Paskelbtas Miesto naujienos

Mokymai mokytojams bei trečiasis ERASMUS+ KA2 projekto partnerių susitikimas

Trečiadienis, 12 February 2020 11:31 Parašė 

Mąstyk globaliai – veik lokaliai...Toks Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokytojų komandos credo, sugrįžus iš mokymų Latvijoje pagal Erasmus+ KA2 projektą „Sveika ir saugi ugdymosi aplinka mokykloje“. Penkios mokyklos mokytojos dalyvavo mokymuose Rygoje ir tobulino savo profesines, kultūrines bei kalbines kompetencijas, prieš pradedant pilotuoti projekto metu sukurtą metodiką.

Pirmąją susitikimo dieną partneriai iš Latvijos supažindino su savo Ilguciema vidurine mokykla, kurioje vyko mokymai bei trečiasis partnerių susitikimas. Turėjome galimybę stebėti matematikos pamoką anglų kalba bei klasės valandėlę, kurios metu mokiniai mokėsi pažinti save. Mokyklos mokiniai pravedė ekskursiją po mokyklą.  Po pietų partneriai iš Latvijos suorganizavo puikią ekskursiją į karo muziejų bei Rygos senamiestį.

Dalyvavo mokytojai iš skirtingų šalių Lietuvos, Latvijos ir Kipro. Matėme vienas kitą pirmą kartą, taigi prieš pradedant mokymus susipažinome vieni su kitais.Top of FormBottom of Form Mokymus vedė projekto partneris Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro atstovas Artiomas Šabajevas, kurio tikslas buvo supažindinti mokytojus bei leisti praktiškai išmėginti sukurtą metodiką, kurią grįžę į savo mokyklas taikys pamokose. Tam, kad pavyktų mokyklose kurti saugią ir sveiką aplinką, anot lektoriaus, svarbu, kad patys mokytojai išbandytų metodiką, pajustų jos naudą, ir tik tikėdami sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo sėkme,  savo pavyzdžiu sėkmingai skleistų sveikos gyvensenos idėjas mokinių tarpe. Šios 5 dienos buvo pilnos svarbios informacijos apie sveiką bei aktyvų gyvenimo būdą, dėmesingą įsisąmoninimą jo teigiamą poveikį tiek suaugusio, tiek vaiko gyvenimui bei mokymuisi. Praktiniai užsiėmimai padėjo dar labiau suvokti jo svarbą. Mokymų metu buvo pristatyta metodika bei interaktyvūs įrankiai, kurie bus pilotuojami Lietuvos, Latvijos bei Kipro mokyklose. Pagrindinis akcentas buvo skirtas praktiniams bei aktyviems užsiėmimams: „Mano avataras“, „Just dance“, „Pozityvus atspindys“, „4 ausų metodas“ ir daugybę susikoncentravimui ir dėmesingam įsisąmoninimui skirtų pratimų. Sokrato klausimyno praktinis panaudojimas padėjo suvokti koks svarbu šis metodas, nes jis iššaukia gilesnę diskusiją.

Rygoje įvyko trečiasis projekto partnerių susitikimas, kurio metu pasidalinome įspūdžiais kaip sekėsi skleisti metodiką mokyklų bendruomenėms bei kolegoms iš skirtingų švietimo įstaigų.  Taip pat buvo aptarta tolimesnė projekto eiga, numatytos metodikos pilotavimo bei baigiamosios konferencijos datos.

Paskutinę mokymų dieną mokytojai analizavo tris metodikoje išskirtas problemines sritis: aktyvi komunikacija, emocijų lavinimas ir konfliktų sprendimas.  Mokytojai pasirinko aktualias klasėms problemines sritis, kurias reikėtų tobulinti, numatė kokių įgūdžių trūksta mokiniams, kuriant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką.  Kiekvienas mokytojas sukūrė ir pristatė planą, kokiu būdu ir kada panaudos projekto metu kurtus intelektinius įrankius pilotuodami metodiką.

Pasidaliję savo idėjomis, tikime, kad įgytos bei patobulintos mokytojų kompetencijos padės pritaikyti sukurtą metodiką. Įgytos žinios bei išbandyti internetiniai įrankiai padės mokiniams įgyti naujų mitybos ir reguliaraus fizinio aktyvumo įgūdžių, sustiprinti gebėjimus įveikti stresą, gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą bei emocijų valdymą. O visa tai padės motyvuoti mokinius ugdymo procese bei skatins siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų. Sėkmės penkių mokytojų komandai pritaikant sukurtą bei išbandytą metodiką, kurios pilotavimas vyks šių metų kovo – gegužės mėnesiais (8 savaites).

Olga Kasikauskienė, anglų k. mokytoja ir projekto koordinatorė