Paskelbtas Miesto naujienos

Apie socialinio būsto nuomą

Sekmadienis, 06 March 2016 08:20 Parašė 

Vasario mėnesį rajono Savivaldybės Turto skyriuje socialinio būsto laukė 59 jaunos šeimos, 20 šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), 21 buvęs našlaitis ar be tėvų globos likęs asmuo, 35 neįgalieji ir šeimos, kuriose yra neįgalūs asmenys, į bendrąjį sąrašą įrašyti 137 asmenys, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, – 7.

Iš viso socialinio būsto laukia 279 asmenys/šeimos.

Per vasario mėnesį išnuomoti 6 būstai, pakeista 1 ir pratęstos 24 nuomos sutartys, 

Informacija apie socialinių būstų nuomą atnaujinama ir teikiama kiekvieno mėnesio pradžioje interneto svetainėje adresu www.jonava.lt 

PASTABA. Likus 3 mėnesiams iki nuomos sutarties pabaigos, nuomininkai turi pasirūpinti sutarties pratęsimu ir atnešti dokumentus dėl nuomos sutarties pratęsimo. Nepristatę dokumentų bus iškeldinami iš socialinio būsto. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, asmenys, pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą ir gyvenantys Savivaldybės socialiniuose būstuose, kasmet Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti Metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas (FR00001 v. 1), užpildant jose duomenis apie  turimą turtą, skolintas lėšas bei pajamas. Nepateikusieji minėtų deklaracijų bus išbraukiami iš sąrašų socialiniam būstui nuomoti. 

Raginamieji laiškai nebus siunčiami! 

 Turto skyriaus inf.