Paskelbtas Rajono naujienos

Jonavos Evangelikų bažnyčios pastorius pamokslavo šventėje Šiluvoje

Penktadienis, 24 July 2020 09:15 Parašė 

Šiluvoje (Raseinių raj.) liepos 20 d. prasidėjo ekumeninis krikščioniškų konfesijų renginys „Pasaulinė palapinių šventė“, tema „„Mano siela šlovina Viešpatį“ kurio tikslas vienybėje pagarbinti Viešpatį . Šios netradicinės šventės metu skambėjo skirtingų bažnyčių ( evangelikų, katalikų) šlovinimo grupių atliekamos giesmės bei dainos, Dievo žodžiu dalinosi pastoriai, kunigai, įvairių krikščioniškų organizacijų vadovai.

Renginio metu pamokslavo  Kauno arkivyskupas Kestutis Kėvalas, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos kunigas Erastas Murauskas, Pakūtuvėnų (Kretingos raj) kunigas br. Gediminas Numgaudis OFM, „Apologetika LT“ įkūrėjas Laurynas Jacevičius, Naujosios Akmenės Evangelikų pastorius Mindaugas Palionis ir kt.

Liepos 20 d. šios šventės atidarymo pamokslą  "Svarbiausias sprendimas žmogui - tikėti Jėzumi Kristumi" paremtą asmeniniais išgyvenimais, bei įvaizdžiai perteikdamas įvairių pasaulio įvykių vaizdinius, pasakė Jonavos Evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas. Po pamokslo drauge dalyvavę katalikų ir evangelikų tikintieji  bei dvasininkai, meldėsi susitaikymo malda, vienijančia kiekvieną nuoširdžiai tikintį Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

Nuotraukoje kartu stovi Kunigas Erastas Murauskas ir pastorius Giedrius Ažukas.

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios informacija.