Paskelbtas Renginiai

Pavasaris Kaziuko mugę atnešė ir į Jonavą

Pirmadienis, 05 March 2018 08:19 Parašė 

Saulėtą praėjusio sekmadienio, kovo 4-osios, popietę Šv. apašt. Jokūbo parapijos šventoriuje šurmuliavo tradicinė Kaziuko mugė. Šventės organizatoriai – Jonavos kultūros centras ir Šv. apašt. Jokūbo parapijos pastoracinė taryba. 

Tądien tikinčiųjų bendruomenėje buvo paminėti keli svarbūs įvykiai: suaugusiųjų katechumenato (tai suaugusieji, kurie ruošiasi priimti įkrikščioninimo sakramentus) pirmosios tyrimo apeigos, kurių metu buvo specialia malda meldžiamasi už katechumenus ir skaitomas egzorcizmas. Šv. Kazimiero šventės proga Sekmadieninės mokyklos vaikai vadovavo Jėzaus Kančios apmąstymo pamaldoms – Kryžiaus keliui. Panerio pradinės mokyklos vaikai, besiruošiantys Pirmajai Komunijai, pirmą kartą šventė Atgailos sakramentą, o jų tėveliai aukojimo metu nešė pasninko vaisius. Šv. Mišių metų klebonas kunigas Audrius Mikitiukas susirinkusiuosius kvietė melstis už lietuvius, gyvenančius emigracijoje.  

Po svarbiausių sekmadienio šv. Mišių – Sumos – tikintieji susibūrė šventoriuje. Šventės vedėjai – vargonininkas Egidijus, jaunimo vadovė Inga ir Šeimos centro koordinatorė Rasa, pašmaikštaudami ir vis vienas kitą papildydami susirinkusiems papasakojo šv. Kazimiero garbei rengiamo kermošiaus istoriją, o parapijos klebonas kun. Audrius, pasidžiaugęs gražiu oru ir pasveikinęs visus Kazimierus ir Kazimieras, nuskubėjo virti ne bet kokį, o „klebonišką“ šiupinį. Liaudiškos muzikos kapela „Varpena“ iš Šveicarijos kultūros centro (vadovė Dalia Toločkienė) taip gražiai griežė džiugias melodijas, kad ne vienam kilnojosi kojos ir šventoriuje sukosi poros.

Koks kermošius be prekybos? Nė vienas tuščiomis iš mugės neišėjo: kas žuvies, kas pyrago šimtalapio nusipirko, kas paveikslų ar kitų amatininkų dirbinių įsigijo, kas aukcione ir loterijoje ne vieną prizą laimėjo. Svarbiausias, žinoma, aukso puodas, kurio vertė  – 50 eurų, atiteko moksleivei ketvirtokei Evelinai ir jos šeimai.

Labai graži iniciatyva, sumanyta Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Pastoracinės tarybos ir Carito, susirinkusiems šventės dalyviams už simbolinę auką galimybė gauti arbatos puodelį, paskanauti košės, dešrelių ir šiupinio, taip paremiant bažnyčios pastato remonto darbus. Džiugu, kad prie šios akcijos prisidėjo beveik visi prekiautojai.

Lietuvos ir jaunimo globėjas šv. Kazimeras sakė: „Po Dievo labiausiai reikia mylėti teisingumą ir tiesą.“ Šie šventojo žodžiai šiandieną mus kviečia teisingai gyventi visuomenėje, padėti vienas kitam, išmokti dalytis ir duoti.

Inga PETRIKONIENĖ

Pastoracinės tarybos narė