Paskelbtas Miesto naujienos

Trijų kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (keturių butų pirkimas)

Trečiadienis, 27 June 2018 10:41 Parašė 

Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 501 54, faks. (8 349) 500 12, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

 

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia pirkimą, siekdama įsigyti trijų kambarių butus Jonavos mieste. Planuojamų įsigyti butų skaičius – 4 vnt. Pirkimas skaidomas į keturias atskiras pirkimo objekto dalis. Funkcijos (veikla), kurioms numatoma naudoti nekilnojamąjį daiktą, – projekto „Pabėgėlių integracijos skatinimas“ įgyvendinimui. Butas (-ai) turi būti Jonavos dalyje, kuri VĮ Registrų centro skelbiamame nekilnojamojo turto (statinių) verčių zonų žemėlapyje http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_apsk_new.jsp? pažymėta zonų numeriais 10.1.1 arba 10.1.2:

zonos numeris 10.1.1 – centrinė Jonavos miesto dalis, rytuose apribota sklypo ties geležinkelio linija vakarine kraštine iki J. Basanavičiaus g., Ateities g., pietuose – Panerių g. iki Nr. 18 (išskyrus Panerių g. Nr. 18, Nr. 29, Nr. 31), dešiniąja Neries upės pakrante pagal bendro naudojimo sklypo šiaurės vakarų ribą, toliau – pakrante (išskyrus K. Donelaičio g. Nr. 2, Sodų g. Nr. 3) iki Kauno g. Nr. 93A (išskyrus Kauno g. Nr. 93A), vakaruose – linija, einančia Veterinarijos g. (įskaitant visus šios gatvės adresus), šiauriniu Neries upės šlaitu, Kranto, Virbalų, Rasos, Žalgirio, Joninių g. ašimis iki Juodmenos upelio ir susikirtimo su Čičinų keliu;

zonos numeris 10.1.2 – Jonavos miesto dalis, apribota Žemaitės g. (nuo Nr. 6 iki Nr. 20), Varnutės g. (nuo Nr. 3 iki Nr. 13), Vilties g. (Nr. 31, Nr. 31A, Nr. 26, Nr. 28 ) ir Jonavos m. II tvenkinio pakrante.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus, susijusius su trijų kambarių butų Jonavos mieste pirkimu (keturių butų pirkimas), galima gauti iki 2018 m. liepos 31 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Jonavos rajono savivaldybės administracijoje, 404 ir 202 kab., Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, pateikus prašymą. Pirkimo dokumentai, kandidatui paprašius, pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti šiuos dokumentus gavimo dienos. Pirkimo dokumentai taip pat skelbiami Jonavos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje, adresu: http://www.jonava.lt/socialinio-busto-pletra. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Agnė Šalomskė, tel. (8 349) 50 173, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Daiva Bradauskienė, tel. (8 349) 61 196, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai užklijuotame voke perkančiajai organizacijai turi būti pateikti iki 2018 m. liepos 31 d. 10.00 val. Vokai iki nurodyto dokumentų pateikimo termino pabaigos pateikiami Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už dokumentų priėmimą, dokumentų priėmimo kabinetai – Savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte, 124 kab., Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje, tel. (8 349) 501 54. Vėliau pateikti pasiūlymai nebus nagrinėjami. Pasiūlymai turi būti teikiami tik užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta kandidato vardas ir pavardė/ įmonės/įstaigos pavadinimas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas/ įmonės/įstaigos adresas, nuoroda „Trijų kambarių butų Jonavos mieste pirkimas (keturių butų pirkimas)“ ir „NEATPLĖŠTI IKI 2018-07-31 10 val. 00 min.“

 

Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengti kandidatų dokumentai: paraiškos ir kiti kandidatų dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba.

 

Dokumentai, kuriuos kandidatai, dalyvaudami pirkime, turi pateikti:

1.    Užpildyta pasiūlymo forma (pirkimo sąlygų 2 priedas);

2.    Siūlomo parduoti buto nuosavybę patvirtinantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ar jo kopija (nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki dokumentų pateikimo termino pabaigos, nurodytos pirkimo sąlygų 29 punkte);

3.    Siūlomo parduoti buto savininko (-ų) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

4.    Siūlomo parduoti buto kadastro duomenų bylos kopija (jei kandidato siūlomas parduoti butas yra renovuotame name, tai buto kadastro duomenų byla turi būti atnaujinta po renovacijos);

5.    Siūlomo parduoti buto savininkams atstovaujančio ar įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir kiti atstovavimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų IV dalyje, jei kandidatas nėra vienintelis siūlomo parduoti buto savininkas;

6.    Bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka;

  1. Siūlomo parduoti buto (pastato) energinio naudingumo sertifikato kopija;
  2. Dokumentai, kuriuose būtų nurodoma, ar siūlomas butas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu (tais atvejais, kai kandidatas neparduoda butui priskirto žemės sklypo, privaloma nurodyti butui priskirto žemės sklypo naudojimosi sąlygas).

 

Reikalavimai perkamam nekilnojamam turtui: Reikalavimai nekilnojamajam turtui skelbiami pirkimo, vykdomo skelbiamų derybų būdu, sąlygose Jonavos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje, adresu: http://www.jonava.lt/socialinio-busto-pletra.