Paskelbtas Miesto naujienos

Dėl pareikšto nepasitikėjimo E. Sabutis pasiaiškinti posėdžio metu nesiteikė

Penktadienis, 21 February 2020 10:59 Parašė 

Vasario 14-ąją dieną buvo sušauktas tarybos posėdis, kuriame svarstytas vienintelis klausimas – dėl mero pavaduotojo Eugenijaus Sabučio atleidimo iš pareigų, po to kai jam nepasitikėjimą pareiškė 9 opozicijos tarybos nariai.

Klausimą pristatantis opozicijos lyderis Arvydas Gasys, savo pranešimu kreipdamasis į tarybos narius pabrėžė, kad E. Sabučiui suteikus mero pavaduotojo įgaliojimus, meras savo potvarkiu patvirtino jo kuruojamas veiklos sritis. Tačiau, anot A. Gasio „mero pavaduotojas E. Sabutis nepateisino lūkesčių, savo darbais neparodė reikiamų gebėjimų, galbūt noro kuruoti, kontroliuoti, prižiūrėti jam pavestas veiklos sritis“. Jis pastebėjo, kad E. Sabutis nesiėmė priemonių išspręsti nei Jonavos PSPC Rimkų filialo patalpų, nei kitų sveikatos priežiūrai svarbių klausimų. A. Gasys piktinosi, kad dėl E. Sabučio, kaip sveikatos priežiūros kuratoriaus neveiksnumo, šioje srityje padaryta daug žalos. „Neigiami rezultatai akivaizdūs, ne tik, kad nekuruojama, nekoordinuojama, bet išvis nestrateguojama ši gyvybiškai rajono žmonėms svarbi veiklos sritis, dėl neaiškios profesinės perspektyvos iš Jonavos ligoninės pasitraukė jauni perspektyvūs specialistai, gyventojų sveikatos priežiūra išbalansuota, paralyžiuotas Jonavos ligoninės darbas“, - argumentus žėrė A. Gasys. Priekaištų jis turėjo ir dėl švietimo sistemos, kurioje, pasak tarybos nario, chaosas ir visa virtinė neatsakytų klausimų. „Taip ir liko atviri neatsakyti klausimai ne tik tarybos opozicijai, švietimo bendruomenei, bet ir gyventojams dėl padovanotos penkiaženklės kompensacijos Suaugusiųjų švietimo centro direktoriui ir nesugebėjimo rasti kelis kartus mažesnės sumos Panerio pradinės mokyklos mokytojų atlyginimams“, - kalbėjo A. Gasys ir pridūrė, kad dėl švietimo „optimizavimo“, jonaviečiai renkasi kaimyninių rajonų mokyklas. Pranešėjas E. Sabučiui žėrė priekaištus dėl kultūros paveldo objektų nepriežiūros. Jis pateikė Drobiškių dvaro pavyzdį. „Už pastato nepriežiūrą įspėjimu ir pinigine bausme jau nubaustas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Už sunykusį paveldo objektą savivaldybei gresia keliasdešimties tūkstančių eurų bauda“, - sakė A. Gasys. E. Sabučio kaltę jis įžvelgė ir dėl sunaikinto, daugiau nei 30-imt metų sėkmingai gyvavusio Savivaldybės teatro. “Dėl E. Sabučio ir jį palaikančių bendražygių trumparegiškumo ir visiškos nekompetencijos kultūros srityje, sužlugdytas ne tik garsusis Savivaldybės teatras, bet ir beveik visi kompetentingi savo srities specialistai išvaikyti iš Jonavos kultūros centro”, - rėžė jis. Savo nepasitikėjimo kalboje A. Gasys priminė ir 2017 m. UAB “Beržų kompleksas” afrikinio kiaulių maro atvejį, po kurio daugiau nei 20 tūkst. kiaulių gaišenų buvo užkasta Šilų seniūnijos teritorijoje. “Ir šiandien, E. Sabutis, kuruodamas gyventojų sveikatos priežiūrą, civilinę saugą rajone, nesiėmė ir nesiima atsakyti Šilų seniūnijos ir aplinkinių gyvenamųjų teritorijų žmonėms, koks daugiau nei 20 tūkst. užkastų kiaulių poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai”, - teigė A. Gasys.

Po A. Gasio pranešimo, valdantieji, kaip tikrieji padėties šeimininkai, klausimais apipylė ne svarstomą mero pavaduotoją, bet nepasitikėjimą reiškiantį tarybos narį.

Kaip visada, progos patylėti nepraleido tarybos narys Erlandas Andrejevas. “Po tokios tirados ir kyla klausimų. Ponas Arvydai, dirbate atsakingą darbą ligoninėje, norėjau pasidomėti, ar šiais laikais medikams atlieka psichinės ar protinės sveikatos patikrą”, - į Arvydą Gasį kreipėsi E. Andrejevas. Akivaizdu, kad siekdamas sumenkinti tarybos narį, Erlandas Andrejevas parodė ne tik savo neišprusimą, bet pažemino visą medikų bendruomenę. Taigi, mieli medikai, atsakykite E. Andrejevui, ar Jums atlikta psichinė ir protinė patikra?

