Paskelbtas Miesto naujienos

Vasarą siūlo mokėti darbdaviams už įdarbintą jaunimą

Pirmadienis, 18 May 2020 15:00 Parašė 

Jonavos rajono savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo projektas, kuriuo siūloma patvirtinti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Šia programa siekiama didinti 14-19 m. jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis ateities profesiją.

Jei taryba pritars, darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, Jonavos rajono savivaldybė kompensuos 200 eurų per mėnesį. Jeigu jaunuolis dirbs ne visu darbo krūviu, kompensacija bus skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį – 400 eurų.

Dalyvauti programoje galės visi darbdaviai, kurių įmonės įsteigtos Lietuvoje ir vykdo veiklą Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat visi Lietuvos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje.

Jaunuoliai, kurie norės dalyvauti programoje, negalės būti iš naujo įdarbinti įmonėje, kurioje jau dirbo iki programos įgyvendinimo kiekvienų metų birželio 1 d.

Rajono tarybai teikiamą sprendimo projektą remia Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas" (JonAS).

„Tikime, jog ši programa yra tinkama priemonė, kuri ne tik spręs jaunimo užimtumo problemą vasaros metu, bet taip pat keis neigiamą darbdavių požiūrį į jauną asmenį ir padės jaunimui lengviau integruotis į darbo rinką", - sako JonAS pirmininkė Guoda Mockaitė.

Programą teigiamai vertina ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo verslininkai.

„Kviečiu rajono verslininkus sekti informaciją ir, tarybai priėmus sprendimą, pasinaudoti puikia galimybę priimti į savo įmones jaunus žmones su jų idėjomis ir veržlumu, kartu suteikiant jiems profesinę patirtį ir naujas kompetencijas", - sako Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Sprendimo projektą dėl jaunimo vasaros užimtumo programos rajono taryba turėtų svarstyti gegužės 28 d. posėdyje.

Jonavos savivaldybės inf.