Paskelbtas Aktualijos

Šeima be dėmesio nebuvo ir nebus palikta

Antradienis, 22 March 2016 15:05 Parašė 

Šiuo metu visuomenės informavimo priemonėse pateikiamos įvairios nuomonės, pasvarstymai dėl laikinosios globos skyrimo dviem likusiems gyviems Linos C. vaikams – 6 metų sūnui ir 4 metų dukrai. Kokia situacija yra iš tikrųjų?

Lina C. Jonavos rajone apsigyveno 2016 m. sausio 13 d. Iš pradžių ji gyveno pas tetą Šilų k., pas kurią laikinai, kol ji grįš iš ligoninės, buvo prižiūrimi abu nepilnamečiai vaikai. Lankantis šeimoje, kol Lina buvo ligoninėje, ir vėliau, kai ji jau buvo grįžusi, vaikai buvo prižiūrėti, guvūs. Moteris, gyvendama pas vaikų tetą, dažnai išvykdavo tvarkyti įvairių reikalų, susijusių su gyvenamosios vietos deklaravimu, buto teisine registracija, buto remontu, kadangi 2016-01-14 jai išimties tvarka skirtas socialinis būstas Panoteriuose, Šilų sen.

2016-01-21 gavus iš Kėdainių r. VTAS Linos C. šeimos bylą ir susipažinus su joje esančia medžiaga bei vadovaujantis Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašu, moters šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą Jonavos r.

Pagal minėto aprašo reikalavimus, apie šeimos įrašymą į apskaitą buvo informuotas Socialinės paramos skyrius, Lina C. ir Šilų seniūnija, kuri pagal tuometį pavaldumą turėjo nustatyti socialinių paslaugų poreikį bei organizuoti jų teikimą.

Panoteriuose su vaikais moteris apsigyveno vasario 2 d. Lankantis šeimoje, vaikai buvo prižiūrėti, namuose šilta, pagaminta maisto. Šeima turėjo būtiniausius baldus ir namų apyvokos daiktus. Trūko tik šaldytuvo ir nebuvo pajungta dujinė viryklė. Tačiau maistas gamintas ant elektrinės viryklės. Vaikai rodė savo knygeles, žaislus.

Vasario 23 d. iš Socialinių paslaugų centro gauta informacija apie motinai ir vaikams numatomą teikti pagalbą: socialinių įgūdžių ugdymo ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimo sutartis, intensyvi krizių intervencijos pagalba, socialinio darbuotojo ir psichologo paslaugos bei intensyvi psichoterapija.

Tačiau paslaugų teikimas buvo epizodiškas, kadangi Lina C. vasario 24 d. paguldyta į gydymo įstaigą, iš kurios grįžo po 5 dienų. Abu vaikai jos ligos metu gyveno pas tetą Šiluose. Grįžusi motina su vaikais vėl apsigyveno Panoteriuose. Mažieji pradėjo lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę Panoterių pagrindinėje mokykloje.

Linai C. ne kartą siūlytos psichologo konsultacijos, su vaikais kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą, kt. Moteris teigė, kad vaikams jokios pagalbos nereikia, ne kartą guodėsi, kad jai nusibodo žiniasklaidos ir kaimo bendruomenės dėmesys.

Kovo 17 d. gavus iš Socialinių paslaugų centro informaciją, kad kovo 12 d. Lina C. vėl paguldyta į ligoninę bei atsižvelgus į pranešime nurodytus Linos girtavimo, nesirūpinimo vaikų gerove faktus, VTAS iniciatyva organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas.

***

Užtikriname, kad atsakingos tarnybos, taip pat ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (VTAS), gaudami įtarimų keliančius pranešimus apie Liną C., ir toliau aktyviai dirbo su šeima. Dirbo tam, kad vaikams būtų užtikrinta jų prigimtinė teisė augti su mama ir kad moteris gebėtų užtikrinti geriausius savo vaikų interesus.

Lina C. patyrė daug sukrėtimų (prisiminkime jos dviejų kūdikių tragišką mirtį), todėl jai jaučiant šios traumos sukeltas pasekmes, buvo dedamos visos įmanomos pastangos padėti motinai įveikti patirtą potrauminį stresą. Deja, siūloma pagalba nebuvo priimama, o socialinio pedagogo kasdieniai šeimos lankymai nepadėjo Linai C. ugdytis socialinius įgūdžius, padedančius tinkamai rūpintis vaikais. Kai Lina C. nebe pirmą kartą vartojo alkoholinius gėrimus ir paliko sergantį sūnų be jam reikiamos priežiūros, buvo nuspręsta, kad iškilo grėsmė vaikų sveikatai, saugumui ir delsti daugiau nebegalima.

Kovo 21 d., pirmadienį, įvyko bendradarbiaujančių institucijų pasitarimas dėl Linos C. šeimos (dalyvavo Jonavos socialinių paslaugų centro, Šilų seniūnijos, Jonavos pedagoginės psichologinės tarnybos, Jonavos rajono vaikų globos namų, VTAS atstovai, Lina C., jos vaikų giminaičiai). Atsižvelgus į susidariusią situaciją, priimtas sprendimas skirti vaikams laikinąją globą artimų giminaičių šeimoje. Vaikai augs šeimoje, nors ne biologinėje, ne savo mamos, bet visgi šeimoje. Tai atitinka vaikų interesus, nes laikinieji globėjai įrodė, kad geba tinkamai rūpintis jais, užtikrinti saugumą.

Kas toliau? Lina C. nebus palikta be specialistų pagalbos. Jai ir toliau bus teikiamos socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis paslaugos, kitų specialistų pagalba. Vaikų laikinosios globos tikslas – ne nubausti šeimą, bet apsaugoti vaikus nuo netinkamų, nesaugių gyvenimo sąlygų ir, be abejo, suteikti paslaugas šeimai. Norint padėti spręsti kylančias problemas vien specialistų pastangų neužtenka: pirmiausia pati šeima turi atrasti vidinę motyvaciją keistis ir priimti aplinkinių siūlomą pagalbą.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius