Paskelbtas Miesto naujienos

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui – ATMINTINĖ

Antradienis, 28 April 2020 09:29 Parašė 

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Mūsų Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, laikantis visų reikalavimų, gali tilpti iki 40 žmonių.  Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito.

Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Bažnyčioje užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.

Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.

Mišių laikas: Pirmadieniais – 18.00 val.

                      Antradieniais – Penktadieniais – 9.00 val. ir 18.00 val.

                      Šeštadieniais – 10.00 val. ir 18.00 val.

                      Sekmadieniais ir toliau Šv. Mišios aukojamos už uždarų durų.

Bažnyčia bus atidaryta : Privačiai tyliai maldai, laikantis nustatytų apribojimų –

ŠOKIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS – 1 val. iki šv. Mišių pradžios

SEKMADIENIAIS NUO 9.30 IKI 12.00

Kasdien 20:00 skambant bažnyčios varpams esate kviečiami melstis šv. Juozapo maldą „Į Tave palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami…“

Parapijos klebonas dekanas Virginijus Birjotas