Vėliau sekė kitų tarybos narių itin “aktualūs” klausimai, kaip pavyzdžiui, tarybos narys Nerijus Šalūga pagal savo suvokimą apie visą mero pavaduotojo atstatydinimo iš pareigų procedūrą, pasidomėjo kas rinko parašus po nepasitikėjimo tekstu ir kuris iš 9 narių tai inicijavo. Vijolė Šadauskienė klausė, kodėl opozicijos tarybos nariai rinkosi vasario 20 d. datą. Geras klausimas, tik socialdemokratai neatsakė, kodėl meras parinko vasario 14 d. datą, nors opozicija prašė 20-osios.

Ir tik Žilvinas Galimovas suprato posėdžio esmę ir pasiteiravo kuo konkrečiai mero pavaduotojas pažeidė reglamentą. Jam buvo paaiškinta, kad mero pavaduotojas neatsiskaito už savo komandiruotes, kaip tai numato reglamentas, nors net du kartus lankėsi Kinijoje ir žinoma, į ją vyko tikrai ne už savo pinigus. Bet tarybos narė Marijona Širvelienė taip ir liko nesupratusi, kodėl reiškiamas nepasitikėjimas mero pavaduotoju ir klausė - “ar jūs pasidomėjote kiek jonaviečių išreiškė pasitikėjimą Eugenijumi Sabučiu ir, kad tas skaičius sudaro daug daugiau negu visa jūsų partija ir visas kitas opozicines partijas”. Tai ir kyla klausimas, ar ne veltui jonaviečiai taip gausiai išreiškė pasitikėjimą E. Sabučiu, jei gavęs šį pasitikėjimą, negeba spręsti jų problemų? Tačiau žodžio kišenėje neieškantis A. Gasys rėžė, kad ir kitiems tarybos nariams buvo išreikštas pasitikėjimas. “Išrinkus merus ir vicemerus, jie tampa ne kokios partijos bičiuliais, bet tampa visų rajono gyventojų vadovais, kurie sprendžia visas problemas, o ne tik kas parašyta jūsų programoje”, - rėžė A. Gasys.

Egidijus Sinkevičius, antrindamas A. Gasiui, teigė, kad E. Sabutis, būdamas Kontrolės komiteto nariu, ne kartą vengė spręsti su turto valdymu kylančias problemas, taip pat priminė problemą su kiaulių maru, kuri nebuvo sprendžiama.

Remigijus Osauskas atkreipė dėmesį, kad vicemeras nėra eilinis tarybos narys ir jo atsakomybė bei veiklos sritys yra labai aiškiai apibrėžtos mero potvarkiu. Būtent juo ir vadovavosi opozicija, teikdama nepasitikėjimą E. Sabučiu. R. Osauskas pabrėžė, kad niekas iš mero pavaduotojo nereikalauja padaryti daugiau, nei jis privalo. “Pasirašiau šį opozicijos pareiškimą, kadangi tikiu, kad tie faktai, kurie buvo išdėstyti dabar tribūnoje parodo, kad vicemeras neatlieka savo pareigų taip, kaip turėtų”, - dėstė tarybos narys. R. Osauskas neneigė, kad vicemeras yra aktyvus, dalyvauja renginiuose, bet tai jis daro kaip politikas su rinkėjais, bet ne spręsdamas problemas. “Tai yra geras žmogus ir aš net neabejoju Eugenijaus padorumu <...> Bet ar mes tik to ir norime, jei jis turi dar ir pareigas. Ar žmogus nerodantis iniciatyvos, bijantis priimti sprendimus, gali šias pareigas užimti?”, - klausė R. Osauskas. Jis kreipėsi į socialdemokratus ir sakė, kad jų tarpe tikrai yra žmonių, kurie galėtų tapti puikiais vicemerais, kaip pavyzdžiui Liudas Mediekša, Alfonsas Meškauskas ar Artūras Neimontas. Jo manymu, tai žmonės, kurie nebijo išreikšti savo nuomonės, turi kompetencijos ir svarbiausia – gali priimti sprendimus.

