Paskelbtas Miesto naujienos

Pirmą kartą Jonavos istorijoje pateiktas alternatyvus biudžetas

Penktadienis, 14 February 2020 08:29 Parašė 

Opozicija, gavusi parengtą biudžeto projektą ir nesutikdama su kai kuriais siūlymais, tokiais kaip reprezentacinėms išlaidoms skiriama 40 tūkst., užsakomai spaudai ir televizijai – 34 tūkst. ir sukurta papildoma eilutė „savivaldybės įvaizdžio formavimui“, kuriam papildomai skiriama dar 35 tūkst. eurų, bei tris kartus padidintos lėšos miesto šventei, nutarė parengti alternatyvų biudžeto projektą ir jį pateikti svarstymui.

Pristatydamas opozicijos projektą, G. Jasiulionis pabrėžė, kad jo parengimui opozicija turėjo labai mažai laiko, tačiau visą išanalizavo ir pasiūlė atsisakyti reprezentacijai, įvaizdžio formavimui, bei kitoms nebūtinoms išlaidoms skiriamas lėšas ir jas perskirstyti. Tokių lėšų opozicija biudžete surado per 800 tūkst. eurų. Opozicija siūlė: įrengti naujas Jonavos PSPC Rimkų filialo patalpas; užbaigti VŠĮ Jonavos ligoninė Vaikų skyriaus remontą; skirti lėšas sveikatos priežiūros specialistų programai ir dalinai kompensuoti išlaidas tėvams, vaikų lankančių prailgintos dienos grupes bendro ugdymo įstaigose; suprojektuoti ir įrengti apšvietimą Liepų g.; parengti parkų Baldininkų ir Rimkų mikrorajonuose koncepcijas ir projektus; padidinti lėšas studijų rėmimo fondui ir Kultūros vertybių tvarkymo ir išsaugojimo darbų programai; didinti seniūnaičių veiklos išlaidas bei subsidiją miesto pirties ir viešojo tualeto išlaidoms; 50 tūkst. padidinti finansavimą kiekvienai kaimiškajai seniūnijai viešojo ūkio priežiūrai bei įgyvendinti socialinio taksi programą.

10-jame savivaldybės tarybos posėdyje netrūko nei aštrių pasisakymų, nei kandžių replikų, nei sarkazmo. Nors įtampa prasidėjo nuo pat pirmųjų posėdžio minučių, 2-asis klausimas dėl 2020 metų biudžeto ir jo alternatyvos, tapo iššūkiu ne vienam sėdinčiam salėje. Dar besvarstant darbotvarkę, Arvydas Gasys pastebėjo, kad šiais metais dar net nepradėjus svarstyti biudžeto, buvo padaryti grubūs procedūriniai teisės aktų pažeidimai dėl jo svarstymo. Tarybos narys įvardino, kad biudžeto projektas nebuvo viešai pateiktas svarstyti visuomenei, neišklausyta jos nuomonė ir neatsižvelgta į gyventojų pasiūlymus kaip tai numatyta reglamente. Jam nepritarta ir Ekonomikos komitete. Todėl, opozicijos tarybos narių vardu, jis pasiūlė biudžeto nesvarstyti. Tačiau iš valdančiųjų išgirdo, kad iš gyventojų pusės pasiūlymų dėl biudžeto nebuvo. Įdomu, kaip pagal socialdemokratus galima teikti pasiūlymus, jei nėra jų kam teikti, ir apie tai nieko nežinai? Bet tebūnie, jie sako, jie žino, reiškia pasiūlymų iš gyventojų nebuvo, todėl tolimesniam svarstymui, problemų kaip ir nebuvo. Svarstymas prasidėjo.

