Paskelbtas Miesto naujienos

Spalį – išvažiuojamasis Saugaus eismo komisijos posėdis

Ketvirtadienis, 28 September 2017 13:29 Parašė 

Praėjusį trečiadienį Saugaus eismo komisija (pirmininkas Erlandas Andrejevas) svarstė gautus prašymus, dėl kai kurių apsispręsti žadėjo spalio mėnesį, išvažiuojamojo posėdžio metu nuvykus į vietą.

Jonavos kultūros centro direktorius kreipėsi prašydamas automobilių aikštelėje ties įvažiavimu į Joninių slėnį „nupiešti geltonų linijų tinklelį, kad nebūtų užstatytas įvažiavimas; taip pat, žiūrovams pageidaujant, pažymėti vietas, skirtas parkuoti neįgaliųjų automobilius“.

Saugaus eismo komisijos (SEK) nario, miesto seniūno Povilo Beišio teigimu, didelių renginių metu ten žiūrovų automobilių parkavimas retai kada leidžiamas, tad neįgaliesiems rekomenduojama automobilius statyti prie Sporto arenos, kur yra sužymėtos vietos. SEK pritarė geltonųjų linijų tinkleliui, nežymint vietų, skirtų parkuoti neįgaliųjų automobilius.

Komisijai parašė sodų bendrijos „Taurosta“ pirmininkė ir valdybos nariai dėl greičio ribojimo ženklo įrengimo, kadangi automobiliai žvyrkeliu laksto greitai, kyla dulkės, didelis triukšmas. E. Andrejevo nuomone, reikėtų bendrijos paprašyti patikslinti, kurioje vietoje, jos nuomone, yra reikalingas minėtas ženklas. SEK pirmininkui pritarė.  

Kosmonautų g. 5-o namo gyventojai (21 parašas) prašo, kad gatvėje, kuri kertasi su Kosmonautų g. 5-o, 7-o ir 9-o namų kiemais, būtų įrengti bent keli greitį ribojantys įrenginiai. Minėtoje gatvės atkarpoje vaikšto pėstieji, nuolat žaidžia, bėgioja, važinėja dviračiais mažamečiai vaikai, tad didelis automobilių greitis čia kelia pavojų.

Beišio teigimu, kiemuose tokių įrenginių jau nemažai, nepatenkintų nebuvo. Šiuo metu vyksta kiemų rekonstrukcijos darbai, tad yra galimybė patenkinti Kosmonautų g. 5-o namo gyventojų prašymą. SEK tam pritarė.

Į SEK Išorų k. gyventojų vardu (23 parašai) kreipėsi Raigedas L. Dėl susidariusios nesaugios situacijos prašoma atstatyti transporto priemonių greitį ribojantį įrenginį prieš Neries, Ąžuolų, Jaunystės g. sankryžą ir ją pažymėti Kelių eismo taisyklėse nurodytais ženklais. Nutarta spalio mėnesį išvažiuojamojo posėdžio metu nuvykti į vietą apžiūrėti ir tik tada priimti sprendimą.

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė kreipėsi dėl ženklo, draudžiančio eismą, įrengimo. Nuo š. m. rugsėjo 4 d. pradėta įstaigos teritorijos rekonstrukcija. Greitai prasidės ir pastato išorės renovacijos darbai. Apie tai informuoti vaikų tėvai ir globėjai. Siekiant užtikrinti visų saugumą, prašoma prie įvažiavimo į įstaigos teritoriją įrengti ženklą, draudžiantį automobilių eismą. 

SEK narys, Kelių transporto tyrimo instituto Saugaus eismo skyriaus viršininkas Mindaugas Katkus replikavo, kad nėra ženklo, draudžiančio įvažiuoti vien tik tėvams. Tad rekomenduota įrengti informacines lenteles ir perspėti tėvus asmeniškai.

Andrejevas pakvietė diskusijai dėl parkavimo „kišenių“ trumpalaikiam sustojimui Chemikų g. šalia abiejų progimnazijų. Šiuo metu tėvai, atvežę vaikus į mokyklą, stabdo automobilių eismą. SEK po diskusijų nutarė įrengti stovėti draudžiantį ženklą su nurodytu konkrečiu laiku, dėl kurio dar bus derinama su ugdymo įstaigomis.
Katkus pasiūlė komisijai panagrinėti, kaip vyksta vadinamųjų „juodųjų dėmių“ Jonavos mieste šalinimas ir dėl nesaugių pėsčiųjų perėjų tobulinimo plano parengimo. Pasak SEK nario, 2016 m. „juodosios dėmės“ buvo nustatytos, bet nėra plano, kaip jas šalinti.

Pritarta SEK pirmininko pasiūlymui mieste pėsčiųjų perėjas apžiūrėti ir sprendimą priimti išvažiuojamojo posėdžio metu spalio mėnesį.      

Apie likusius priimtus sprendimus – kitame „Alio Jonavos“ numeryje.

 

Karolina VIČIŪTĖ