Paskelbtas Aktualijos

Neįgaliesiems didės išmokos, atsisakoma diskriminuojančių sąvokų

Trečiadienis, 27 June 2018 10:25 Parašė 

Seime praėjusią savaitę priimti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti įstatymų projektai, kuriais, naikinama neįgaliuosius diskriminuojanti nedarbingo asmens sąvoka, didinamos slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės kompensacijos.

Daugiau tikslinių kompensacijų neįgaliesiems

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisomis nustatyti du nuolatinės slaugos lygiai ir du nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiai ir atitinkamai išdėlioti tikslinių kompensacijų dydžiai, kurie nustatyti atsižvelgiant ir į tai, kad transporto išlaidų kompensacija nebenustatoma iš naujo. Dėl šios priežasties naujai nustatomas tikslines kompensacijas numatoma didinti 11,02 Eur. Sprendimus dėl specialiųjų poreikių priims Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

Šiuo metu asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, yra skiriamos ir mokamos tikslinės kompensacijos, kurių dydžiai yra diskriminuojantys. Pavyzdžiui, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims skiriamos dvigubai mažesnės tikslinės kompensacijos nuolatinei priežiūrai (pagalbai) nei darbingo amžiaus asmenims. Tikslinių kompensacijų dydžiai darbingo amžiaus asmenims priklauso nuo jiems nustatyto darbingumo lygio, vaikams – nuo neįgalumo lygio. Be to, atotrūkiai tarp tikslinių kompensacijų labai dideli – nuo 280 Eur iki 9,5 Eur. Todėl buvo nuspręsta pakeisti tikslinių kompensacijų dydžius, kartu keičiant specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus ir tvarką.

Šiuo metu nustatyti specialieji poreikiai galios iki jų nustatymo termino pabaigos ir asmenims niekur kreiptis nereikia.

Daug kritikos iš neįgaliųjų sulaukianti 9,5 Eur dydžio transporto išlaidų kompensacija keičiama kitomis tikslinėmis kompensacijomis – pavyzdžiui, nuolatinės priežiūros (pagalbos). Bet siekiant užtikrinti asmenų, kuriems jau buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, teisėtus lūkesčius, jie gaus šią kompensaciją iki nustatyto termino pabaigos.

Naikinama neįgaliuosius diskriminavusi sąvoka

Sąvokos „nedarbingas“, „iš dalies darbingas“ ne vienam neįgaliajam yra užkirtusios kelią įsidarbinti net nevisai darbo dienai ir yra visuotinai pripažįstamos kaip diskriminuojančios. Dėl to šių sąvokų atsisakoma ir įtvirtinami darbingumo lygmens procentai.

Dabar vartojamą sąvoką „nedarbingas“ atstos sąvoka „asmuo, kuriam nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis“, sąvoką „iš dalies darbingas“ – sąvoka „asmuo, kuriam nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis“.

Asmens darbingumas bus vertinamas procentais 5 punktų intervalu ir nebus skirstomas į atskiras grupes (neįgaliuoju bus laikomas asmuo, kurio darbingumo lygis 0–55 proc.).

Priėmus pataisas, daugiau teisių ir atsakomybės teks ir savivaldybėms. Savivaldybių darbuotojai, dalyvaudami specialiųjų poreikių vertinime, turės galimybes iš karto nustatyti, kokia pagalba (socialinės, slaugos paslaugos, piniginė parama) reikalinga asmeniui, kurio specialieji poreikiai vertinami, ar jo šeimos nariams. Tam savivaldybėms bus skirtos lėšos (iki 4 proc. administravimui nuo visos tikslinių kompensacijų sumos). Neįgalumo ir darbingumo tarnyba specialiuosius poreikius vertins pagal medicininius kriterijus ir savivaldybių nustatytus kliuvinius jo savarankiškumui.

Skaičiuojama, kad naujovėms įgyvendinti per pirmus metus reikės papildomai iki 14 mln. Eur.

Įstatymų pataisos įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Siūlomiems pakeitimams dar turi pritarti Prezidentė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.