Paskelbtas Aktualijos

Smulkiesiems ūkininkams įsitvirtinti padeda parama

Ketvirtadienis, 21 March 2019 09:21 Parašė 
Gera žinia ūkininkams: veiklos sričiai skirta daugiau lėšų, o paramą gauti tapo lengviau, mat buvo supaprastintos įgyvendinimo taisyklės. Gera žinia ūkininkams: veiklos sričiai skirta daugiau lėšų, o paramą gauti tapo lengviau, mat buvo supaprastintos įgyvendinimo taisyklės. Nuotrauka Ričardo Pasiliausko

Nuo kovo 1 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“. Gera žinia ūkininkams: veiklos sričiai skirta daugiau lėšų, o paramą gauti tapo lengviau, mat buvo supaprastintos įgyvendinimo taisyklės. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d.

Valdos ekonominis dydis – griežtai apibrėžtas

Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė sako, kad minėtoji veiklos sritis ypač populiari, ir priduria, jog šiuo paraiškų priėmimo etapu smulkiesiems ūkininkams skirta 10 mln. Eur.

Į paramą pretenduoti gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą bei ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka. Paramos paraiškos, kurias pareiškėjas teikia kartu su partneriais, nepriimamos.

Svarbus kriterijus – pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.

Supaprastintos įgyvendinimo taisyklės

Didžiausias paramos dydis išlieka toks pat kaip ir praėjusiais metais – 15 000 Eur. Parama mokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. visos gautos paramos ir yra išmokama po sprendimo ją skirti. Likę 20 proc. mokami kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Jeigu verslo planas įgyvendintas netinkamai, išmoka nemokama, o išmokėta dalis turi būti grąžinta.

D. Rutkauskaitė pabrėžia, kad šiais metais buvo supaprastintos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės – atsisakyta tinkamų ir netinkamų išlaidų. Specialistė teigia, kad naujoji tvarka smulkiesiems ūkininkams atvers daugiau galimybių. „Svarbiausia, kad verslo plane suplanuotos išlaidos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusiai su remiama veikla, ir būtų ne mažesnės negu prašoma paramos suma“, – sako D. Rutkauskaitė.

Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Kaip skiriami balai?

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35.

Jeigu pareiškėjas kuria specializuotą gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrųjį ūkį, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, pareiškėjui skiriama 15 balų. Tiek pat balų skiriama tiems pareiškėjams, kurių amžius iki paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų (imtinai).

Jeigu pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriami 25 balai. Jeigu nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.

Balų taip pat gaunama už kooperacinę veiklą. Jeigu pareiškėjas daugiau nei dvejus metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, jam skiriama 15 balų. Jeigu nuo vienerių iki dvejų metų, – 10 balų.

Jeigu pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 000 iki 4 999 Eur, skiriama 20 balų. Jeigu nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų, nuo 6 000 iki 6 999 Eur – 10 balų, nuo 7 000 iki 7 999 Eur – 5 balai.

Jeigu verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų.

Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

KPF

Žemės ūkio ministerijos inf.