Tarybos narys Gintas Jasiulionis nieko nelaukė ir paklausė, kodėl tarybos nariai laikomi “durneliais”, kai biudžeto projekte lėšos įvairiems objektams dar tik numatomos, o procesai ir darbai jau vyksta. “Kodėl yra nesilaikoma finansinės drausmės? Kaip galima leisti pinigus, kurių dar neturi?”, - klausė G. Jasiulionis. Tačiau Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja jokių pažeidimų, kad procesai pradėti, o lėšos nepatvirtintos, neįžvelgė. Tarybos narys Arvydas Gasys, svarstant 2020 m. biudžetą pasigedo 2019 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos, iš kurios matytųsi kur ir kokios lėšos buvo nepanaudotos. Skyriaus vedėja paaiškino, kad nepanaudota liko apie 4 mln. eurų. Andrejus Štombergas paprašė patikslinti, kokiems objektams buvo nepanaudotos lėšos. „Tai dideli pinigai, vadinasi mes nemokame dirbti, jei nesugebame jų įsisavinti“, - sakė tarybos narys. Tačiau išsamaus atsakymo į šį klausimą jis nesulaukė. Remigijus Osauskas uždavė klausimą, kodėl per 70 tūkst. didėja dotacijos UAB “Jonavos autobusai”. Finansininkė paaiškino, kad ši įmonė pritrūko lėšų kompensacijoms senjorams bei neįgaliesiems, be to bus didinamas pervežimo tarifas, todėl suma išaugo, taip pat didėja kuro sąnaudos ir atlyginimai, kas sukelia įmonei nuostolius. Egidijus Sinkevičius pasiteiravo, kuo pagrįstas reprezentacinių išlaidų, savivaldybės informacijos viešinimo, fotografijų parodų savivaldybės II aukšte išlaidų didėjimas, bei naujai atsiradusi biudžeto eilutė “savivaldybės įvaizdžio formavimas“? „Kas slepiasi po tuo įvaizdžio formavimu ir kaip mes jį formuosim?“, - klausė E. Sinkevičius. Vyriausioji finansininkė paaiškino, kad nauja eilutė atsirado ryšium su Jonavos miesto jubiliejumi, kur žadama kurti "vaizdo klipą"apie Jonavą, Jonavos interneto svetainės atnaujinimu, Jonavos logotipu ir tam žadama skirti 35 tūkst. eurų. Dėl padidėjusių išlaidų informacijos viešinimui, buvo pasakyta, kad yra savivaldybės specialistas (beje, gaunantis atlyginimą už šį darbą), kuris tą informaciją viešina, „tai matyt tos informacijos gyventojams teiks daugiau“, - svarstė Savivaldybės atstovė. Na, o kodėl reikia apie 20 proc. didinti lėšas reprezentacinėms išlaidoms, skyriaus vedėja nežinojo, „matyt tiek reikia“, - sakė ji.

