Paskelbtas Miesto naujienos

Geros veiklos turi būti tęsiamos

Ketvirtadienis, 30 August 2018 13:44 Parašė 

Taip greitai prabėgo vasara, kad, atrodo, jos ir nebuvo. Pasibaigė moksleivių atostogos, ir vėl visiems teks grįžti prie savo darbų. Kad besitraukiančios vasaros gyvybės bylą netrukus išspręs ruduo, skelbs ir Jonavos rajono mokymo įstaigos rugsėjo 3-iąją suskambėsiąs Mokslo ir žinių dienos skambutis. Tiesa, rugsėjis – tai ne tik naujųjų mokslo metų pradžia, bet ir pradėtų darbų tąsa, o gal ir naujų pradžia. Nemažai naujovių šiemet žada ir Jonavos suaugusiųjų švietimo centras. Norėdama daugiau sužinoti apie jas, „Alio Jonava“ pakalbino mokymo įstaigos direktorių Vytą VAICEKAUSKĄ.  

– Naujuosius mokslo metus Jūsų vadovaujama įstaiga pasitinka pakeitusi pavadinimą. Ar tai – tiesa?

– Taip, šių metų pavasarį, reorganizavus Jonavos jaunimo mokyklą, buvo priimtas sprendimas jaunimo klases įsteigti prie Jonavos suaugusiųjų švietimo centro, todėl naujuosius mokslo metus mes pasitiksime įteisinę naują pavadinimą ir veiklas. Nuo šiol vadinsimės Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru.

–  Vadinasi, Jūsų mokymo įstaigoje teisę mokytis turės ir nepilnamečiai jaunuoliai?

– Taip, sudarysime galimybes padėti jaunuoliams nuo 12 iki 18 m. sugrįžti į nuosekliojo mokymosi sistemą, didinti mokymosi motyvaciją, sudarysime sąlygas jaunimui išmokti spręsti gyvenime iškilusias socialines, ekonomines, psichologines problemas. Nuo rugsėjo 1-osios formuojame 4 klases (nuo 6 iki 10 kl.) ir kviečiame prie mūsų prisijungti motyvaciją praradusius jaunuolius. Dėsime visas pastangas, kad jiems būtų įdomi ne tik pamokinė, bet ir sportinė, kultūrinė, ikiprofesinio ugdymo veikla. Tam turime, manau, puikių sąlygų: gerą mokymosi bazę, jaunų mokytojų, sporto salę, atletinės gimnastikos salę ir t. t.

– Kaip Jūs pasitinkate artėjantį rugsėjį, kokios naujos edukacijos erdvės pasitiks moksleivius?

– Per vasarą beveik pavyko įgyvendinti du didelius projektus. Pirmasis: jau užbaigta puiki aktų salė, kuria galės naudotis miesto ir rajono bendruomenė, mokiniai, senjorai, kitos organizacijos. Antrasis: jau įpusėjo ir, tikiuosi, rugsėjo pabaigoje taip pat pasibaigs sporto salės renovavimo darbai, ja galės naudotis visa mokyklos bendruomenė.

– Jaunimo klasės – idėja inovatyvi, tačiau pagrindine veikla turbūt vis tiek išliks suaugusiųjų švietimas?

– Žinoma. Galiu tik pasidžiaugti, kad žmonės suvokia bendrojo išsilavinimo svarbą ir siekia pabaigti tiek pagrindinę, tiek vidurinę mokyklą, be to, vertėtų pažymėti, kad norinčiųjų mokytis nemažėja, nes šių metų pavasarį 69 moksleiviai baigė vidurinę mokyklą, o 30 moksleivių gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Centre vidurinį išsilavinimą iš viso įgijo per 2 tūkst. jaunuolių. Dieninėse, vakarinėse arba neakivaizdinėse studijose sudarome galimybę mokytis patraukliausiu būdu, tad visai nesvarbu, ar tau yra 18 m., ar 50 m. – visi čia yra lygūs ir laukiami.

– Jau 8 m. centre veikė Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). Ar šiais mokslo metais bus tęsiama jo veikla?

– Taip, geros veiklos turi būti tęsiamos. Veiks 6 fakultetai – Sveikos gyvensenos, Dvasinio ugdymo, Informacinio raštingumo, Menų, Krašto pažinimo, Užsienio kalbų. Beje, esame vienintelė įstaiga rajone, kurioje kalbama  ne tik anglų, vokiečių, bet ir prancūzų, italų, ispanų kalbomis. 

– Jonavos TAU senjorų kolektyvų galime sutikti įvairiuose regionuose. Kokios kultūrinės veiklos gali tikėtis Jonavos senjorai Jūsų įstaigoje?

– Mūsų įstaigoje veikia keletas kolektyvų. Kapela ,,Lankesa“, vadovaujama Antano Kirvelevičiaus, koncertuoja ne tik senjorams, bet ir rajono bendruomenei. Jie žinomi ir Lietuvoje, ir kaimyninėse šalyse. O A. Kirvelevičius – „žmogus-orkestras“ – pasiekė Lietuvos rekordą, kurį užregistravo Lietuvos rekordų agentūra „Factum“ – vienu metu grojo net 9 skirtingais instrumentais. Moterų ansamblis ,,Vakarė“, vadovaujamas Danutės Kasperavičienės, romantinėmis gaidomis džiugina Jonavos TAU senjorus, dalyvauja rajono ir respublikos šventėse ir konkursuose. Smagiai leidžia laiką ir ,,jauniausias“ senjorų kolektyvas ,,Rezginėlė“ – susibūrę švietimo veteranai dainuoja, šoka, deklamuoja bendraminčių būryje.

– Veiklų tikrai daug. Kada šiemet numatoma mokslo metų pradžia?

– Tradiciškai, pasibaigus vasarai, spalio 2 d. 12. val. visus rajono senjorus kviečiame į Jonavos TAU 9-ųjų mokslo metų atidarymo šventę.

– Kokie gi iššūkiai laukia priėmus naują mokytojų etatinį apmokėjimą? Kas bus naujo šioje padangėje?

– Nauji iššūkiai laukia ne tik rajono, bet ir visų ugdymo įstaigų. Nauja finansavimo tvarka leis plačiau panaudoti ugdymo įstaigas, jų pedagoginį potencialą bendruomenės poreikiams. Prie mūsų centro veikiantis Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo filialas naujaisiais mokslo metais numato operatyviai reaguoti į valstybinius dokumentus, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius pagal mokyklų paraiškas, sudaryti galimybę mokytojams realizuoti savo kompetenciją, ją tobulinti, perduoti prasmingą patirtį kitiems. Jau šių metų rugsėjo 6 d. vyks aktualus visai švietimo bendruomenei skirtas seminaras ,,Tolesnė biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma, pokyčiai nuo 2018 rugsėjo 1-osios“.

– Ačiū už pokalbį, sėkmingų Jums naujų mokslo metų.

– Ačiū Jums už nuoširdžius linkėjimus. Darbingų, prasmingų ir kūrybingų naujų mokslo metų norėčiau palinkėti ne tik savo centro mokytojams ir moksleiviams, bet ir viso rajono švietimo bendruomenei.