Paskelbtas Aktualijos

Taupyti šilumą aktualu visiems

Penktadienis, 14 December 2018 16:06 Parašė 

Atėjusi žiema kasmet kelia rūpestį kokiomis priemonėmis pastatuose taupyti šilumos energiją, kaip siekti mažesnių išlaidų šildymui. Siekti efektyvesnio šilumos ir karšto vandens vartojimo aktualu visuose pastatuose: tiek daugiabučiuose namuose, tiek visuomeniniuose ir gamybiniuose pastatuose.

Apšiltintas būstas, taupi elektros lemputė, ekonomiška šildymo sistema leidžia mums taupyti. Racionaliai naudodami energetinius išteklius, prisidedame prie kovos su visuotiniu klimato atšilimu.

Jei elektros vartojimą galima sumažinti racionaliai ją vartojant, šilumos vartojimas, deja, daugiausia priklauso nuo pastatų, kuriuose gyvename būklės. Todėl kompleksinis pastatų atnaujinimas yra geriausias sprendimas, suteikiantis galimybę efektyviai vartoti šilumą ir gauti mažesnes sąskaitas. Iki kol namas bus renovuotas, pasirinkite priemones, kurias įdiegus sąskaitos už šildymą sumažės nedaug, bet pagerės jūsų gyvenimo sąlygos.

Užsandarinkite langus. Plyšius tarp stiklo ir lango rėmo bei tarp lango rėmo ir sienos užsandarinkite silikoninėmis ar kitomis izoliacinėmis medžiagomis. Sandarinti reikia ne tik lango rėmus, bet ir stiklą. Jei tinkamai sandarinti langai, būstas bus geriau apsaugotas nuo šalčio, skersvėjų ir gatvės triukšmo, o kambaryje temperatūra pakils.

Įstiklinkite balkonus ir lodžijas. Jų stiklinimas sumažina šalto oro skverbimąsi į butą, todėl oro temperatūra gretimame kambaryje lieka normali ir vėjuotą dieną, be to, pagerinama garso izoliacija. Balkonuose ir lodžijose įrenkite grindis ir po jomis paklokite izoliacinės medžiagos sluoksnį.

Didelių gabaritų baldus statykite prie išorinių sienų. Neužstatykite radiatorių baldais ir dekoratyvinėmis grotelėmis. Neuždenkite radiatorių užuolaidomis. Tai trukdo šilumai sklisti į kambarį.
Nuvalykite dulkes nuo radiatorių ir konvektorių. Dulkės sumažina šilumos atidavimą ir blogina patalpų mikroklimatą.

Patalpas vėdinkite kelis kartus per dieną pilnai atidarius langus ir sudarius trumpalaikį skersvėjį, kuris pakankamai išvėdintų patalpą, padėtų išvengti drėgmės ir kvapų kaupimosi. Geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai, negu vėdinti ilgą laiką. Išeidami iš kambario uždarykite langus ir orlaides. Tai leis namuose palaikyti pastovią temperatūrą. Prieškambario, laiptinės ir kitų šaltų patalpų duris laikykite uždarytas.

Saulėtomis rudens/žiemos/pavasario dienomis atitraukite užuolaidas ir žaliuzes – leiskite saulės spinduliams apšviesti ir pašildyti Jūsų būstą.
Jeigu Jūs gyvenate daugiabutyje ir mokate už dalį viso namo suvartotos šilumos, nerenovavus namo šilumos kaštus galima būtų mažinti atliekant smulkius šilumos mazgų pagerinimo darbus.

Izoliuokite šilumos mazgo elementus. Labai dideli šilumos nuostoliai patiriami, kai neizoliuojami ar tik iš dalies izoliuojami vamzdynai, vandens rezervuarai bei sklendės, čiaupai, ventiliai ir kita šilumos mazge esanti armatūra. Elkitės rūpestingai ne tik savo gyvenamosiose, bet ir pagalbinėse patalpose.
Esant galimybei, automatizuokite šilumos punktą. Įdiegus automatizuotą šilumos punktą įmanoma ženkliai sumažinti šilumos vartojimą pastate, nes sistema, patalpose automatiškai palaikydama vartotojo pasirinktą patalpų temperatūrą, reaguoja į lauko temperatūros pokyčius ir, esant aukštesnei lauko temperatūrai į radiatorius tiekia žemesnės temperatūros karštą vandenį.

Tinkamai sureguliavę šilumos punktą, sąskaitas už šildymą galite sumažinti bent 15 procentų. Automatizuoto šilumos punkto daugiabutyje elektroninio reguliatoriaus pagalba galima nustatyti tokį šilumos režimą, kad, pavyzdžiui, nakties metu į radiatorius būtų tiekiama mažiau šilumos, būtų žemesnė ir karšto vandens temperatūra.

AB „Jonavos šilumos tinklai“