Pasisakydamas tarybos narys Gintas Jasiulionis pabrėžė, kad matant, jog mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis, netinkamai atlieka mero pavaduotojo pareigas, opozicijai teko inicijuoti šią procedūrą net ir žinant, kad valdantieji šio sprendimo nepalaikys. “Tačiau tai yra antrasis savivaldybės vadovas, kuriam dažnai tenka būti tuo vieninteliu, vertinant tai, kiek retai tikrasis meras būna savo darbo vietoje. Eugenijaus Sabučio neryžtingumas, įvairios fobijos priimant svarbius sprendimus, daro žalą bendrai veiklai. Visose jo veiklos srityse galėčiau surasti ne po vieną neveiklumo pavyzdį, tačiau mano nuomone, šiandien reikėtų užduoti klausimą iš kitos pusės, suteikiant mero pavaduotojui galimybę apsiginti ir parodyti ką jis šiose srityse padarė pats <...>. Mums nereikia administracijos darbuotojų atliktų darbų sąrašo, mes šiandien vertiname Jūsų veiklą, kurios mes, kaip tarybos nariai iki šiol nematėme”, - į mero pavaduotoją kreipėsi G. Jasiulionis. “Viena iš Jūsų veiklos sričių yra kaimo seniūnijų veiklos ir kaimo plėtra. Ką nuveikėte šioje srityje? Ar per tą laikotarpį, kai buvo pavesta ši veiklos sritis, bent kartą apsilankėte seniūnijose, pasidomėjote kokios problemos jas slegia? <...> Kokia šiandien vyksta kaimo seniūnijų plėtra matome akivaizdžiai. Funkcijos susiaurintos iki minimumo, darbuotojai taip pat. Šiandien seniūnijų administracijose be seniūnų dirba vos vienas ar du darbuotojai. Ligos ar atostogų atveju tenka užrakinti duris, kai tuo tarpu savivaldybės aparatas plečiasi, kuriami nauji patarėjų etatai ir t.t. Apie viešąjį seniūnijų ūkį net kalbėti sunku. Ten pastaruosius dvidešimt metų vyksta kalba tik apie išgyvenimą. Jums taip pat yra pavesta ir savivaldybės turto valdymo priežiūra. Aš, kaip Kontrolės komiteto pirmininkas, jums į pagalbą inicijavau savivaldybės valdomo turto apžiūrą. Deja, ši iniciatyva jums buvo nereikalinga ir Jūs aktyviai jai priešinotės, o į antrąjį išvažiuojamąjį posėdį neatvykote be pateisinamos priežasties, nors Jums už tą dieną, kaip suprantu alga buvo mokama”, - kaltinimus žėrė tarybos narys G. Jasiulionis. Jis pabrėžė, kad E. Sabučiui būnant reglamento komisijos pirmininku, skubotai ir neatsižvelgiant į opozicijos siūlymus, buvo patvirtintas reglamentas, kuriuo ne tik susiaurintos tarybos narių, bet ir praplėstos mero bei mero pavaduotojo teisės, bei nustatyta, kad meras pats save išleidžia į komandiruotes. “Gal dėl to mes jį taip retai matome Jonavoje ir posėdžiai rengiami tik kas antrą mėnesį. Bet problema tame, kad net tarybos nariai nežino nei ką meras komandiruoja, nei kur ir kokiu tikslu. Meras šiuos potvarkius akylai saugo ir jau greit bus pusmetis kaip negaliu su jais susipažinti”, - dėstė G. Jasiulionis. Tačiau, galbūt dėl per daug pasakytos ir akivaizdžiai akis badančios tiesos, G. Jasiulioniui nebaigus pasisakyti, jo mikrofonas salėje buvo išjungtas. Meras dar kartą pademonstravo savo pranašumą prieš kitus tarybos narius.

Gintaras Stašionis sakė, kad tiesą pasakyti ne visada yra smagu ir kartais geriau patylėti, bet tylinčiųjų pagalba, žemėje vyksta blogi darbai. Tarybos nario nuomone, pastaruoju metu labai sunku suprasti kas vyksta šioje institucijoje, nes jei tuos pačius argumentus išsako opozicija, tai jie laikomi blogais, o jei pozicija – gerais. Jis išsakė priekaištus mero pavaduotojui dėl demokratijos nebuvimo, dėl negebėjimo tartis pačiais svarbiausiais klausimais, kurie liečia švietimą ir vaikus. Bet labiausiai tarybos narį skaudino “viena eilutė svarstytame biudžete” – tai apyrankių įsigijimas socialiai remtiniems vaikams. “ Man tai primena antrą pasaulinį karą, kai vienos tautybės grupei žmonių dėjo ženklus. Tai yra žiauru, nes čia metamos malkos į patyčių laužą”, - pykčio neslėpė G. Stašionis ir priminė, kad opozicija siūlė padidinti apyrankėms skirtas lėšas ir nupirkti jas visiems vaikams, kad būtų išvengta patyčių. “Už švietimą atsakingas vicemeras čia kryžiumi turėjo gulėti, kad tik toks sprendimas nepraeitų”, - su apmaudu kalbėjo tarybos narys.

Andrejus Štombergas sakė, kad jam gėda, kai vis prikišamas žmonių pasitikėjimas, nes jis nebuvo šimtaprocentinis, o opozicija, tokie patys tarybos nariai, gavę žmonių pasitikėjimą, kurie išreiškia savo nuomonę, bet į ją ne tik niekada neatsižvelgiama, bet ir bandoma moralizuoti iš kitos pusės.

Kaip vėliau parodė balsavimo rezultatai, nei mero pavaduotojui, nei valdantiesiems opozicijos išsakyti argumentai ir prašymas mero pavaduotoją pasiaiškinti, buvo nė motais. Mero pavaduotojas, socialdemokratų apsuptyje, “po mero sparneliu” jautėsi saugus ir net nesivargino bandyti paneigti jam pateiktų kaltinimų nei opozicijai, nei jam pasitikėjimą išreiškusiems jonaviečiams.

Saulė Smailytė