Paskelbtas Renginiai

Tautinės muzikos ir šokio ansamblio „Ratilėlis“ 20 m. sukaktį pasitiko nuotaikingu koncertu

Penktadienis, 08 February 2019 06:35 Parašė 

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos bendruomenė vasario 6 d. Kultūros centro Didžiojoje salėje paminėjo tautinės muzikos ir šokio ansamblio „Ratilėlis“ veiklos 20 m. sukaktį. Ta proga surengė nepamirštamą šventę-koncertą „Mes išliksim jauni  jauni – kaip visa Lietuva“. Renginį vedė Choreografijos skyriaus absolventė Ugnė Paliokaitė ir Teatro skyriaus absolventas Kasparas Andriulevičius.

Trumpai apie „Ratilėlio“ kūrybinį kelią. 1998–1999 m. m. tuometės Jonavos meno mokyklos Liaudies instrumentų ir Choreografijos skyrių pedagogai Asta Grigaliūnienė, Eglė Merkelienė, Bronius Grigas, Vaiva Andriulevičienė, Daiva Aleksynienė kartu su savo ugdytiniais paruošė bendrą koncertinę programą, kuri ir buvo tautinės muzikos ir šokių ansamblio susikūrimo pradžia. 

1999 m. gegužės 28 d. įvyko pirmasis koncertas, o po metų ansamblis jau dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių ansamblių konkurse „Aguonėlė“. 2001 m. Jonavos meno mokyklos direktorė Roma Jurgilienė išleido įsakymą, kuriuo liaudies muzikos ir šokių ansambliui suteiktas „Ratilėlio“ vardas.

Per 20 m. keitėsi ansamblio vadovai, dirbę su jaunaisiais ansambliečiais: Virginija Verikienė, Laima Stakeliūnienė, Živilė Antanavičienė. Vokalo pedagogės – Solveiga Kuliešienė, Jūratė Simonavičienė, Laima Sekrienė, choreografė Julija Antanavičiūtė.

Jausdamas didžiulę atsakomybę ansamblis „Ratilėlis“ atstovavo Jonavai 2002 m. Šiauliuose vykusiame Pasaulio lietuvių dainų šventės parengiamajame renginyje „Virsmo spalvos“, skirtame Mindaugo karūnavimo ir Lietuvos valstybės 750 m. sukakčiai paminėti. Taip pat Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ ansamblių vakaro programoje „Saulės vartai“.

2009 m. jonaviečiai dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės ansamblių programoje „Metai“, 2012 m. Respublikinėje moksleivių dainų šventėje pristatė programą „Tai gražiai, gražiai mane augino“, taip pat dalyvavo jubiliejinės Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ ansamblių vakare „Krantai Nemunėlio“.

2016 m. „Ratilėlis“ dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“ ansamblių vakare „Koks gražus tavo veidas, gimtine“, o 2018 m. – Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos“ ansamblių vakare „Tėvyne mūsų“.

2017 m. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus įsakymu Jonavos Janinos Miščiukaitės  meno mokyklos tautinės muzikos ir šokių ansambliui „Ratilėlis“ suteikta pirmoji meninio pajėgumo kategorija.

Per tuos 20 m. surengta per 60 koncertų. „Ratilėlis“ pasirodydavo renginiuose, skirtuose Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimui paminėti, Kauno apskrities, įvairiuose Šv. apaštalo Jokūbo parapijos renginiuose, Mokytojo ir Motinos dienos, Jonavos m. gimtadienio ir Joninių šventėse. Be „Ratilėlio“ neapsiėjo Jonavos meno mokyklos 35, 40, 45 ir 50 m. jubiliejiniai renginiai, koncertuota Lietuvos maironiečių sambūriui, Jonavos neįgaliųjų veiklos centro 20-mečio minėjime, kalėdinėje šventėje, Nesvyžiaus rūmuose Baltarusijoje.

Ir šiame jubiliejiniame renginyje abejingų nebuvo. Vakaro svečiai ilgais plojimais stovėdami dėkojo koncerto dalyviams ir pedagogams.

