Paskelbtas Aktualijos

Siūloma tikslinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras

Antradienis, 26 February 2019 12:11 Parašė 

Praėjusią savaitę ministrų kabinetas pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui patikslinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Numatoma patikslinti procedūrai įvykdyti nustatytus terminus, sudaryti galimybę dalį procedūrų pavesti atlikti projektą įgyvendinančios institucijos valdymo srities įmonei ar įstaigai. Planuojama, kad siūlomi pakeitimai leis operatyviau ir efektyviau vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, taip pat bus taupomos valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinant valstybei ypatingą svarbą turinčius projektus, tokius kaip „Rail Baltica“ ar „Via Baltica“, paaiškėjo, kad įstatyme ne visos procedūros yra aiškiai reglamentuotos, kai kurios iš jų sunkiai praktiškai įgyvendindamos, o nustatyti terminai yra itin trumpi, todėl kai kurias procedūras sudėtinga įvykdyti laiku, ypač vykdant didelės apimties projektus.

Numatoma, kad projektą įgyvendinanti institucija galėtų dalį žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų pavesti vykdyti jos valdymo srities įmonėms ar įstaigoms, kurioms kiekvienu konkrečiu atveju būtų suteikti skirtingos apimties įgaliojimai darbams žemės paėmimo vykdymo procese atlikti. Taip pat tikslinami procedūrų  terminai. Jeigu šie pakeitimai nebūtų priimti, institucija, turinti ribotus administracinius ir žmogiškuosius išteklius neturėtų galimybės laiku įgyvendinti projektų, todėl gali nukentėti valstybės interesai, išaugti teisminių ginčių tikimybė.

Įstatyme siūloma patikslinti, kad teismas turi išspręsti visus tiek projektą įgyvendinančios institucijos pareiškime, tiek žemės savininko atsiliepime nurodytus klausimus. Tiksliau reglamentuojama žymos įrašymo žemės sklypų registro įrašuose tvarka, patikslinamas Nacionalinės žemės tarnybos veiksmų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas, užtikrinama tinkama asmens duomenų apsauga.

Žemės sklypų, kuriuos numatoma paimti visuomenės poreikiams sąrašo, taip pat sąrašo, kuriame nurodoma valstybės žemės sklypai, kurių valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartis ketinama nutraukti, sąrašo siūloma nebeteikti Vyriausybei, kadangi ministrų kabinetas, priimdamas Vyriausybės nutarimą, šių sąrašų paprastai nevertina.

Šioms Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo pataisoms dar turės pritarti Seimas.

Susisiekimo ministerijos inf.