Paskelbtas Renginiai

Tautodailės ekspozicijoje – trys naujokai

Trečiadienis, 24 October 2018 16:20 Parašė 

Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro Krašto muziejuje atidaryta tradicinė rajono tautodailininkų paroda. Šių metų kraitį pristato žinomi drožėjai, audėjai, pynėjai, mezgėjai, tarp kurių gražiai pasirodo ir trys naujokai.

Kaip sakė etnologė Rasa Kulytė – Libienė, kūriniai ne visada atsiranda pagal užsakymą, tikri menininkai turi juos „iškentėti“. Vis dėlto puiku, kad daugelis atsiliepė į muziejininkų raginimą atgabenti naujų, tik šiemet sumeistrautų darbelių, o naujokams tai gera proga paviešinti savo ketinimus.

Per visas sienas – stambaus formato Reginos Jegorovienės karpiniai. Vieni primena mūsų senelių austas staltieses, kiti – langinių ornamentiką. Atrodo, kūrėja gerai perėmusi aukštaitiškos puošybos elementus. Liaudies meną gerai pažinusi ir margučių skutinėtoja Skirmantė Pilsudskienė, o jos išmargintas stručio kiaušinis – atrodo, paslėptas lobis.

Iš tolo atpažįstami Janinos Listvinos medžio drožiniai – apaštalai, šventieji, mūsų pasakų herojai. Keletą skulptūrėlių autorė paskirusi Lietuvos valstybės šimtmečiui, o mamos, spaudžiančios prie savęs mažą mergytę, skulptūrėlė – karo pradžioje mūsų mieste siautėjusio holokausto akimirka. Pasak senų jonaviečių, taip ir buvo: kad žmogžudžiai neužkastų dukrytės gyvos, žydė atsistojo su ja prieš kulkų prapliūpą.

Žeimietis Artūras Narkevičius jau keletą metų domisi etnografine piemenėlių kultūra. Jo darbai – iš autentiškų eksponatų nusižiūrėtos švilpynės, sukučiai, kleketai. Palubę puošia šio autoriaus šiaudiniai vestuviniai sodai. Čia pat Artūro žmonos Reditos velnių ir baidyklių išdrožtos, akrilo dažais išmargintos kaukės, dukros Skaistvilės molio švilpynės.

Sunku visus išvardinti, pagirti. Lankytojų akis būtinai dar patrauks Artūro Aleksos žalio medžio šaukštai, Živilės Laurinavičienės vytos juostos, Jūratės Buivydienės riešinės. Tai – pripažinimo dar siekiantys autoriai, žengiantys tautodailėje pirmus žingsnius. Anot muziejaus etnologės, kitais metais rugsėjį vyksiančioje parodoje jie gali pranokti ne vieną tituluotą meistrą.

Milda UŽKURYTĖ

Gyčio Ramanausko nuotr.