Paskelbtas Miesto naujienos

Taryboje – trumpam

Penktadienis, 29 March 2019 10:55 Parašė 
R. Bulovienę prisaikdino VRK narys M. Reznikovas. R. Bulovienę prisaikdino VRK narys M. Reznikovas.

Vadovaujantis LR Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės Tarybos nariui pripažinimo“ (2019-03-15 Nr. Sp-165), praėjusį ketvirtadienį vykusio rajono Tarybos posėdžio metu buvo prisaikdinta Rita Bulovienė.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 89 straipsnio 1 dalimi, nusprendė:

1. Praleisti Mindaugą Sinkevičių ir Dalią Autukienę, įrašytus Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų į Jonavos rajono savivaldybės tarybą sąraše, kadangi jie raštu atsisakė gauti Tarybos nario mandatą dėl nesuderinamų pareigų.
2. Pripažinti, kad, Jonavos rajono savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybės Tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis Tarybos narys, pirmasis Tarybos nario mandato negavęs kandidatas – Rita Bulovienė, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą.

Rajono tarybos nariui Rolandui Skujai pradėjus eiti Užusalių seniūnijos seniūno pareigas, jį pakeitė Rita Bulovienė. Naująją narę prisaikdino ir Tarybos nario pažymėjimą įteikė Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Maksimas Reznikovas.

AB „Achema“ inžiniere dirbančios Ritos Bulovienės kadencija bus trumpa: ji baigsis balandžio 11-ąją, kai bus prisaikdinta naujai išrinkta Jonavos rajono savivaldybės taryba.    

„Alio Jonavos“ inf.