Paskelbtas Miesto naujienos

Visi rūpinkimės savo miesto aplinka ir higiena

Ketvirtadienis, 30 August 2018 13:42 Parašė 

Šalia A. Kulviečio g. 16 namo įrenginėjami požeminiai šiukšlių konteineriai. Gyventojai susirūpinę, kad konteineriai – labai arti laiptinių, praktiškai prie pat durų. Ką daryti ir į ką kreiptis, kad konteineriai būtų įrengti toliau? Kokie yra reikalavimai tokiems konteineriams? – klausė A. Kulviečio g. gyventojas Valerij.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Živilė ZARECKAITĖ:

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-22 įsakymu Nr. 13B-349 yra patvirtintas Savivaldybės modernizuojamų ir naujai įrengiamų komunalinių atliekų konteinerių aikštelių sąrašas ir schemos. Jos sudarytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-10-23 įsakyme Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ nustatytus minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus.

Privalu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugos teikimas, įgyvendinti teisės aktuose nustatyti higienos, aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo reikalavimai.

Remiantis minėtais reikalavimais, komunalinių atliekų konteinerių aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų sutikimą.

Beje, Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane savivaldybėms rekomenduojama iki 2018 m. užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne didesnis kaip 100 m.

Kalbant apie skaitytojo minėtą atvejį, visi aukščiau nurodyti reikalavimai yra išlaikyti.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, – nepakankamai išplėtota, neefektyvi ir nemoderni komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra Jonavos r. Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas pasiteisina: atliekų neišnešioja nei vėjas, nei gyvūnai, kadangi konteineriai yra pakankamai gilūs, nuo jų nesklinda nemalonūs kvapai. Taip pat šių konteinerių talpos yra pakankamai didelės, todėl surinkti jas reikės rečiau nei iki šiol. Visuose konteineriuose bus įrengti tūrio matavimo davikliai, todėl atliekų tvarkytojas galės matyti, kaip pildosi talpyklos, atitinkamai bus galima planuoti surinkimo maršrutus.

Vadovaujantis Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumui, kokybei ir prieinamumui užtikrinti savivaldybės turi visiems savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams sudaryti sąlygas naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkančia minimalius kokybės reikalavimus, kad būtų sukurta efektyviai veikianti komunalinių atliekų tvarkymo sistema, savivaldybės privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti.

Primename gyventojams, kad viena iš Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintų pareigų visiems atliekų turėtojams – rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje. Išrūšiavus atliekas jų susidarymo vietoje, atliekas surenkančios įmonės privalo atlikti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą.

Savivaldybė šį projektą įgyvendina siekdama užtikrinti modernią ir pakankamą komunalinių atliekų infrastruktūros plėtrą Jonavos mieste, įgyvendinti savivaldybėms pavestas užduotis ir rūpintis miesto aplinka ir higiena. Maloniai prašome Jonavos miesto gyventojų supratingumo.

Užrašė Karolina VIČIŪTĖ