Paskelbtas Miesto naujienos

„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ – kas vyksta mūsų progimnazijoje?

Ketvirtadienis, 05 April 2018 13:24 Parašė 

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulino centras“ (MTC), devintus metus įgyvendinanti jaunųjų mokytojų pritraukimo programą „Renkuosi mokyti“, pradėjo naują projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“.  Juo siekiama tvarių vadovavimo, ugdymo ir bendravimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiant ir mokinius, ir mokytojus, ir mokyklų vadovus. Projekto metu bus remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata bei sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi.

 Projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ dalyvauja Raimundo Samulevičiaus progimnazija. Progimnazijoje dirba  programos „Renkuosi mokyti“ mokytoja Inga Šviesaitė, kvalifikuota mentorė Jūratė Zabarauskienė. Mokyklų vadovai Artūras Jagelavičius ir Aldona Gailienė savo vadybines kompetencijas tobulina ilgalaikėje tarptautinėje mokymosi programoje, parengtoje kartu su organizacija „International Leadership Associates“. Mokytojos Ala Jonušienė, Lina Korsakienė, Žydrūnė Tuomienė savo kvalifikaciją kelia tęstinėje mokymosi programoje „Įtraukusis ugdymas klasėje“. Projekto metu į daugelį procesų siekiama įtraukti visą mokyklos bendruomenę: mokytojus, moksleivius bei jų tėvus.

Įgyvendinant projekto veiklas, progimnazijos pedagogams organizuotas seminaras „Aktyvus mokymasis pamokoje“ (lektorė A. Šarskuvienė). Seminare įgytos žinios aptartos mokytojų susirinkimuose, o metodai taikomi pamokose. Progimnazijoje reguliariai renkasi Mokytojų klubas, čia susirinkę mokytojai aptaria savo sėkmes, diskutuoja, kaip galima pagerinti ugdymosi procesą. Mokinių taryba organizavo diskusiją mokyklos bendruomenei „Kokia mokykla yra gera“. Tokius bendrus mokinių, mokytojų ir tėvų susitikimus nutarta organizuoti nuolat. Tik visiems kartu kalbantis, analizuojant problemas, įmanoma jas spręsti.

Didžiausia projekto dovana: programos „Renkuosi mokyti“ mokytoja Inga Šviesaitė. Inga veda teatro pamokas ir vykdo neformalųjį ugdymą. Savo entuziazmu, atsidavimu Mokytojo profesijai, sąžiningumu ir meile vaikams ji žavi visą mokyklos bendruomenę.  Teatro pamokų metu mokiniai mokosi bendravimo, tolerancijos, daug diskutuoja apie gyvenimiškąsias vertybes ir jų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. O būrelio daug repetavo ir švenčiant tarptautinę teatro dieną,  pristatė mokyklos bendruomenei du spektaklius: „Slaptos daiktų istorijos“ ir „Mūsų pasaulio sukūrimo mitas“.

Mokyklos bendruomenės dar laukia daug iššūkių, vykdant projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. Kaip sakė švietimo ekspertė Colin Jakson: „Dabar viskas keičiasi labai greitai ir mokykla ne išimtis“. Mokyklos vizija turi būti sutelkta į vaikų mokymąsi ir nuolatines galimybes mokytis mokytojams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Gailienė