Paskelbtas Rajono naujienos

Kantrybės – ir turėsime gimnaziją, kokios rajone dar nebuvo!

Antradienis, 21 August 2018 15:59 Parašė 
Prie renovuoto „Pakalnutės“ lopšelio-darželio. Iš kairės į dešinę: Vijolė Šadauskienė, „Pakalnutės“ direktorė  Zita Gudonavičienė, Vytautas Žebrauskas Prie renovuoto „Pakalnutės“ lopšelio-darželio. Iš kairės į dešinę: Vijolė Šadauskienė, „Pakalnutės“ direktorė Zita Gudonavičienė, Vytautas Žebrauskas

Jau tradicija tampa prieš rugsėjo pirmąją apžiūrėti rajono ugdymo įstaigas (mokyklas, darželius), kaip jos pasirengusios naujiesiems mokslo metams.

Jonavos r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas praėjusią savaitę apsilankė rajono įstaigose, kalbėjosi su jų vadovais, darbuotojais, kokios problemos, rūpesčiai, kokios pagalbos reikėtų.

Pasak pedagogų, didelis rūpestis – Vyriausybės patvirtintos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės (pakeitimai nuo 2018-09-01), kurių viena pagrindinių naujovių – reglamentuotas mažiausias mokinių skaičius klasėje (t. y. 8 vaikai). Tai ypač aktualu kaimo vietovėse esančioms mokykloms.

Kaip ir kasmet, prieš rugsėjo pirmąją ugdymo įstaigos atlieka remonto darbus, naudodamos tiek savivaldybės skirtas lėšas, tiek savo sukauptus išteklius (pvz., mokinių tėvų skirti 2 proc. savo gaunamų pajamų mokesčio).

Kaip pastebėjo administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė, prieš naujuosius mokslo metus tvarkosi ir švarinasi visos rajono ugdymo įstaigos.    

Dėl įvairių objektyvių priežasčių ne visos mokyklos spės darbus pabaigti iki rugsėjo pirmosios. Lopšelyje-darželyje „Bitutė“ vykdomas europinis projektas: bus naujai įrengtos keturios modernios grupės, kuriose anksčiau buvo mokymosi klasės. Geriausiu atveju darbai bus atlikti iki naujųjų metų.

Tiek pat laiko prireiks ir Jeronimo Ralio gimnazijai, kurioje vyksta vidaus ir išorės renovacijos darbai (ši ugdymo įstaiga buvo remontuota prieš 18 metų). Po renovacijos akivaizdžiai pasikeis tiek moksleivių, tiek pedagogų darbo sąlygos. Šiek tiek kantrybės – ir turėsime modernią (tokios rajone dar nebuvo) gimnaziją su įdomiai išplanuotomis edukacinėmis erdvėmis.

„Saulutės“ lopšelyje-darželyje irgi yra problemų dėl remonto terminų. Pasak Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Vytauto Žebrausko, kalbėtasi su darbus vykdančios organizacijos vadovu, kuris pažadėjo dėti visas pastangas, kad remontas būtų baigtas iki rugsėjo pirmosios.       

Skaičiuojamos paskutinės atostogų dienos. Vaikus pasitiks dažais kvepiančios, pagražėjusios ugdymo įstaigos. O jei kurioje dar sukiosis darbininkai, šiek tiek pakentėkite: rezultatas tikrai nudžiugins.

Kristina Lukoševičiūtė