Šventės metu matėme šiuos pasirodymus: „Skruzdėliukai“ (choreografija Olgos Gross, muzika Jūratės Miliauskaitės), „Oliavimai“ (choreografija Robertos Macelienės, muzika Giedriaus Svilainio), „Išdaigininkai“ (choreografija Ričardo Tamučio, muzika Roberto Varno), „Strapčiukas“ (choreografija Alfredo Kondrotavičiaus, muzika Leono Povilaičio), „Piemenų išdaigos“ (choreografija Henriko Uznio, muzika Vido Aleksandravičiaus), „Žvejų polka“ (choreografija Lidijos Vaičiulienės, muzika Antano Galdiko), „Putinų žydėjimas“ (choreografija Edmundo Žičkos, muzika Zitos Bružaitės), „Gegutė“ (choreografija Agnės Rickevičienės, muzika Donato Zakaro), „Kraičio drobelės“ (choreografija Ričardo Bakanausko, muzika Eugenijaus Čiplio) ir kt.

Be Lietuvos dainų švenčių ir daugybės koncertų ansamblis „Ratilėlis“ garsina savo mokyklą ir Jonavą įvairiuose festivaliuose: „Sodauto“ Vilniuje, „Šok trypk“ ir „Draugų būryje“ Marijampolėje, „Kepurinėje“ Kaišiadoryse, Rumšiškėse, Žiežmariuose, „Pašokim šokimėlį“ Rokiškyje, „Šitam dideliam būry“ Mažeikiuose, Marijampolėje, Zarasuose, Šilalėje, Klaipėdoje, „Iš aplinkui“ Jonavoje, „Litexpo“ parodų rūmuose Vilniuje, Tautinės muzikos ir šokių ansamblių konkurse „Šoktini“ Plungėje. Dalyvauta ir tarptautiniuose festivaliuose Krokuvoje (Lenkija), Taline (Estija), tarptautiniame folkloro festivalyje Aboni mieste Vengrijoje, Bračo saloje Kroatijoje, Rimini mieste Italijoje.

„20 m. saugote ir puoselėjate lietuviškos muzikos ir šokio tradicijas, iš senelių gautą palikimą, papročius, vilkite tautinį drabužį. Esate unikalus ir vienintelis kolektyvas Jonavoje, kuriame meile ir pagarba muzikai dalijasi jauni ir maži. Ne gėda sakyti, kad „Ratilėlis“ yra ne tik mokyklos, rajono, bet ir visos Lietuvos turtas ir pasididžiavimas, kurį pristatome pasauliui“, – sveikinimo žodį tarė Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos direktorė R. Jurgilienė. Direktorė dėkojo „Ratilėlio“ ansamblyje 153 šokantiems ir muzikuojantiems ugdytiniams, pedagogams Živilei Antanavičienei, D. Aleksynienei, E. Merkelienei, Narimantui Murauskui, Virginijai Verikienei, Valdui Antanavičiui, kurie savo gebėjimus, žinias, išmintį ir kantrybę kasdien atiduoda savo ugdytiniams. Už tai, ką matome šioje scenoje, už tai, kad pedagogų ir mokinių pastangos duoda tokį gražų rezultatą, direktorė dėkojo salėje susirinkusiems ugdytinių tėveliams, seneliams, ištikimiausiems „Ratilėlio“ gerbėjams ir žiūrovams. Dėkojo koncerto partneriams: Jonavos rajono savivaldybei, Kultūros centrui, Janinos Miščiukaitės meno mokyklos administracijai ir bendruomenei, dailės mokytojai ekspertei Jolantai Grigienei, bibliotekininkei Neringai Jaramičienei, sandėlininkei Zitai Fedorovai. Nuoširdžių padėkos žodžių negailėjo Jonavos  r. savivaldybės meras Eugenijus Sabutis, linkėdamas „Ratilėliui“ dar daugiau naujų meninių sumanymų. Administracijos direktorius pavaduotoja Vijolė Šadauskienė dėkojo  ne tik patiems mažiausiems ir nekantriausiems „Ratiliukams“, bet ir ansamblio jaunuomenei, tėvams, pedagogams.

Eitvydė PRANEVIČIENĖ