Paskelbtas Miesto naujienos

Apdovanoti Prano Dovalgos premijos laureatai

Pirmadienis, 31 December 2018 07:31 Parašė 

Jonavos rajono Tarybos posėdžio metu Prano Dovalgos premija buvo įteikta Lietuvos ir Čekijos žurnalo leidėjui ir redaktoriui, publicistui Petrui Algiui Mikšai už kūrinį „Kaunietis žurnalistas ir vertėjas Pranas Dovalga: prikeltas iš istorijos užmaršties“ ir jonavietei  Gražinai Čekavičienei už monografiją „Čekų muziko kelias Lietuvoje“.

Pernai Jonavos rajono savivaldybės taryba, pagerbdama kraštiečio, Čekijoje dirbusio žurnalisto, diplomato ir vertėjo P. Dovalgos atminimą, įsteigė jo vardo premiją (premijos fondas – tūkstantis eurų). Šiemet ji skirta už lietuvių ar čekų kalba per 2017–2018 m. publikuotą kūrinį istorinės atminties, lietuvių ir čekų tautų kultūrinio, politinio ar ekonominio bendradarbiavimo temomis.

Beje, vadovaujantis P. Dovalgos premijos skyrimo nuostatais, tas pats asmuo premijos (ji skiriama tik fiziniams asmenims) laureatu gali tapti vieną kartą. Premija įvertintas kūrinys privalo įprasminti lietuvių ir čekų tautų istorinius ir kultūrinius sąlyčius, jų svarbą ir aktualijas. Vertinant kūrinius, atsižvelgiama į jų kūrybiškumą ir originalumą.   

Premijos skyrimo organizatorė – Jonavos rajono savivaldybės administracija, vertinimo komisijos pirmininkė – administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė.

Karolina VIČIŪTĖ