Paskelbtas Aktualijos

Miškui įveisti ir prižiūrėti – išmokos net 12 metų.

Antradienis, 16 October 2018 10:52 Parašė 
Miškui įveisti ir prižiūrėti – išmokos net 12 metų. Jurgitos Ulkienės nuotr.

Prieš šešerius metus Dalius Triznickas nusipirko 2,4 ha žemės sklypą Utenos rajone ir apsodino jį ąžuoliukais bei eglutėmis. Medeliai šiuo metu jau gerokai paaugę ir sėkmingai stiebiasi aukštyn. Sodinukams įsigyti ir prižiūrėti, apsaugoms aplink ąžuolus įrengti jis pasinaudojo parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (KPP).

Priimamos paraiškos

Miško veisimas saugo aplinką, užtikrina tvarią miškų ūkio plėtrą bei švelnina klimato kaitą. Miškams veisti pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ šiemet jau antrą kartą priimamos paraiškos. Jas galima teikti iki spalio 31 d. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 9 509 554 Eur paramos lėšų.

Paraiškos miško veisimo paramai gauti teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Paraiškas per ŽŪMIS reikėtų pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 valandos.

Savaime mišku apaugusioje žemėje, kai papildomai jos želdinti nereikia, miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki penkerių metų.

Teikti paraiškas gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12  metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Tačiau parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos.

Parama neteikiama, jei miškas jau buvo pradėtas veisti ar įveistas iki paramos paraiškos pateikimo.

Išmoka už 1 ha priklauso nuo medžių rūšies:

Medžių rūšys*

Miško įveisimo išmoka Eur už 1 ha

Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha

Paprastoji pušis

1097

363

Paprastoji eglė

988

284

Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas

1002

123

Juodalksnis

1023

123

Europinis ir plačiažvynis maumedžiai

1900

204

Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna

2491

224

Mažalapė liepa

2578

178

Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas

3140

246

Drebulė

1546

136

Hibridinė drebulė

2123

150

 

KPF

 

Žemės ūkio ministerijos inf.