui tenka atsivežti užsienio specialistus kiekvienais metais, dažniausiai vasaros periodu. Visgi šiais metais imtasi papildomų saugumo priemonių, dėl COVID-19 viruso keliamų grėsmių.

Kadangi šie metai yra išskirtiniai dėl COVID-19 situacijos, buvo atitinkamai iš anksto pasirengta užsieniečių atvykimui tam, kad būtų užtikrinta, jog įmonėje darbus atliekantys užsienio specialistai laikysis Lietuvoje galiojančių privalomų saugumo reikalavimų.

Šiais metais yra numatytas amoniako cecho Nr. 2 bei kitų svarbių gamybinių įrengimų remontas, kurio metu remontuojami potencialiai pavojingi įrenginiai. Šiems darbams atlikti būtina turėti specialias kompetencijas. Tokių specialistų Lietuvoje nėra. Todėl bendrovė priversta atsivežti specialistus iš įvairių užsienio šalių. Pagal būtinybę, šiemet rugpjūčio - spalio mėnesiais gamykloje dirbs specialistai iš Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, Slovakijos, Švedijos - iš viso per 100 specialių kvalifikacijų darbuotojų, kurie į gamyklą atvyksta ne vienu metu.

Siekiant išvengti COVID-19 infekcijos pavojaus, tiek bendrovės dirbantieji, tiek atvykstantys rangovinių organizacijų darbuotojai bus aprūpinti apsauginėmis kaukėmis, dezinfekciniu skysčiu. Pastatytos papildomos palapinės užsieniečių instruktavimui organizuoti, atskiros higienos patalpos. Visuose įėjimuose į bendrovės teritoriją sumontuoti šiuolaikiniai termovizoriai temperatūrai matuoti.

Nepaisant to, ar darbuotojas atvyksta iš valstybės, kuri įtraukta į paveiktų šalių sąrašą ar ne, visi atvykstantys bus testuojami bendrovės iniciatyva dėl COVID-19, ir tik gavus neigiamą testo rezultatą, bus leidžiama užsieniečiams atvykti į darbo vietą. Didžioji dalis atvykstančių darbuotojų gyvens viešbučiuose esančiuose Kaune, daliai jų išnuomoti gyvenamieji plotai Jonavos bei Kauno rajonuose, šeši žmonės apsistos AB „Achema“ priklausančiuose svečių namuose.


AB „Achema“ planiniam remontui 2020-08-01 stabdys amoniako gamybos cechą Nr. 2. Šis procesas prasidės apie 9 valandą ryte ir truks apie porą valandų. Stabdymo metu gali matytis liepsna kylanti iš saugumo fakelo. Amoniako cecho Nr. 2 stabdymas bus vykdomas griežtai laikantis technologinio reglamento ir aplinkai neigiamo poveikio neturės.

Apie amoniako cecho Nr. 2 paleidimą po remonto informuosime atskirai.


Parengta pagal  AB „Achema“ inf.