Kadangi, opozicijos nuomone, dalis lėšų tiesiog iššvaistoma ar prašvenčiama, jie siūlė perpus, nuo 60 tūkst. iki 30 tūkst. sumažinti lėšas Miesto šventei, savivaldybės reprezentacines lėšas sumažinti nuo 30 tūkst. iki 10 tūkst. eurų, savivaldybės įvaizdžio formavimui siūlomus 35 tūkst. eurų panaikinti, nes anot opozicijos tarybos narių, neaišku koks ir kieno įvaizdis bus formuojamas, o Egidijus Sinkevičius pridūrė, kad „geriausiai savivaldybės įvaizdį formuoja specialistų kompetencija“. Tačiau valdantiesiems ši idėja nepatiko. Ir pirmasis į alternatyvų biudžeto projektą sureagavęs Erlandas Andrejevas pareiškė, kad prieš daugiau nei 10 metų patvirtinta seniūnijų finansavimo tvarka nenumato tokių lėšų seniūnijoms ir pasiteiravo G. Jasiulionio, ar jam tai žinoma. Tarybos nariui Gintui Jasiulioniui kaimiškųjų seniūnijų finansavimo „tvarka“, išdirbus 20 metų seniūnu, pasirodė gerai žinoma, „todėl ir siūlome papildomai skirti kiekvienai seniūnijai po 50 tūkst. eurų, kad nebūtų skriaudžiamas kaimas“, - sakė jis. Kiti valdančiajai daugumai atstovaujantys politikai taip pat uoliai skaitė paruoštus klausimus opozicijos atstovui ir žėrė jam kritiką už siūlomus sprendimus. Tačiau Remigijus Osauskas greitai pateikė jiems kontrargumentus ir pasidžiaugė, kad “opozicijos alternatyviu projektu, valdantieji bent jau įsigilino į biudžetą, nes priešingu atveju, greičiausiai būtų net neskaitę, pakėlę rankas ir viskas”, - sakė tarybos narys. Gintaras Stašionis paantrino R. Osauskui ir teigė, kad alternatyviame biudžeto projekte pateikti sprendiniai siejasi su opozicijos teiktais sprendimų projektais, viskas yra nuoseklu ir įgyvendinama. Egidijus Sinkevičius stebėjosi išaugusia dotacija UAB “Jonavos autobusai” ir pateikė keletą pavyzdžių iš kitų rajonų. Opozicijos pasiūlytam socialinio taksi projektui prieštaraujanti B. Platkauskienė teigė, kad pavėžėjimo paslaugų Jonavoje tikrai užtenka ir jos yra tinkamai teikiamos, o jei norima tokias paslaugas teikti nemokamai, tai B. Platkauskienės nuomone “mes nesame tokie turtingi ir jų tikrai nereikia”. Socialdemokratų atstovė Vijolė Šadauskienė pabrėžė, kad opozicijos pateiktas biudžeto projektas yra tik tam, kad sumenkintų socialdemokratus ir sukeltų priešpriešą, matyt ji neišgirdo, kad prieš pristatant alternatyvą, buvo aiškiai įvardinta, kad perskirstoma tik per 800 tūkst. eurų iš viso biudžeto. V. Šadauskienė opozicijai siūlė būti sąmoningais ir pritarti pirminiam projektui, jo nežlugdyti. Nuramindamas V. Šadauskienę, R. Osauskas atkreipė dėmesį, kad “opozicija nesiūlo išbraukti strateginių ir jau suplanuotų projektų, visi jau pradėti darbai tikrai bus tęsiami. Tačiau noriu pažymėti, kad savivaldybė, įsigeidusi formuoti įvaizdį, numatė net 60 tūkst. eurų, ir tai yra tiek pat, kiek aštuonių kaimiškų seniūnijų žvyrkelių remontui, tai 1,5 karto daugiau nei teatro veiklai, tai net 4 kartus daugiau nei kultūros paveldui”, - pavyzdžius pateikė R. Osauskas. Gindamas pirminį biudžeto projektą, Kęstutis Macionis vis dėl to pritarė opozicijai, kad šventes su fejerverkais reikėtų švęsti kukliau. Savo pasisakyme Saulius Jakimavičius pažymėjo, kad ne tik socialdemokratai turi įsipareigojimus rinkėjams, juos turi ir kitos politinės partijos. Tarybos narys pažymėjo, kad opozicijos atžvilgiu vėl buvo pasielgta negražiai, biudžetas pateiktas paskutinę minutę, kai priimti visi sprendimai, o iš opozicijos prašoma alternatyvos, iš kurios tyčiojamasi ir šaipomasi. “Išeina, kad jūs darykit kaip norit, o mes padarysim kaip reikia. Kodėl negalima tos diskusijos daryti truputi anksčiau, pateikti opozicijai biudžetą tada, kai gaunate patys, kad būtų laiko padiskutuoti? Mes juk neteikiame fantastinių ir blogų pasiūlymų. Dabar mes žaidžiame tik pagal jūsų nustatytas taisykles, kurios ne visiškai etiškos ir padorios, o mes nesame priešai nei biudžeto, nei rajono ir norime dirbti žmonių labui”, - piktinosi tarybos narys ir paprašė daugiau pagarbos opozicijos tarybos nariams. Arvydas Gasys priminė valdantiesiems jų “nuoseklumą” įgyvendinant projektus ir nebaigtus darbus, kaip VŠĮ Jonavos ligoninės vaikų skyriaus remontas, kuris pradėtas, bet šiais metais lėšų jam pabaigti nenumatyta, pėsčiųjų tiltą nuo sporto arenos iki Kosmonautų gatvės, pradėtas ir nebaigtas remontuoti gatves. Tarybos narys pažėrė kritikos dėl nepanaudotų 4,5 mln. eurų, nesprendžiamų ekologijos problemų. “Mes siūlom investicijas į žmogų, šiai dienai trūksta tiek daug policininkų, medikų, tai kodėl mes nenorime investuoti į žmones? Čia turbūt jau reikia atskiro nušvitimo mūsų galvose ir sąmonėje”, - savo pasisakymą baigė A. Gasys.

Tačiau, matyt to nušvitimo dar teks kiek palaukti, nes valdančiųjų “buldozeris”, traiškydamas visas pastangas investuoti į žmogų, už 100-tus tūkst. eurų nuvažiavo formuoti savivaldybės įvaizdžio ir švenčių švęsti.

Saulė Smailytė